Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výbory v mestských častí a občianske rady

I. Výbor mestskej časti č. I. zahŕňa ulice:

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

Členovia výboru z radov poslancov: MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Ján AdamecII. Výbor mestskej časti č. II. zahŕňa ulice:

1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,

Členovia výboru z radov poslancov:  

Predseda: Mgr. Denisa Uhrinová

Podpredseda: Bc. Roman Gálik

Členovia z radu poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, JUDr. Michal Cimmerman, Ing. Mgr. Karol Švajčík, PaedDr. Ida Ďurčeková, Mgr. Roman Šíra, Ivan Madola, Marián Tomajko,  Vladimír Klučiar

Členovia: Mgr. Jozef Zlatňanský, Ing. Erich Šegeda, Mgr. Michal Harmady, Mgr. Michal Buxar, Marian Čižmár

III. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice:

Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova
 

za členov Výboru mestskej časti Chyzerovce nasledovných členov:

Predseda: RNDr. Jozef Paluška

Podpredseda: Viliam Tonkovič

Zapisovateľka: Mgr. Ivana Filipčíková

Členovia: Tatiana Geletová, Mária Ďurčeková a Ing. Anna Pacalajová

 

IV. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice:

Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
Člen výboru z radov poslancov: predseda Ing. Marek Holub
Podpredseda: Ivan Hritz st.
Tajomník: Ing. František Jamrich
Členovia: JUDr. Terézia Borčinová, Irena Vencelová, Juraj Zelenka, Štefan Páleník


 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

ÚvodÚvodná stránka