Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1686
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
SOC_002/2019Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí finančného príspevkuPredmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách ( ďalej len „finančný príspevok) na rozpočtový rok 2019 prijímateľovi zo strany ministerstva.0,00 €19.2.201931.12.2019
ŠK_010/2019ESAM s.r.o.Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravy4. ESAM s.r.o. uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím stravníkom, ktoré predstavujú: - na jedno hlavné jedlo pre dospelého cudzieho stravníka sumu 2,20 eura - na stravu pre deti SMŠ sumu 2,20 eura. Suma pozostáva zo sumy 1, 19 eura na stravu pre dospelého stravníka, 1, 19 eura pre dieťa materskej školy, (finančný limit na nákup potravín určený podľa záväzných MSN ) a 1,01 eura na režijné náklady ( reálne režijné náklady na výrobu jedla). ESAM s.r.o. uhradí sumu za režijné náklady a na účet Materskej školy, Štúrova 15, Zlaté Moravce: SK09 0200 0000 0016 3033 4851 sumu za stravu (na nákup potravín). ESAM, s.r.o.0,00 €19.2.201931.12.2019
SOC_007/2019MUDr. Ladislav SolčianskyPríkazná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovnej činnosti: realizácia „Zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách) a vypracovanie odborného lekárskeho posudku .0,00 €19.2.201931.12.2019
GEN_016/2019Marián Studený, Božena StudenáDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAVlastník verejného priestranstva - Mesto Zlaté Moravce prenecháva užívateľovi do uz1vania na základe tejto Dohody vereJne priestranstvo, ktoré sa nachádza na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach - sektor A: 358,70 €19.2.201931.12.2019
GEN_053/2019Viera SkalickáNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 86 na 7.podlaží , Rovňanova číslo 5, súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 44,10 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 109,72 €19.2.201931.12.2019
GEN_054/2019Mária KramárováNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 1-izbový byt, 1.kat. byt č. 89 na S.podlaží , Rovňanova číslo 5 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 35,55 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 1 izby vrátane príslušenstva 104,00 €19.2.201931.12.2019
GEN_055/2019Marcela ZubkováNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 90 na S.podlaží , Rovňanova číslo 5 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 44,10 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 130,00 €19.2.201931.12.2019
GEN_039/2019Hlavatý PavelNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 1-izbový byt, 1.kat. byt č. 92 na 7.podlaží , Rovňanova číslo 3, súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 35,55 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 1 izby vrátane príslušenstva82,62 €19.2.201931.12.2019
GEN_115/2019Bc. Marián GrznárZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ touto zmluvou prenecháva za odplatu (ďalej len „nájomné") a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu, a to časť z pozemku uvedeného v ods. 1 Čl. I. o výmere 266 m2 z parcely KN registra „C", č. par. 1133/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza popri Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach.24,38 €19.2.201931.1.2029
GEN_120/2019Anton VaškovičZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ touto zmluvou prenecháva za odplatu (ďalej len „nájomné") a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu, a to časť z pozemku uvedeného v ods. 1 Čl. I. o výmere 50,80 m2 z parcely KN registra „C", č. par. 1133/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza popri Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach.4,66 €19.2.201931.1.2029
GEN_121/2019Adriána VaškovičováZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ touto zmluvou prenecháva za odplatu ( ďalej len „nájomné") a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve nájomcovi do užívania predmet nájmu, a to časť z pozemku uvedeného v ods. 1 Čl. I. o výmere 44,40 m2 z parcely KN registra „C", č. par. 1133/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorý sa nachádza popri Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach.4,07 €19.2.201931.1.2029
GEN_132/2019KANVOD spol.s.r.o.ZMLUVA O DIELORekonštrukcia a oprava učební v ZŠ Mojmírova32 357,80 €16.2.2019nestanovený
GEN_131/2019 Kanvod, spol. s.r.oRÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELORekonštrukcia a oprava učební v ZŠ Mojmírova59 308,38 €16.2.2019nestanovený
GEN_117/2019Mgr. Monika SlivováZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku pri Hostianskom potoku11,29 €15.2.201931.1.2029
GEN_122/2019František HolecZmluva o nájme pozemkuprenájom pozemku pri Hostianskom potoku10,12 €15.2.201931.1.2029
Položky 1-15 z 1686

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

ÚvodÚvodná stránka