Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILe)

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILe)Vytlačiť
 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILe) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúcezisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2018 (EU SILC 2005 - 2018). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajin Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácnosti. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hradiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto.Do zisťovania je zaradených6 760 domácností. Zisťovanie sa uskutočni od 4.februára do 28.júna 2019.
V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštfvi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon Č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistickýúrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 037/7752263-lng. Veronika Kamenická. Vážený pán primátor / vážená pani primátorka, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu.pri realizácii uvedeného zisťovania. Uvítali by sme, keby ste aj Vy pomohli prispieť k úspešnému zrealizovaniu tohto projektu, či už formou šírenia tejto informácie medzi obyvateľmi Vášho mesta (spôsobom v mieste obvyklým), ale aj - v prípade potreby - poskytnutímpomoci našim opytovateľom.


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka