Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovný program

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  -  MAREC  2018
9. týždeň 2018
1.3.2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

2.3.2018 – piatok
• dovolenka
• pracovné stretnutie – DHZ

4.3.2018  - nedeľa
• účasť na podujatí – MDŽ

10. týždeň 2018
5.3.2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s konzultantom pre VO

6.3.2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou Špeciálnej školy v Zlatých Moravciach
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Elektrosystémy s.r.o.

7.3.2018 – streda
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Elektrosystémy s.r.o.
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova

8.3.2018 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka

9.3.2018 – piatok

• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Výročnej schôdzi – Jednota dôchodcov

10. 3. 2018 – sobota

• sobáš

11. týždeň 2018

12. 3. 2018 – pondelok

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

•             pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

13. 3. 2018 – utorok

•             pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ViOn

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Panda ZM s.r.o.

 

14. 3. 2018 – streda

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie s podpredsedom NSK

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             pracovné stretnutie – Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

15. 3. 2018 – štvrtok

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie - MSKŠ

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             účasť na slávnostnej akadémii – Spojená škola

16. 3. 2018 – piatok

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi

•             pracovné stretnutie s poslancom MsZ Zlaté Moravce

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

17. 3. 2018 – sobota

•             účasť na Výročnej schôdzi nepočujúcich

12. týždeň 2018

19. 3. 2018 – pondelok

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

 

•             pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

20. 3. 2018 – utorok

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie s vedúcou opatrovateľskej služby

•             pracovné stretnutie so zástupcom Slovenskej televízie

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             účasť na Výročnej schôdzi – Slovenský zväz zdravotne postihnutých

21. 3. 2018 – streda

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie - ÚPSVaR

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             pracovné stretnutie so zástupcom vydavateľstva CBS

22. 3. 2018 – štvrtok

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

•             pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             účasť na podujatí – Deň učiteľov ZŠ Robotnícka

•             účasť na Valnom zhromaždení – výbor Matice slovenskej

 

 

23. 3. 2018 – piatok

•             dovolenka

13. týždeň 2018

26. 3. 2018 – pondelok

•             dovolenka

27. 3. 2018 – utorok

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             účasť na podujatí – Deň učiteľov, MSKŠ

28. 3. 2018 – streda

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             pracovné stretnutie so zástupcami tanečnej skupiny Piruett

•             pracovné stretnutie so zástupcami  Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•             účasť na podujatí Deň učiteľov – ZŠ Pribinova

•             účasť na podujatí – Oslobodenie mesta Zlaté Moravce

29. 3. 2018 – štvrtok

•             vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•             pracovné stretnutie so zástupcom televízie Markíza

•             riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

•             osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

30. 3. 2018 – piatok

•             sviatok

FEBRUÁR  2018

5. týždeň 2018

1. 2. 2018 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na odbornom seminári – Bratislava

2. 2. 2018 – piatok

 • dovolenka
 • účasť na Mestskom reprezentačnom plese

6. týždeň 2018

5. 2. 2018 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti IMA INVEST
 • pracovné stretnutie so zástupcom Jednoty dôchodcov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie – Žitavany
 • účasť na Výročnej schôdzi - MSKŠ

6. 2. 2018 - utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou súkromnej MŠ
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ViOn
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii výstavby, územného plánovania a ŽP

7. 2. 2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii školstva, kultúry a športu

8. 2. 2018 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovanet
 • pracovné stretnutie so zástupcom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EURO AWK
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • pracovné stretnutie s konzultantom pre VO
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

9. 2. 2018 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom televízie Markíza
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

10. 2. 2018 – sobota

 • účasť na podujatí Gajdošské fašiangy – Jedľové Kostoľany

11. 2. 2018 – nedeľa

 • účasť na podujatí Pochovávanie basy – OZ Chyzerovce

7. týždeň 2018

 

12. 2. 2018 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie - MSKŠ

13. 2. 2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na podujatí – Fašiangy a pochovávanie basy

14. 2. 2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – požiarna kontrola v ZOS
 • účasť na výberovom konaní príslušníka MsP
 • pracovné stretnutie – ZŠ Mojmírova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

15. 2. 2018 – štvrtok

 • dovolenka

16. 2. 2018 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom MŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s hlavným kontrolórom
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie – DHZ Chyzerovce

8. týždeň 2018

19. 2. 2018 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Carmina Vocum
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Telecom
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • ½ dňa dovolenka

20. 2. 2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so starostom obce  Topoľčianky
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ

21. 2. 2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Robotnícka
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcami Nemocnice a. s.  Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej

22. 2. 2018 – štvrtok

 • účasť na  podujatí Národného konventu o Európskej únii
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 34. zasadnutí MsZ

23. 2. 2018 – piatok

 • dovolenka

 

9. týždeň 2018

26. 2. 2018 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie ÚPSVaR Nitra
 • účasť na výberovom konaní - MOH
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

27. 2. 2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie OO PZ Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia

 

28. 2. 2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na Valnom zhromaždení – Nemocnica a. s. Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 

 

 

 


JANUÁR 2018
1. týždeň 2018
1. januára 2018 – pondelok
• sviatok
2. január 2018 - utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka
3. január 2018 - streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka
4. január 2018 – štvrtok
• dovolenka
5. január 2018 - piatok
• dovolenka
6. január 2018 – sobota
• účasť na koncerte ZUŠ
• účasť na koncerte MSKŠ
2. týždeň 2018
8. január 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
9. január 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kameň-ZM s.r.o.
• pracovné stretnutie so zástupcom Nemocnice a.s. Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s poslancami MsZ
10. január 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie s riaditeľom Službytu
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
11. január 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Službytu
• pracovné stretnutie ohľadom ihriska ZŠ Mojmírova
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na 33. zasadnutí MsZ
12. január 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Horolezeckého klubu ZM
• pracovné stretnutie – k Územnému plánu mesta ZM
• pracovné stretnutie - ohľadom verejného osvetlenia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s vedúcim odboru vzdelávania a kultúry
3. týždeň 2018
15. január 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom OV SZZ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie – so zástupcom televízie Markíza
• pracovné stretnutie - ohľadom bytovky na ul. 1. mája
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom VÚB banky Zlaté Moravce
16. január 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie - Carmina Vocum
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie – so zástupcom Slovenského rozhlasu
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
17. január 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Aneko
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kvant
• pracovné stretnutie so zástupcom DHZ Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
18. január 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie riaditeľom m. p. Službytu
• pracovné stretnutie ohľadom projektov
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Sport real
• pracovné stretnutie – sociálna terénna práca
19. január 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcami MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie ohľadom projektov
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na výročnej schôdzi ZO ZDS Zlaté Moravce
20. január 2018 – sobota
• účasť na výročnej schôdzi KST
4. týždeň 2018
22. január 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcami MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
23. január 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
24. január 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcami odborov
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie – MsÚ Levice
25. január 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – Migazziho kaštieľ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Vego Marketing
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Zyry-Tem s.r.o.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• občiansky pohreb
26. január 2018 – piatok
• dovolenka
5. týždeň 2018
29. január 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• obhliadka bytovky na ul. 1. mája
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie – MsÚ Zlaté Moravce
30. január 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Estamp
• pracovné stretnutie so zástupcom televízie Markíza
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
31. január 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Drevosky
• pracovné stretnutie so zástupcom rozhlasu Nitra
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 


 

dnes je: 23.4.2018

meniny má: Vojtech

ÚvodÚvodná stránka