Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát sociálnych vecí

Referát sociálnych vecí:

 

-zabezpečuje a vykonáva sociálnu činnosť vrátane poskytovania sociálno-poradenských služieb v rámci mesta,
-poskytuje klientom základné sociálne poradenstvo o spôsobe vybavovania a predložení potrebných dokladov podľa druhu ich požiadaviek,
-spracováva podklady pre šetrenia, o ktoré žiadajú iné samosprávy, orgány štátnej správy a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, potvrdzuje poskytovanie sociálnych služieb a opatrovateľskej služby,
-zabezpečuje agendu podľa zákona č. 219/1996 Z. z.  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v rámci svojej pôsobnosti, tieto delikty rieši v rámci správneho konania, vydáva rozhodnutia, ukladá pokarhania,
-eviduje a spracováva žiadosti občanov o pridelenie bytu v Domoch s opatrovateľskou službou,
-zabezpečuje agendu pri ustanovení Mesta Zlaté Moravce za osobitného príjemcu, vedie evidenciu rodín, sleduje finančné prostriedky zasielané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pracoviskom Zlaté Moravce a pripravuje potrebné podklady na ich vyplatenie rodinám. Vyúčtovanie predkladá Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pracovisku Zlaté Moravce,

-spracováva podklady žiadateľov o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci obyvateľom mesta Zlaté Moravce, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v zmysle prijatého uznesenia č. 136/2015 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 25.06.2015,
-zabezpečuje agendu vyplývajúcu zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v rámci svojej pôsobnosti, pripravuje potrebné podklady, vydáva rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pri žiadostiach o opatrovateľskú službu, umiestnenie  do zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára. Vedie zoznam lekárskych posudkov a pripravuje podklady na finančnú úhradu pre posudkového lekára,
vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade s prijatým VZN mesta č. 1/2007,  podáva správy a šerenia o rodinách, kde sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany a kurately.

 


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka