Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vyjadrenie k obstarávaniu kompostérov

Vyjadrenie k obstarávaniu kompostérovVytlačiť
 

Mesto Zlaté Moravce predložilo  dňa 31.7.2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok   „Obstaranie záhradných  kompostérov  pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Veľmi nás potešilo, keď sme obdržali rozhodnutie o schválení nášho projektu. Celková výška výdavkov, ktorá nám bola schválená je 164 789,40 € a z toho  je NFP 156 549,93 €. Mesto vynaloží zo svojich prostriedkov max. 8 239,47 € . V rámci projektu sa bude zabezpečovať  2042 ks kompostérov .

Keďže sa jedná o projekt financovaný z prostriedkov EÚ  musíme dodržiavať pravidlá a minimálne požiadavky, ktoré sú kladené na kompostéry.

Verejné obstarávanie vyhlásené dňa 9.7.2018 . Mesto Zlaté Moravce postupovalo pri výbere dodávateľa podľa pokynov riadiaceho orgánu pre čerpanie finančných prostriedkov EÚ  t.j.  cez portál Elektronického trhoviska, v ktorom nie je možné dopĺňať podmienky zmluvy ani podmienky účasti. Snaží sa nakúpiť kompostéry z prostriedkov EÚ a teda má danú presnú špecifikáciu, ktoré kompostéry a s akými technickými špecifikáciami musia byť dodávané a aký postup musí použiť na výber dodávateľa. Pri zadávaní zákazky bolo priamo oslovených cez 200 potenciálnych dodávateľov, ktorí sú registrovaní v elektronickom trhovisku, výsledok verejného obchodovania cez systém elektronického trhoviska nie je možné ovplyvniť.

Mesto Žilina verejné obstarávanie vyhlásilo 20.7.2017 a k podpisu zmluvy s úspešným dodávateľom došlo  až v apríli 2018. Nakupovalo kompostéry z vlastných finančných zdrojov a teda nebolo obmedzené pravidlami a minimálnymi požiadavkami na technické parametre dodávaného tovaru. Dodaciu lehotu majú 80 dní a dobu splatnosti faktúr 14 dní. Splatnosť našich faktúr je 60 dní  a dodacia lehota 2 mesiace. Stanovenie podmienky zloženia výkonovej zábezpeky vo výške 10% - (táto podmienka sa nedá uplatňovať pri postupe cez elektronické trhovisko a obvykle sa výkonová zábezpeka uvádza max. do výšky ktorou  zákon umožňuje zabezpečenie ponuky t.j. v našom prípade 3%). Technické parametre kompostéra garantujú minimálnu životnosť 3 roky ( v našom prípade minimálna životnosť je 10 rokov).

Jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré ovplyvňujú životnosť kompostérov je ich hmotnosť. Kompostéry, ktoré sme obstarávali my, majú hmotnosť  17,9 kg. Mesto Žilina nakúpilo kompostéry s hmotnosťou 10 kg, čiže  o cca 45 % ľahšie ako sú naše.

Hmotnostné parametre sme mali definované v zmysle žiadosti o nenávratný finančný príspevok t.j. hmotnosť min. 14 kg pre našu kategóriu .Taktiež hrúbka steny kompostérov je odlišná.

Hmotnosť, hrúbka  stien  a ostatné technické špecifikácie majú vplyv na životnosť kompostérov. Čím sú tieto parametre nižšie tak aj životnosť kompostérov je nižšia.

My, ako prijímateľ finančných prostriedkov sme povinní v rámci udržateľnosti mať  kompostéry okrem doby realizácie projektu ďalších  5 rokov. Túto požiadavku by sme nesplnili pri kompostéroch, ktoré nakupovalo Mesto Žilina.

Nie je možné porovnávať  kompostéry  tzv. hobby s nízkou životnosťou s kompostérmi požadovanými v zmysle pravidiel štrukturálnych fondov t.j. profi.

 

Mesto Zlaté Moravce má uzatvorenú zmluvu s občianskym združením Projekty Európskych Spoločenstiev. Táto spoločnosť nám pripravuje všetky projekty financované z  EÚ alebo ŠR.

Doposiaľ  pre nás spracovali  11 projektov financovaných z EÚ, z ktorých je 8 schválených a 3 sú v procese hodnotenia.

PaedDr. Dušan Husár

Primátor mesta
.


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka