Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Službyt

SLUŽBYT

Zmluvy - archív
Zmluvy - kliknite na text pre zobrazenie
Došlé faktúry a objednávky

Súhrnné správy o zadaní zákaziek

 

 

Mgr. Peter Sendlai
riaditel' podniku

SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik, Radlinského 14, Zlaté Moravce

Telefónny zoznam:

Riaditeľ: Mgr. Peter Sendlai tel: 6321956, mobil: 0908709625
Sekretariát:Mgr. Lenka Balajová tel: 6321956

Ekon.oddelenie

Ekonóm: Zuzana Benčová   tel: 6422200
PER,PaM,POK: Mgr. Lenka Balajová tel: 6321956, mobil: 0904140612

 

Vedúca BH: Mgr. Viera Krajčová  tel: 6422289, mobil: 0903716439
Predpis náj.: Marta Uhrecká   tel: 6422289, mobil: 0904147148
Predaj bytov: Gabriela Drgoňová tel: 6423148, mobil: 0904147148

FAX: 037/6321956

e-mail: sluzbytzm@centrum.cz
 

Službyt Zlaté Morarce mestský podnik, Radlinského 14, Zlaté Moravce
SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik je príspevková organizácia, ktorej
zriad'ovatel'om je MESTO Zlaté Moravce. Riaditeľom mestského podniku je            Mgr. Peter Sendlai.
Podnik vznikol delimitáciou od Službytu Nitra dňa 1.10.1991. Zmenou štruktúry
podniku k 01.08.2008 sa zmenil predmet v podnikateľskej činnosti v tom, že podnik prestal byť výrobcom a dodávateľom tepla a teplej úžitkovej vody. Základný predmet činnosti sa nezmenil, teda podnik nad'alej spravuje zverený majetok, vykonáva údržbu, vodoinštalačné,zámočnícke a údržbárske práce v nepredaných bytových domoch, udržbu budov mesta.
Podl'a ,,Zriad'ovacej listiny", ktorá nadobudla platnost' dňom 01.01.2005 je právna forma podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce: príspevková organizácia.
Od januára 2013 je podnik napojený na rozpočet mesta prispevkom zriad'ovateľa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách..
V hlavnej čitnnosti zabezpečujeme: - údržbu nepredaných bytov
- údržbu budov mesta.
V podnikatel'skej činnosti zabezpečujeme:
- správu predaných bytov ako aj nebytových priestorov v zmysle zmluv o výkone správy
- v zmysle požiadaviek zo stany vlastníkov bytov vykonávame opravy vodárenského,
kúrenarskeho a elektrikárskeho zamerania
Vykonávame preventívne a bežné opravy spravovaného domového majetku
spracovávanie dát vykurovania, rozúčtovania dodávok tepla a teplej úžitkovej vody od dodávatel'a, pri zmene iegislatívy v priebehu a na konci roka robíme odpočty stavov vodomerov SV, TÚV a UK. Každý mesiac v spolupráci so zamestnancami
Západoslovenskýich vodární Nitra a Prvou energetickou a teplárenskou spoločnost'ou Zlaté Moravce zapisujeme stav odpočtu na päte merača bytového domu.Ďalej zabezpečujeme a prevádzame montáž, opravy meracej a regulačnej techniky zabezpečujeme výmenu bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu a studenú vodu. Medzi iné činnosti patrí aj odstraňovanie denodenne nahlasovaných závad v bytoch a spoločných priestoroch bytoviek a údržbu budov mesta.
SLUŽBYT Zlaté Moravce mestský podnik spravuje spolu: 996 bytov
z toho - neprodané byty 229 /vo vlastníctve Mesta/
- predané byty 767 /v osobnom vlastníctve/
nebytové priestory : - Zdravotné stredisko, Hviezdoslavova 64
- Ul. J.Kráľa č.1


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka