Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 1998
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
SOC_065/2019BM WORK AGENCYDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzuPredmetom tejto dohody je spolupráca strán pri zabezpečovaní podff1ienok vykonávania praxe účastníkov akreditovaného Kurzu opatrovania za účelom rozvíjanía ich praktických zručností a predpokladov pre opatrovanie osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek (ďalej klienti mesta) pobytovou formou sociálnych služieb v zriacťovateľskej pôsobností mesta 21até Moravce, činnosťou špecifikovanou v prílohe č. 1 tejto dohody.0,00 €10.7.2019nestanovený
GEN_314/2019Nitriansky samosprávny krajZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športu44. ročník Večerného behu Zlatými Moravcami 300,00 €5.7.2019nestanovený
GEN_276/2019KANVOD spol.s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia a oprava učební v ZŠ Mojmírova47 114,44 €2.7.2019nestanovený
GEN_312/2019Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyDodatok č.1 k dohode číslo 19/16/ 52/1Na základe žiadosti Mesto Zlaté Moravce zo dňa 24.06.2019 k dohode čísl o 19/ 16/52/ 1 o zmene denného rozvrhu začiatku a konca vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb UoZ sa zmluvné strany dohodli nasledovne0,00 €29.6.2019nestanovený
GEN_311/2019Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUVodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce 160 360,75 €29.6.2019nestanovený
GEN_308\2019Nitriansky samosprávny krajZMLUVA č. 213/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchuMateriálno - technické zabezpečenie: Zakúpenie kníh, Propagačné materiály pre Mesto Zlaté € 1000-- zakúpenie propagačných Moravce materiálov (napr. perá, kľúčenky, magnetky) vrátane grafického1 000,00 €28.6.2019nestanovený
GEN_306/2019FRADEX stavby s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia strechy ZUŠ na ulici Župná 315, Zlaté Moravce, II. Etapa - Strecha SI valbová (nad tanečnou sálou)14 940,00 €27.6.2019nestanovený
GEN_305/2019Štefan Minár ŠIPSZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela uvedeného v čl. II bode 1. tejto zmluvy v rozsahu a zložení podľa požiadavky objednávateľa a predloženej cenovej ponuky.0,00 €26.6.2019nestanovený
PTS_004/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavyZmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - zníženie ističa pred elektromerom, Tekovská 47, Zlaté Moravce 0,00 €25.6.2019nestanovený
GEN_294/2019Občianske združenie pri MŠ SlnečnáZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu vzdelávaniaDruh oprávnených výdavkov: stromy a kríky na výsadbu, zemina, hnojivá, podkladová fólia, štrk 100,00 €25.6.2019nestanovený
9/2019Slovenská pošta, a. s.ObjednávkaPoskytovanie služby SIPO podľa podmienok definovaných v Obchodných podmienkach Sústredené inkaso platieb obyvateľstva, ktoré sú dostupné na www.posta.sk a podmienok bližšie špecifikovaných v tejto objednávke0,00 €25.6.2019nestanovený
GEN_303/2019PAKE, spol. s.r.oRámcová zmluvaZmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy upravujú podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy, ktorým je záväzok: 1 a) Dodávateľa dodať Objednávateľovi tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy- cenovej ponuky zo dňa 24.05.2019(ďalej len „tovar"), ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy na miesto určenia a previesť vlastnícke právo Dodávateľa k dodanému tovaru na Objednávateľa21 277,02 €21.6.2019nestanovený
GEN_301/2019Krejči Juraj, Ing.Kúpna zmluvapozemok vedený ako parcela registra „E" číslo 110, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 951 m2 505,00 €21.6.2019nestanovený
GEN_296/2019Kanvod, spol. s.r.oZMLUVA O DIELORekonštrukcia MK ul. Slovenskej armády - II. etapa39 476,40 €20.6.2019nestanovený
PAB_016/2019Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyDodatok ku Zmluve o spolupráci č. N20160331008Národný projekt: Terénna sociálna práca v obciach I0,00 €20.6.201931.12.2029
Položky 91-105 z 1998

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka