Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stredné školy

Názov školy: Gymnázium Janka Kráľa
Adresa školy: Ul. SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: 37 6423015,                                    Fax: +421 37 6423015
E-mail: gymzmjk@stonline.sk,                     www stránka: www.gjk-zm.szm.sk

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: RNDr. Renáta KUNOVÁ, PhD.
Tel.: 37 6453015,                                          e-mail: gymzmjk@stonline.sk

Zástupca riaditeľa.: Mgr. Viera Mihalková
Tel.: 37 6453015,                                          e-mail: gymzmjk@stonline.sk

Rozpočtár – hospodár: Ing. Jana Považanová
Tel.: 37 6453015,                                          e-mail: gymzmjk@stonline.sk

 

Ekonomika práce a mzdová agendy: Ing. Mária Šabíková
Tel.: 37 6453015,                                          e-mail: gymzmjk@stonline.sk

Vedúca ŠJ: Zuzana Ďurkovičová
Tel.: 37 6323202,                                          e-mail: gymzmjk@stonline.sk

 

 

 

Názov školy: Obchodná akadémia
Adresa školy: Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt

Telefón: +421 376421904                             Fax: +421 376421904

email: oa.zmoravce@gmail.com                    www stránka: www.oazm.edupage.org

 

Vedúci zamestnanci školy

riaditeľka: Ing. Eva Horná

Tel. 037/6421904, 0905 854 698                  email: oa.zmoravce@gmail.com

 

Zástupca riaditeľa školy: Ing. Ľudmila Kelemenová

Tel.   037 7736863                                         e-mail: oa.zmoravce@gmail.com

 

Ekonóm: Ľubica Rajtárová

Tel.:   037 6422471 

 

Vedúca školskej jedálne: Eva Michalicová
Tel.:   
037 6422676 


 

 

 

Názov školy: Stredná odborná škola technická

Adresa školy: Ul.1.mája 22, Zlaté Moravce

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

 

Kontakt

Telefón: +421 37 6403512

E-mail: soustrzm@nextra.sk                         www stránka: www.sostzm.edu.sk

 

Vedúci zamestnanci školy

Riaditeľka: Ing. Eva Koprdová

Tel.:   37 6403520, 0903 424 474

E-mail: soustrzm@nextra.sk                         eva.koprdova@sostzm.eu

 

Zástupca riad. pre teoretické vyučovanie: Ing. Beáta Fazekašová

Tel.:  37 6403522                                           e-mail: soustrzm@nextra.sk

 

Hlavný MOV: Mgr. Róbert Pallya

Tel.:  37 6403522                                           e-mail: robert.pallya@sostzm.eu

 

Výchovný poradca: Ing. Varga Milan

Tel.:  37 6403531                                           e-mail: milan.varga@sostzm.eu

 

Ekonóm školy: Ing. Krajčová Anna

Tel.:  37 6403521                                           e-mail: anna.krajcova@sostzm.eu

 

Hospodár školy: Jozef Jamrich

Tel.:  37 6403527                                           e-mail: jozef.jamrich@sostzm.eu

 

 

 

 

Názov školy: Stredná odborná škola polytechnická
Adresa školy: SNP 2, 953 30 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón: 37 7921323
E-mail: soszm@soszm.sk                              www stránka: www.soszm.sk

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ: Ing. Ján Solčiansky
Tel.: 37 6421778                                           e-mail: soszm@soszm.sk

ZTV: Mgr. Elena Orságová
Tel.: 37 6423401                                            e-mail: elena.orsagova@soszm.sk

Zástupkyne riaditeľa: Ing. Oľga Bančáková
                                     Ing. Marcela KováčováTHČ: Mgr. Darina Struhárová
Tel.: 37 6423592,                                           email: soszm@soszm.sk


 
 


Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Adresa školy: SNP 5, 95301 Zlaté Moravce
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Kontakt
Telefón:  37 6423070                                                Fax: +421 37 6323200
E-mail: strodnto@doszm.edu.sk                               www stránka: www.doszm.edupage.org
 

Vedúci zamestnanci školy
Riaditeľ školy: PaedDr. Štefan Halgaš

Telefón: 037/6323200


Zástupca riaditeľky školy pre TV a PV: Mgr. Eva Chrapková

Telefón: 037/6322814

Zástupkyňa riaditeľa školy pre TEČ: Ing. Anna Kováčová

Telefón: 037/ 6423796

 


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka