Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Zlatých MoravciachVytlačiť
 

Názov a sídlo zamestnávateľa:
Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
príslušník Mestskej polície (počet vo Iných miest jedno)
Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie
Predpoklady, kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
- vek najmenej 21 rokov,
morálna a občianska bezúhonnosť,
zdravotná, fyzická (previerky) a duševná spôsobilosť,
vodičský preukaz skupiny B,
komunikatívnosť, zvládanie vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, flexibilita, ochota pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby,
práca s PC na základnej úrovni: Microsoft Word, Excel, Outlook a internet,
odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je výhodou
K písomnej prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- úradne overené kópie dokladov o splnení kvalifikačného predpokladu,
profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície (aj na prácu v noci) nie staršie ako tri mesiace,
lekárske potvrdenie (od psychológa) o duševnej spôsobilosti na výkon činností príslušníka mestskej polície, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony úradne overené, písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, telefonický kontakt resp. emailovú adresu.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberové konanie:
Kandidát na miesto zašle alebo osobne odovzdá prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31.7.2019 do 15.00 h (rozhodne dátum doručenia)
na Mestskom úrade Zlaté Moravce, ulica 1. mája č. 2/
podateľňa v uzavretej obálke označenej
,, VÝBEROVÉ KONANIE - príslušník Mestskej polície, NEOTVÁRAŤ"
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihlásením uchád v m, ktorí splnia požadované predpoklady, najmenej 5 dní pred termínom jeho konania.
Výberová komisia si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nesplnili požadované predpoklady a právo nevybrať žiadneho uchádzača.

.


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka