Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - deratizácia

Verejná vyhláška - deratizáciaVytlačiť
 

.Verejná vyhláška - deratizácia

Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, ktorou sa zverejňuje toto:
NARIADENIE Primátora mesta Zlaté Moravce
na vykonanie deratizácie v meste Zlaté Moravce

Primátor mesta Zlaté Moravce v zauJme starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia, v súlade s § 4 ods. 3 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje vykonanie jarnej deratizácie objektov vo vlastníctve alebo v správe fyzických osôb - občanov, fyzických osôb oprávnených na podnikanie (podla živnostenského registra) a právnických osôb - podnikateľov (podľa obchodného registra), na území mesta Zlaté Moravce v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2019 a to celoplošne v obytných a iných budovách, vo výrobných prevádzkach, skladoch, poľnohospodárskych objektoch a zariadeniach, na plochách, v administratívnych objektoch, pričom sa musí ošetriť aj existujúca kanalizačná sieť v úseku od objektu vo vlastníctve, prípadne v správe užívateľa, až po vyústenie do verejnej kanalizácie. Náklady na vykonanie deratizácie sú povinní plne hradiť majitelia, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností v súlade s platnými zákonmi.

Nesplnenie tejto povinnosti fyzickou osobou v stanovenom termíne sa bude posudzovať ako priestupok v zmysle zákona o priestupkoch. U právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie za nedodržanie povinnosti vykonania deratizácie v stanovenom termíne sa toto bude považovať za správny delikt, kde je možné uložiť sankciu v zmysle zákona o obecnom
zriadení a zákona na ochranu zdravia ľudí v zmysle osobitných predpisov.
Táto vyhláška bude po dobu 30 dní zverejnená na úradnej tabuli, prístupnej verejnosti 24 hodín denne a súčasne na webovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu.


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka