Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

Predaj, prenájom

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku pre Ing. Róberta ĎuráčekaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce Sovex BCVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce Natália ProchovníkováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce KANVOD, spol. s.r.o.,Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce AQUAGAL, s.r.o.Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Maroš PlesnivýVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Ľuboš MichalicaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku H.K.Gastro s.r.o.,Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Finančné riaditeľstvo SRVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 45-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 233,98 m2 v budove so súpisným číslom 2087 (,,Centrum Žitava"), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej č. 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra ,,C", č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č.4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 44-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 54,00 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove so súpisným číslom 1572 (,,Stredisko občianskej vybavenosti"), na Duklianskej ulici 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná na LV č. 3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce.


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 43-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 75 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí budovy so súpisným číslom 2087 /CENTRUM ŽITAVA/ v Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej ulici č. 64, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1078/2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 4537.


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 42-2019Vytlačiť
 

nebytový priestor č. 2 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027 (bytový dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a  nádvoria), zapísaný v katastri nehnuteľností, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym odborom na LV č. 5091.


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 41-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 89, 10 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1885, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.


 
 

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pálenicaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV budova kino TekovVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Ul. TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV CENTRUM ŽITAVAVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV na Duklianskej ulici 2BVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM STĹPOV VEREJNÉHO OSVETLENIAVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa DrevoskyVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa manželia VitekovíVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM STĹPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA 34-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKU 32-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKU 31-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 33-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 30-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 29-2019Vytlačiť
 


 
 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov SOVVytlačiť
 


 
 

Ponuka na prenájom nebytových priestorov Ul. Sládkovičova 1Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž - budova páleniceVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Martin KocianVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM STĹPOV VEREJNÉHO OSVETLENIAVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Ul. TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Hviezdoslavova č. 183Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Hviezdoslavova č. 183 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 21Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 20Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 19Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 18Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Hviezdoslavova 64Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Ul.Hviezdoslavova č.183Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Ul.NitrianskaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Hostiansky potokVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Viničná 1Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Tekovská 37Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Ul.Štúrova č.15Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Sládkovičova 1Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Tekovská 37Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU Robotnícka ulicaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 5-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 4-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 3-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 2-2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - dom služieb 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - nebytový priestor Tekovská 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - na Ul. HviezdoslavovejVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - nebytový priestor TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV ViničnáVytlačiť
 


 
 

Nemocnica Zlaté Moravce zámer prenájmu zníženie nájomného za stavby na roky 2018 a 2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV RovňanovaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Tekovská 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DuklianskaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 33-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM STĹPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA 30-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 32-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 31-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV 34-2018Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Baliho BlakčorihoVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre lng. Romana GeiszleraVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Štefana KráľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Dášu KunkelovúVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Slovenský hydrometeorologický ústavVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Dušana TurzuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Útulok Zlaté MoravceVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 22,34 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 („Administratívna budova"), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 138,94 m2 /administratívna budova/ nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach


 
 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. manželia VišňákovíVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku GRYF MEDIAVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie-zámeru-prenájmu-nehnutelného-majetku-ARDSYSTÉMVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnutelného majetku manželia ŠilhavíkovíVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnutelného majetku 1.májaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Zuzana OndreášováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku ISPAVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Ing. Ivan RubaninskýVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Akzent BigBoardVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 79
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 12-2018.pdf(323.2 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 12-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2018.pdf(282.2 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 7-2018.pdf(299 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 7-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 8-2018.pdf(285.3 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 8-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 9-2018.pdf(301.4 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 9-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 10-2018.pdf(305.7 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 10-2018.pdf
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 11-2018.pdf(311.2 kB)PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 11-2018.pdf
Položky 1-10 z 79

Sms, e-mail služba

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka