Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy Mestský úrad Zlaté Moravce

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 1998
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_418/2019Ing. Juraj Šustek, s.r.o.Zmluva o dielo na vykonanie prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení a ich servisOdborné prehliadky a skúšky technických zariadení plynových a tlakových a servis technických zariadení na rok 20196 078,00 €17.9.201930.9.2019
PAB_025/2019Komunálna poisťovňa, a. s.ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej službyÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby39,84 €14.9.201920.12.2019
GEN_424/2019PAKE s.r.o.Rámcová dohoda č. Z201927387_ZOriginálne a kompatibilné tonery3 630,00 €14.9.201913.9.2020
GEN_416/2019Končal MiroslavZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy a časť pozemku, a to: a) nebytové priestory o výmere 206,23 m2 /príloha č. 1/ b) podiel na pozemku (na časti dvora) o výmere 305,01 m2 /prislúchajúca časť pozemku/1 153,99 €14.9.20199.9.2022
GEN_381/2019Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Kúpna zmluvaprojektová dokumentáicia pre územné rozhodnutie k stavbe "Región Vráble, odvedenie a čistenie odpadových vôd - Aglomerácia č. 3: SO307 Kanalizácia m. č. Prílepy (Zlaté Moravce)" a prevod práv a povinností vyplývajúcih z rozhodnutia č. 1787/2007-004-Gi95,01 €14.9.2019nestanovený
GEN_408/2019VIDOR s.r.o.dodatok k zmluve nájme nebytových priestorovdodatok k zmluve nájme nebytových priestorov0,00 €14.9.2019nestanovený
GEN_387/2019Ľudmila Kocianová KADERNÍCTVO - ĽUDMILADODATOK č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytový priestor nachádzajúci sa v nehnuteľnosti uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy, a časť pozemku, a to: a) nebytový priestor o výmere 29,60 m2 /príloha č. 1/ b) ostatné plochy o výmere 127,30 m2 /prislúchajúca časť pozemku/0,00 €14.9.201930.4.2029
GEN_349/2019Katarína Gáliková K-RDodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmluvné strany, rešpektujúc zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce SM_00I/2017 účinné od 01.01.2017, v znení dodatkov, sa dohodli na uzavretí tohto DODATKU č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. GEN_074/2019, podľa ustanovenia§ 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení nasledovné ustanovenie od 01.08.20191 811,30 €13.9.201914.1.2021
GEN_351/2019TERRA BONA SK s.r.oDohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendárasplátkový kalendár20 623,46 €13.9.2019nestanovený
GEN_407/2019TERRA BONA SK s.r.oDodatok č. 1dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov0,00 €13.9.2019nestanovený
GEN_374/2019TERRA BONA SK s.r.oDodatok č. 1 zmena zálohových platieb za energie0,00 €13.9.2019nestanovený
gen_421/2019KANVOD, spol. s r.o.Zmluva o dieloVybudovanie účelovej komunikácie na ul. Slovenskej armády – slepá časť – s odvodnením a vybudovaním kanalizačných pustí a práce na vybudovaní spevnených plôch na ul. Duklianska s odvodnením a vybudovaním kanalizačných pustí65 252,68 €13.9.2019nestanovený
GEN_350/2019TERRA BONA SK s.r.oDohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendáraTouto dohodou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo výške a za podmienok stanovených touto dohodou, ktorý mu vznikol neuhradením nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453), ktoré sa nachádzajú v budove so súpisným číslom 3286 /areál Viničná/ na ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C'', č. parcely 2606/8 ( druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) pre katastrálne územie Zlaté Moravce a za prenájom pozemku /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN registra „C", č. parcely 2606/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), na L V č. 3453, katastrálne územie: Zlaté Moravce na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2592/2132/2017 zo dňa 17.02.2017, a to za obdobie od 17.02.2017 do 30.07.2019 a neuhradením služieb spojených s predmetom nájmu a to za obdobie od 01.01.2019 do 30.07.2019.5 059,65 €13.9.2019nestanovený
GEN_406/2019TERRA BONNA SK s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovdodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov1 992,77 €13.9.2019nestanovený
ŠK_033/2019Vaňová MáriaZmluva o poskytovaní stravyZmluva o poskytovaní stravy - Mária Vaňová - ŠJ Žitavské nábrežie2,99 €12.9.2019nestanovený
Položky 1-15 z 1998

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka