Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

Sociálne služby v meste Zlaté Moravce

 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci  – domáce tiesňové volanie

     Táto sociálna služba spočíva v tom, že sa občanovi v byte namontuje zariadenie domáceho tiesňového volania – zabezpečuje Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, mesto zakúpi zariadenie a uhradí inštaláciu. Toto je majetkom mesta a v prípade úmrtia klienta alebo z dôvodu, že klient už ďalej službu nevyužíva je pridelené ďalšiemu záujemcovi. Výhodou tiesňového tlačidla je jeho jednoduché ovládanie a vodotesnosť. Stlačením v núdzi v ktorejkoľvek časti bytu dochádza k automatickému spojeniu s operátorkou a hlasitou komunikáciou s ňou (dosah cca 150m). Operátorka má všetky potrebné údaje pre zabezpečenie adekvátnej pomoci (rodina, susedia, záchranná zdravotná služba, polícia, hasiči). Služba sa poskytuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni, zabezpečujú ju profesionálne vyškolení operátori.   

     Mesačný poplatok za poskytovanie tejto služby  si uhrádza klient na základe zmluvy, ktorú uzatvára s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky a táto potom zabezpečuje dispečing.

     Často krát žije klient izolovane od spoločnosti, bez možnosti akejkoľvek komunikácie a z jeho pohľadu je jediným možným riešením odchod do sociálneho zariadenia, čo je  v mnohých prípadoch zbytočné, finančne náročné a pre mnohých veľmi traumatizujúce. Chcú zostať aj naďalej v pohodlí svojho domova, čo im táto sociálna služba umožňuje. Prostredníctvom tiesňovej pomoci sa reálne predlžuje schopnosť seniorov a zdravotne postihnutých na samostatný a nezávislý život vo svojom prirodzenom domácom prostredí.

     V zmysle zákona o sociálnych službách – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

     Táto služba je určená pre seniorov/dôchodcov žijúcich osamele v domácnosti, zdravotne ťažko postihnutých a seniorov žijúci v rodinách, kde sociálna situácia nedovoľuje zabezpečiť im intenzívny dohľad zo strany rodiny (pracujúci členovia).

Podporné služby

Odľahčovacia služba

      Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie však hodinách.

Denné centrum, Mojmírova 6, Zlaté Moravce

     V Dennom centre na Mojmírovej 6 v Zlatých Moravciach sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

     V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Tieto sociálne služby sa poskytujú bezplatne. Zároveň sú tu vytvorené podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť. Slúži všetkým obyvateľom mesta na spoločné stretávanie, oddych a vzájomnú komunikáciu. Pravidelne sa tu poriadajú rôzne prednášky, besedy, výstavy, posedenia, a pod.

Práčovňa                                                   

     V Práčovni na Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Úhrada za sociálne služby poskytované v práčovni je stanovená vo VZN mesta.

Stredisko osobnej hygieny 

     V Stredisku osobnej hygieny  na Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Sociálne služby sa v SOH poskytujú bezplatne.


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka