Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Staronoví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty

Staronoví riaditelia škôl si prevzali menovacie dekréty Vytlačiť
 

fotoNa fotografii: Jozef Zlatňanský, Viera Striešková, Dušan Husár, Hana Poláková, Lenka Herdová

Koncom uplynulého školského roka sa uskutočnili výberové konania na posty riaditeľov troch zlatomoravských škôl a Centra voľného času. Svoje posty obhájili všetci starí riaditelia. Ostávajú vo vedení na ďalších päť rokov.

Výberové konania sa realizovali v Základnej škole (ZŠ) Pribinova, ZŠ Mojmírova, Materskej škole (MŠ) Kalinčiakova a v Centre voľného času (CVČ) Zlaté Moravce. Samospráva, ktorá je zriaďovateľom týchto škôl, hľadala nových riaditeľov z toho dôvodu, že tým starým končilo ich päťročné funkčné obdobie.

O riaditeľské stoličky mohol zabojovať každý, kto spĺňal stanovené kvalifikačné predpoklady. Záujem bol však nízky. S výnimkou ZŠ Mojmírova, kde sa o miesto riaditeľa uchádzali dve osoby. Vo zvyšku uvedených škôl sa neprihlásil nikto, okrem pôvodných riaditeliek a riaditeľa. Aj tí však museli prejsť riadnym výberovým konaním, kde o ich zvolení rozhodovali jednotlivé rady škôl.

Vo voľbe boli úspešní všetci pôvodní riaditelia, menovite: ZŠ Pribinova - Lenka Herdová, ZŠ Mojmírova - Viera Striešková, MŠ Kalinčiakova – Hana Poláková, CVČ Zlaté Moravce - Jozef Zlatňanský. Vo funkcii budú na ďalších päť rokov.

Odovzdanie dekrétov

Staronoví riaditelia si svoje menovacie dekréty prevzali z rúk primátora Dušana Husára na pôde Mestského úradu v Zlatých Moravciach vo štvrtok 27. júna 2019, jeden deň pred koncom školského roka. Husár pri odovzdávaní dekrétov poblahoželal úspešným kandidátom a zaprial im v ich práci všetko dobré. „Blahoželám im a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Prajem im hlavne veľa úspechov, čo sa týka vzdelávania ale aj úspechov v rôznych projektoch, ktoré školy realizujú,“ povedal.

Aktu odovzdávania dekrétov sa zúčastnila aj Danuša Hollá, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Zlatých Moravciach. Tá hodnotí doterajšiu vzájomnú spoluprácu riaditeľov a mesta, z ich predchádzajúceho volebného obdobia, kladne. „Som veľmi rada, že sa im podarilo uspieť aj v tomto najnovšom výberovom konaní. Dúfam, že spolupráca bude aj naďalej veľmi dobrá, že budeme navzájom dobre vychádzať,“ dodala.

Vízia ďalšej práce na Pribinke

Ako pre nás uviedla riaditeľka Pribinky Lenka Herdová, počas svojho nasledujúceho päťročného funkčného obdobia chce budovať otvorenú a modernú školu s dobrým menom vo verejnosti, ktorá komunikuje so žiakmi, rodičmi, mestom, školami, inštitúciami a okolím. Zároveň chce neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy, zabezpečiť vysokú odbornosť a motiváciu pedagogických zamestnancov ako aj optimálne zdravé pracovné prostredie.

„Ako riaditeľka chcem, aby základným výsledkom nášho snaženia bol všeobecne vzdelaný a rozhľadený absolvent školy, ktorý získa kvalitné základy pre svoj ďalší rozvoj a uplatnenie. Naďalej bude pre mňa prioritou rozvíjanie kritického myslenia a sebahodnotenia žiakov, využívanie inovatívnych foriem a metód, aj pomocou projektu – „Inovácia foriem a metód vo vyučovacom procese na základnej škole“, ktorý štartujeme v septembri 2019,“ vysvetľuje Herdová, ktorá má záujem pokračovať aj v rozpracovaných projektoch z jej predchádzajúceho päťročného obdobia.

Na Pribinke chce v budúcnosti zrealizovať i nové investičné aktivity, konkrétne zrekonštruovanie športového areálu a vybudovanie altánku pre žiakov na vyučovanie v prírode.

V Mojmírke pokračujú v rozbehnutom

Riaditeľka ZŠ Mojmírova Viera Striešková má rovnako ako jej kolegyňa z Pribinky konkrétnu predstavu o ďalšom riadení jej zverenej školy. Chce pokračovať v projektoch zameraných na podporu čitateľskej, finančnej gramotnosti žiakov a v projekte zameranom na zdravie, ovocie do škôl. Jej cieľom je taktiež podpora talentovaných žiakov individuálnym prístupom, prípravou na vedomostné súťaže i športové aktivity v rámci Národného programu boja proti nadváhe a obezite.

„Využívaním inovatívnych metód a foriem práce vo výchovno- vyučovacom procese a moderných pomôcok chcem zabezpečiť tvorivé osvojovanie si poznatkov a vedomostí žiakmi. Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budem aj naďalej vytvárať priestor zohľadňujúci tieto potreby. Zároveň chcem vo vyučovacom procese aktívne využívať novovytvorené učebne – dielne, biochémia, knižnica a športový areál s multifunkčným ihriskom,“ približuje Štriešková svoje ďalšie plány.

Ďalej chce pokračovať vo vytváraní priestoru a možností pre organizovanie záujmových a výchovných aktivít a podujatí v mimo vyučovacom čase. Zapájať rodičov do formovania, smerovania a práce školy, budovať kladný vzťah medzi školou, rodičmi a verejnosťou na základe partnerstva, pokračovať v začatých projektoch so záchrannými zložkami. Rovnako chce podporovať aj učiteľov v ďalšom vzdelávaní a upevňovať ich kolektív a motiváciu.

Ako v jednej rodine

Svoje plány nám predostrela aj riaditeľka MŠ Kalinčiakova Hana Poláková. Jej cieľom na nasledujúcich päť rokov je zapájať sa do rôznych projektov, rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, aby sa zamedzilo vysokej chorobnosti detí a s tým súvisí aj podpora pohybovej aktivity detí.

„Naďalej chcem vytvárať priestor a možnosť pre krúžkovú činnosť a podporovať tak rozvoj špecifických spôsobilostí detí. Chcem získané a nadobudnuté profesijné a odborné kompetencie učiteliek aplikovať v edukačnom procese výučby. Taktiež chcem pokračovať v začatých projektoch a vo zveľaďovaní materskej školy, aby deti, ktoré navštevujú našu škôlku pociťovali lásku a získané vedomosti a poznatky vedeli uplatniť v budúcnosti,“ uviedla Poláková, ktorá chce na svojej škole vytvárať pre deti, ale aj pre ich rodičov, také prostredie a atmosféru, aby sa tam cítili „ako v jednej veľkej rodine.“

Podpora úspešných športovcov

Riaditeľ Centra voľného času Jozef Zlatňanský je na svojom poste viacero volebných období. Aj on má záujem pokračovať v začatej práci, ktorá, ako hovorí, je rozrobená už niekoľko rokov. „Hlavne starať sa o to, aby voľný čas mládeže bol využitý aktívne, najmä pohybom – športom. Robiť to, či už v rámci príležitostnej záujmovej činnosti, pri rôznych športových akciách a rovnako aj v rámci pravidelnej záujmovej činnosti, prostredníctvom krúžkov. To sú tie základné veci,“ povedal.

V CVČ je podľa jeho slov stále čo robiť a vylepšovať, hlavne čo sa týka materiálno-technického zabezpečenia. Chce preto dokončiť projekty, ktoré sa v centre začali realizovať. Týkajú sa predovšetkým technického stavu budovy CVČ, ihriska a telocvične. Zvýšenú pozornosť a podporu chce venovať talentovaným a úspešným deťom, ktoré dobre reprezentujú mesto Zlaté Moravce na domácich ale aj zahraničných súťažiach.

Peter Klimant


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka