Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Službyt » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 118
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
27092019Mgr. Martin Baláž Zmluva o dieloZákon o archívoch 900,00 €29.9.2019nestanovený
09062019Ing. Laura Hanáková LHZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRE KATEGÓRIU 1 a 2 - DOHĽAD NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMIPoskytovateľ je na základe Úradu verejné~o zdravotníctva SR zaradený do evidencie osôb, ktoré vykonávajú samostatne činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa§ 30a ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a uverejnený v tomto zozname pod č . 11, č . v evidencii ÚVZSR OPPL/6895/2014 na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.0,00 €7.9.2019nestanovený
07052019Základná organizácia odborového zväzu KOVO pri SlužbytKOLEKTÍVNA DOHODATouto kolektívnou dohodou sa upravujú: ,. . ·Článok2 - postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán, - pracovnoprávne vzťahy, - platové podmienky, - sociálna oblasť a sociálny fond0,00 €1.5.201931.12.2020
11022019LEX - AUDIT, spol. s r.o.ZMLUVA o poskytovaní audítorských služiebaudit účtovnej závierky,audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou0,00 €12.2.2019nestanovený
23072018Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných Osobitných dojednaniach k zmluve o dodávke plynu pre produkt Fixácia ceny SH24 (ďalej len „Zmluva"), nasledovne0,00 €24.7.2018nestanovený
1/2018REKRA - Kramár RenéZmluva o dieloZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: práce - garazový suterén BD Zlaté Moravce Tekovská 49-55 - časť podlahy cca 372 m2, viď cenovú ponuku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.5 490,72 €10.2.2018nestanovený
15122017REKRA - Kramár RenéZmluva o dieloZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: práce - garazový suterén BD Zlaté Moravce Tekovská 49-55, viď cenovú ponuku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvnú cenu podľa čl. III tejto zmluvy.6 078,00 €29.12.2017nestanovený
1/2017Zdeno Holbík, KlampiarstvoZmluva o dieloZhotov iteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: klampiarske práce - BD Zlaté Moravce ul. 1. tv1ája 21 -27, viď cenovú ponuku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.3 756,64 €30.11.2017nestanovený
P7 - 00801VlDOR s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje,že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,pre objednávatefä zrealizuje,,Výmenu 8 ks plastových okien a murárske práce na budove Službyt Zlaté Moravce,mestski podnik,Radlinského č.14 Zlaté Moravce v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 10.10.2017,ktoráje neoddeliteľnou súčastou tejto zmluvy ako príloha č. AS - 00801 , a je podpísaná oprávnenými zástupcami obidvoch strán.2 817,312 €30.11.2017nestanovený
01/2017HP plus s.r.o.Zmluva o dieloZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: oprava strechy, atiky a komína v zmysle cenovej ponuky zo dňa 29.6.2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy pre objekt - Budova Službytu Zlaté Moravce mestský podnik, Radlinského 14.4 908,00 €21.7.2017nestanovený
2-2016HP plus s.r.o.Zmluva o dieloZhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: komplexná oprava dorozumievacieho zariadenia v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.11.2016, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy pre bytový dom Zlaté Moravce, Rovňanova 1,3 ,5.6 493,20 €22.12.2016nestanovený
29-11-2016-2Mária DemováZMLUVA o prevode vlastníctva bytu.Predaj bytu 282,47 €30.11.2016nestanovený
29-11-2016-1Alžbeta FrajkováZMLUVA o prevode vlastníctva bytu.Predaj bytu 283,22 €30.11.2016nestanovený
21-11-2016Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o Elektronickej službe Business 24zriadenie Elektronickej služby Business 240,00 €22.11.2016nestanovený
12-10-2016Marián a Ružena RafaelovíNájomná zmluvaprenájom bytu96,55 €13.10.2016nestanovený
Položky 1-15 z 118

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka