Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovný program

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  september  2019

 

35. týždeň 2019

1. 9.  2019 – nedeľa

 • sviatok

 

36. týždeň 2019

2. 9.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – ZŠ Robotnícka
 • pracovné stretnutie – ZŠ Mojmírova
 • pracovné stretnutie – ZŠ Pribinova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie OIK Mochovce

3. 9.  2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Scholaris, s.r.o.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti VEPOS, s.r.o.

4. 9.  2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom OZ PES
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

5. 9.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

6. 9.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • účasť na podujatí - Krokom po minulosti rodiny Migazzi
 • účasť na porade s riaditeľkami ZŠ a MŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • sobáš

7. 9. 2019 – sobota

 • účasť na oslave obce Čaradice
 • vinobranie Čierne Kľačany

 

37. týždeň 2019

9. 9.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb

10. 9.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Pronstav s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s poslancami MsZ Zlaté Moravce

11. 9.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie ohľadom elektrických nabíjacích staníc
 • pracovné stretnutie s redaktorom RTVS
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom ŠFRB
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

12. 9.  2019 - štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb

13. 9.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Pronstav s.r.o.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Občianskeho združenia PES
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so starostom obce okresu Zlaté Moravce

14. 9.  2019 – sobota

 • neformálne stretnutie s poslancami MsZ Zlaté Moravce

 

38. týždeň 2019

16. 9.  2019 – pondelok

 • pracovná cesta

17. 9.  2019 – utorok

 • pracovná cesta

18. 9.  2019 – streda

 • pracovná cesta

19. 9.  2019 – štvrtok

 • pracovná cesta

20. 9.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 

 

39. týždeň 2019

23. 9.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ Zlaté Moravce

24. 9.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na stretnutí členov OIK Mochovce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

25. 9.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie na ÚPSVaR Nitra
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Scholaris, s.r.o.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kanvod, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s notárom

26. 9.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka prác – ul. Slovenskej armády, ZUŠ, chodník ul. Hviezdoslavova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – Okresný úrad Nitra
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

27. 9.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie ÚPSVaR Nitra
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • otvorenie výstavy – ZO Slovenský zväz chovateľov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na recepcii k Zlatomoraveckému jarmoku
 • otvorenie Zlatomoraveckého jarmoku

 

40. týždeň 2019

30. 9.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom OZ PES
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie ÚPSVaR Nitra – Raňajky so zamestnávateľom
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt

 

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  august  2019

 

31. týždeň 2019

1. 8.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kanvod, s.r.o.

2. 8.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s pracovníkmi NKÚ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • sobáš

3. 8. 2019 – sobota

 • účasť na podujatí – Varenie gulášu – Mestský štadión

32. týždeň 2019

5. 8.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Nemocnice Zlaté Moravce, a.s.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác na ZŠ Robotnícka
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb

6. 8.  2019 – utorok

 • dovolenka

7. 8.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka skládky KO
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác v ZŠ Robotnícka
 • obhliadka prác v ZUŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

8. 8.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác ZŠ Robotnícka
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom m. p. Technické služby

9. 8.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie k Zlatomoraveckým folklórnym slávnostiam
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka cintorína v Prílepoch
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

33. týždeň 2019

12. 8.  2019 – pondelok

 • dovolenka

13. 8.  2019 – utorok

 • dovolenka

14. 8.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • výberové konanie na príslušníka MsP
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác v ZŠ Robotnícka
 • obhliadka prác v ZUŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

15. 8.  2019 - štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka ZŠ Robotnícka
 • obhliadka ZŠ Mojmírova
 • obhliadka ZUŠ
 • obhliadka ul. Družstevnej
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na podujatí - Dožinky

16. 8.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • sobáš 2x

34. týždeň 2019

19. 8.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s redaktorkou Život
 • pracovné stretnutie k Zlatomoraveckým folklórnym slávnostiam
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s koordinátorkou TSP
 • pracovné stretnutie so zástupcom Občianskeho združenia Projekty európskych spoločenstiev

20. 8.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcami enviromentálneho fondu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác – ZŠ Robotnícka
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

21. 8.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie ohľadom cyklotrás
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Valnom zhromaždení Nemocnice Zlaté Moravce, a.s.

22. 8.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác – ZŠ Robotnícka
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Občianskeho združenia Projekty európskych spoločenstiev

 

23. 8.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • ZŠ Mojmírova
 • pracovné stretnutie so zástupcom Útulku Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • sobáš

24. 8.  2019 – sobota

 • účasť na kladení vencov SNP Skýcov
 • sobáš 2x
 • uvítanie detí

25. 8. 2019 – nedeľa

 • účasť na Zlatomoraveckých folklórnych slávnostiach

 

35. týždeň 2019

26. 8.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • pracovné stretnutie k projektu Vodozádržné opatrenia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

27. 8.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom ZSE
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie členov SOPK

28. 8.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť - 75. výročie SNP

29. 8.  2019 – štvrtok

 • sviatok

30. 8.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom OZSlovenského zväzu chovateľov
 • pracovné stretnutie so zástupcom Šípkarskeho klubu Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Scholaris, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 •  

31.8.2019 – sobota

 • účasť na podujatí – Vitajte susedia, Prílepy

HARMONOGRAM PRIMÁTORA júl 2019
27. týždeň 2019
1. 7. 2019 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
2. 7. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Prvej komunálnej finančnej, a. s.
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom m. p. Technické služby
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
3. 7. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na hlasovaní - TESCO
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Nemocnice Zlaté Moravce, a.s.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
4. 7. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
5. 7. 2019 – piatok
• sviatok
• účasť na Púti k sv. Cyrilovi a Metodovi - Nitra
28. týždeň 2019
8. 7. 2019 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s prednostkou OÚ Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
9. 7. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s pracovníkom zmluvnej externej spoločnosti PES na poradenské služby v oblasti projektov a implementácie projektov
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Eurovia SK a.s.
• pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti PKP SK, s.r.o.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
10. 7. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• stretnutie s občanmi ul. Družstevnej
• pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom RTVS
11. 7. 2019 - štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcami Nemocnice Zlaté Moravce a.s.
• pracovné stretnutie s redaktorom Tekovských novín
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
12. 7. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s pracovníkom zmluvnej externej spoločnosti PES na poradenské služby v oblasti projektov a implementácie projektov
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka - ul. Družstevná
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• sobáš
13. 7. 2019 – sobota
• uvítanie detí MSKŠ
29. týždeň 2019
15. 7. 2019 – pondelok

• dovolenka
16. 7. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Železníc Slovenskej republiky
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie k úspore elektrickej energie na odberných miestach
17. 7. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka
18. 7. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s.r.o. a občanmi ul. Družstevnej
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so starostom obce Zlatno
• pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Pramos
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti N.I.L. s.r.o
19. 7. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Eurovia SK, a.s.
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom m. p. Technické služby
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
30. týždeň 2019
22. 7. 2019 – pondelok

• dovolenka
23. 7. 2019 – utorok
• dovolenka
24. 7. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcami SLOVES
• pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Waste Recycling a.s.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcami NKÚ
25. 7. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Telecom
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
26. 7. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so starostom obce Čierne Kľačany
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
27. 7. 2019 – sobota
• sobáš
31. týždeň 2019
29. 7. 2019 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka prác ZŠ Robotnícka
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom m.p. Technické služby
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
30. 7. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kanvod s.r.o.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• otvorenie cyklostojiska
31. 7. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom m. p. Technické služby
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka prác ZŠ Robotnícka
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s poslancom Mestského zastupiteľstva

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  jún  2019

 

22. týždeň 2019

2. 6.  2019 – nedeľa

 • účasť na podujatí – Deň detí v Zlatých Moravciach

 

23. týždeň 2019

3. 6.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka ihriska pri ZŠ Mojmírova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ

4. 6.  2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • Primátorská kvapka krvi
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Vráble
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na verejnom prerokovaní ÚPNmesta Zlaté Moravce v Prílepoch

5. 6.  2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • prerokovanie konceptu ÚPN mesta Zlaté Moravce
 • obhliadka ihriska pri ZŠ Mojmírova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na verejnom prerokovaní ÚPN mesta Zlaté Moravce

6. 6.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kios, a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

7. 6.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom m. p. Technické služby
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

8. 6.  2019 – sobota

 • Turnaj o pohár primátora mesta

9. 6.  2019 – nedeľa

 • účasť na Benefičnom koncerte pre Svetlo Olichov

 

24. týždeň 2019

10. 6.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka ihriska pri ZŠ Mojmírova
 • obhliadka cintorína
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

11. 6.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Finančnej komisii

12. 6.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • vyhodnotenie najúspešnejších žiakov
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na stretnutí starostov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

13. 6.  2019 - štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na valnom zhromaždení Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

14. 6.  2019 – piatok

 • dovolenka

16. 6.  2019 – nedeľa

 • Ľudové tradície v parku J. Kráľa

 

 

25. týždeň 2019

17. 6.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s vedúcou odboru starostlivosti o životné prostredie
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom folklórneho súboru Zlatňanka
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s pracovníkom zmluvnej externej spoločnosti PES na poradenské služby v oblasti projektov a implementácie projektov

18. 6.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie spracovníkom zmluvnej externej spoločnosti PES na poradenské služby v oblasti projektov a implementácie projektov
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Redox
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ

19. 6.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka Štúrovej ulice
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na slávnostnej akadémii ZŠ Mojmírova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

20. 6.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Štúrova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie spracovníkom zmluvnej externej spoločnosti PES na poradenské služby v oblasti projektov a implementácie projektov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 6. zasadnutí MsZ

21. 6.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na sneme Únie miest Slovenska

22. 6.  2019 – sobota

 • privítanie folklóristov
 • účasť na Folklórnych slávnostiach v Hosťovciach

 

26. týždeň 2019

24. 6.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom PZ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb

25. 6.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so starostom obce Tesárske Mlyňany
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

26. 6.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Nevernet
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Accelor, s.r.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kanvod spol., s.r.o.
 • MŠ Žitavské nábrežie

27. 6.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkami ZŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • ZŠ Mojmírova

28. 6.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Nitriansky samosprávny kraj
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • sobáš
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

29. 6.  2019 – sobota

 • účasť – 35. výročie ANEPS

 

HARMONOGRAM PRIMÁTORA máj 2019

 

18. týždeň 2019

1. 5.  2019 – streda

 • sviatok

2. 5.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie -Chyzerovce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

3. 5.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • cudzojazyčné dopoludnie ZŠ Pribinova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • privítanie zástupcov partnerských miest Hulín a Sierpc
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na podujatí Ambrózyho dni
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia, s.r.o.
 • účasť na oslave 75. výročia založenia ZUŠ Zlaté Moravce

4. 5. 2019 – sobota

 • účasť na podujatí Májová veselica – Zväz diabetikov

 

19. týždeň 2019

6. 5.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s redaktorkou RTVS
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

7. 5.  2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Kalinčiakova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie ohľadom náhrad plastových riadov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na podujatí –Víťazstvo nad fašizmom
 • stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky

8. 5.  2018 – streda

 • sviatok

9. 5.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie s pracovníkom zmluvnej externej spoločnosti na poradenské služby v oblasti projektov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

10. 5.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • účasť na súťaži mladých záchranárov
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na literárnej súťaži – Jednota dôchodcov
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

11. 5. 2019 – sobota

 • účasť na vyhodnotení degustácie vín - MSKŠ

12. 5. 2019 – nedeľa

 • Deň matiek -MSKŠ,Prílepy, Chyzerovce

 

20. týždeň 2019

13. 5.  2019 – pondelok

 • pracovná cesta

14. 5.  2019 – utorok

 • pracovná cesta

15. 5.  2019 – streda

 • pracovná cesta

16. 5.  2019 - štvrtok

 • pracovná cesta

17. 5.  2019 – piatok

 • pracovná cesta

 

21. týždeň 2019

20. 5.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcami HaZZ Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so starostom obce Topoľčianky
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

21. 5.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Tlmače
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s pracovníkom zmluvnej externej spoločnosti na poradenské služby v oblasti projektov
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

22. 5.  2019 – streda

 • účasť na 30. sneme ZMOS

23. 5.  2019 – štvrtok

 • účasť na 30. sneme ZMOS

24. 5.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Eagle
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie ohľadom parkovania
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť – 50. výročie vzniku Reedukačného centra Zlaté Moravce

25. 5.  2019 – sobota

 • účasť na podujatí Zlatomoraveckého Vinohradníckeho spolku
 • účasť – Majáles ZŠ Robotnícka

 

 

22. týždeň 2019

27. 5.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HP Strojárne
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Šípkarskeho klubu

28. 5.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Slnečná
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HP Strojárne
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Pribinova
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ARRIVA Nitra a.s.

29. 5.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Pribinova
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ViOn a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii školstva, kultúry a športu

30. 5.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na otvorení pavilónu internistických disciplín - Nemocnica Komárno

31. 5.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnuties pracovníkom Technických služieb
 • Deň detí – ZŠ Pribinova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • Deň rodiny – MŠ Žitavské nábrežie
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 


HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  apríl  2019

14. týždeň 2019

1. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka skládky KO
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s poslancami MsZk ÚPN mesta Zlaté Moravce

2. 4 .  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – OO PZ Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

3. 4.  2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Kalinčiakova

4. 4.  2018 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčín
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb

5. 4.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Jednota dôchodcov
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • sobáš
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcami TS Piruett

 

15. týždeň 2019

8. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
 • pracovné stretnutie Nitra – Sociálne podniky
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k externým konzultantom pre VO
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

9. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • účasť na stretnutí Občianskej informačnej komisie AE Mochovce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

10. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie Nové Zámky
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • ocenenie športovcov - MSKŠ

11. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Eurovia SK, a.s.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií

12. 4.  2019 - piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie k externým konzultantom pre VO
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

14. 4.  2019 – nedeľa

 • účasť na členskej schôdzi MO SRZ Zlaté Moravce

 

16. týždeň 2019

15. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • skladanie sľubu členov a zapisovateľov okrskových komisií – voľby do europarlamentu

16. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Finančnej komisii

17. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

18. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HP Strojárne, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

19. 4.  2019 – piatok

 • sviatok

 

17. týždeň 2019

22. 4.  2019 – pondelok

 • sviatok

 

23. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ Zlaté Moravce

24. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Perry media holding
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

25. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Redox
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

26. 4.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie - ZUŠ
 • Konferencia v zelenom – ZŠ Pribinova
 • pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

27. 4.  2019 – sobota

28. 4.  2019 – nedeľa

 • Hudobná jar - účasť

 

18. týždeň 2019

29. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • Deň zeme - MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s prednostkou OÚ Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

30. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s.r.o.
 • pracovné stretnutie s verejným obstarávateľom
 • pracovné stretnutie – Vinársky spolok Zlaté Moravce
 • účasť na vyhodnotení výtvarnej súťaže
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Bauer Gear Motor s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stavanie mája – Zlaté Moravce
 • otvorenie multifunkčného ihriska v Prílepoch a stavanie mája
 • stavanie mája Chyzerovce

 

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka