Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení názvov ulíc v meste Zlaté Moravce

Schválené: 27.2.2002

Vyhlásené: 27.2.2002

Účinnosť: 14.3.2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta
č.2/2002
o určení názvov ulíc v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle ustanovenia § 6 a § 2b zákona č .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení mesta:
§1
Účel nariadenia
l . Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta sa vydáva za účelom pomenovania
novovzniknutých ulíc v meste Zlaté Moravce.
§2
"-....-/ Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev
l . Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu mesta,
podľa významných nežijúcich osobností, podľa vecí a podobne. Neprípustné sú názvy
podľa žijúcich osôb, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo
národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu
mesta.
2. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpečuje mesto na
vlastné náklady.
§3
Nové názvy ulíc
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta sa určujú nové názvy ulíc v meste Zlaté
Moravce takto:
a) v mestskej časti Chyzerovce - Ulica Janka Matúšku a Ulica Karola Kuzmányho,
ktorých presná poloha je vyznačená na mapke v prílohe Č. 1
b) v mestskej časti Prílepy - Beňadická cesta, ktorej presná poloha je vyznačená na •
mapke v prílohe Č . 2
§4
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo mestské zastupiteľstvo
27.2. 2002 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom po zverejnení na úradnej tabuli mesta,

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka