Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

VZN č. 2-2005 - na určenie odvolacieho orgánu v prípade prvostupňového rozhodnutia riaditeľom školy v meste Zlaté Moravce,účinné od 1.6.2005.

Účinnosť: 1.6.2005

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č.2/2005
na určenie odvolacieho orgánu v prípade prvostupňového rozhodnutia
riaditeľom školy v meste Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce v súlade s § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
určuje odvolací orgán v prípade prvostupňového rozhodnutia riaditeľom školy v meste Zlaté
Moravce.
Čl. 1
Odvolacím orgánom :
proti rozhodnutiam riaditeľov školských zariadení : MŠ na Kalinčiakovej ulici, MŠ na
Parkovej ulici, MŠ na Slnečnej ulici, MŠ na Štúrovej ulici, MŠ na Žitavskom nábreží
a CVČ "Spektrum" na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach vydaných podľa § 5
ods. 6 písm. a) až d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
proti rozhodnutiam riaditeľa základnej umeleckej školy vydaných podľa § 5 ods. 5
písm. a) až g) zákona NR SR Č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ.
Čl.2
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Zlatých Moravciach dňa 29.04.2005 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení na
na úradnej tabuli, t.j. dňa 1.6.2005.
MESTO ZLATÉ MORAVCE
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka