Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovný program

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  apríl  2019

14. týždeň 2019

1. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka skládky KO
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s poslancami MsZk ÚPN mesta Zlaté Moravce

2. 4 .  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – OO PZ Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

3. 4.  2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Kalinčiakova

4. 4.  2018 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Trenčín
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb

5. 4.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Jednota dôchodcov
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • sobáš
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcami TS Piruett

 

15. týždeň 2019

8. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
 • pracovné stretnutie Nitra – Sociálne podniky
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie k externým konzultantom pre VO
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

9. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • účasť na stretnutí Občianskej informačnej komisie AE Mochovce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

10. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie Nové Zámky
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • ocenenie športovcov - MSKŠ

11. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Eurovia SK, a.s.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií

12. 4.  2019 - piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie k externým konzultantom pre VO
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

14. 4.  2019 – nedeľa

 • účasť na členskej schôdzi MO SRZ Zlaté Moravce

 

16. týždeň 2019

15. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • skladanie sľubu členov a zapisovateľov okrskových komisií – voľby do europarlamentu

16. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Finančnej komisii

17. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

18. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HP Strojárne, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

19. 4.  2019 – piatok

 • sviatok

 

17. týždeň 2019

22. 4.  2019 – pondelok

 • sviatok

 

23. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – NÁDEJ Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ Zlaté Moravce

24. 4.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Perry media holding
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

25. 4.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Redox
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

26. 4.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie - ZUŠ
 • Konferencia v zelenom – ZŠ Pribinova
 • pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

27. 4.  2019 – sobota

28. 4.  2019 – nedeľa

 • Hudobná jar - účasť

 

18. týždeň 2019

29. 4.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • Deň zeme - MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s prednostkou OÚ Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

30. 4.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s.r.o.
 • pracovné stretnutie s verejným obstarávateľom
 • pracovné stretnutie – Vinársky spolok Zlaté Moravce
 • účasť na vyhodnotení výtvarnej súťaže
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Bauer Gear Motor s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stavanie mája – Zlaté Moravce
 • otvorenie multifunkčného ihriska v Prílepoch a stavanie mája
 • stavanie mája Chyzerovce

 


HARMONOGRAM PRIMÁTORA marec 2019
9. týždeň 2019
1. 3. 2019 – piatok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
10. týždeň 2019
4. 3. 2019 – pondelok

• dovolenka
5. 3. 2018 – utorok
• dovolenka
6. 3. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
7. 3. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
8. 3. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
9. 3. 2019 – sobota
• stretnutie – Asociácia nepočujúcich Slovenska
10. 3. 2019 – nedeľa
• účasť na oslave MDŽ – MSKŠ
11. týždeň 2019
11. 3. 2019 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie – Únia nevidiacich
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
12. 3. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
13. 3. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• obhliadka skládky komunálneho odpadu
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s externým konzultantom
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• Stretnutie - MSKŠ
14. 3. 2019 - štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na sneme ZRZ Mochovce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov
• účasť na Komisii školstva
15. 3. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pohreb
• účasť na Výročnej členskej schôdzi Slovenského zväzu záhradkárov
17. 3. 2019 – nedeľa
• účasť na koncerte pre Gálika
12. týždeň 2019
18. 3. 2019 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie ohľadom územného plánu
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZP Dôvera
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
19. 3. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
20. 3. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie - ZŠ Mojmírova
• pracovné stretnutie ÚPSVaR Nitra
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s redaktorom Tekovských novín
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
21. 3. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Hokejového klubu Zlaté Moravce
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s.r.o.
• pracovné stretnutie – systém varovania obyvateľstva
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
22. 3. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – Farský úrad
• účasť na stretnutí starostov obcí
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na prednáške – Zlaté Moravce v držbe Forgáčovcov a Paluškovcov - MSKŠ
23. 3. 2019 – sobota
• účasť na podujatí – 74. výročie oslobodenia mesta Zlaté Moravce
13. týždeň 2019
25. 3. 2019 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Kalinčiakova
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s predsedom DHZ
26. 3. 2019 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• pracovné stretnutie so zástupcom Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti, s.r.o.
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
27. 3. 2019 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ZŠ Pribinova – výber výtvarnej práce
• účasť na Rade školy SOŠ technická
28. 3. 2019 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s externým obstarávateľom
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na oslave Dňa učiteľov – MSKŠ
• Deň učiteľov – ZŠ Pribinova
29. 3. 2019 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľom OO PZ Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s externým konzultantom
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• Deň učiteľov – ZŠ Robotnícka
• Deň učiteľov - ZŠ Mojmírova

HARMONOGRAM  PRIMÁTORA  február  2019

5. týždeň 2019

1. 2.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Elektrosystémy s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom SLSP

 

6. týždeň 2019

4. 2.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s.r.o.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie so zástupcami SNS
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s kandidátom na prezidenta SR

5. 2.  2018 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s projektantom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb

6. 2.  2018 – streda

 • dovolenka

7. 2.  2019 – štvrtok

 • dovolenka

8. 2.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

7. týždeň 2019

11. 2.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so starostom obce Machlince
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť – Národné kolo výtvarnej súťaže Ochranárik
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

12. 2.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií

13. 2.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na zasadnutí Požitavského regionálneho združenia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

14. 2.  2019 - štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcami SLOVES
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

15. 2.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcami Hasičského a záchranárskeho zboru Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • prijatie projektových partnerov Erasmus
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

8. týždeň 2019

18. 2.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom MVSR
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – Inšpektorát práce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

19. 2.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • pracovné stretnutie s prednostkou Okresného úraduZlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • prijatie projektových partnerovErasmus
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

20. 2.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • obhliadka prác - ZŠ Mojmírova
 • obhliadka prác – MŠ Kalinčiakova
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • skladanie sľubu členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií – voľbyprezidenta SR

21. 2.  2019 – štvrtok

 • sobáš
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • karneval ZŠ Mojmírova
 • pracovné stretnutie s koordinátorom TSP
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

22. 2.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie – SOŠ technická

 

9. týždeň 2019

25. 2.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom m. p. Službyt

26. 2.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Musica Cordis

27. 2.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť -Kontrolný deň k územnému plánu mesta Zlaté Moravce

 

28. 2.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na zasadnutí Rady ZRZ Mochovce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť ma Finančnej komisii

 

HARMONOGRAM PRIMÁTORA MESTA január 2019

1. týždeň 2019

1. 1.  2018 – utorok

 • sviatok

2. 1.  2018 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – kominárske služby
 • pracovné stretnutie so zástupcom Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

3. 1.  2018 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

4. 1.  2018 – piatok

 • dovolenka

 

2. týždeň 2019

7. 1.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • sobáš
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie NSK

8. 1.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • ½ dňa dovolenka

9. 1.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie so zástupcom Nemocnice Zlaté Moravce a. s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

10. 1.  2019 - štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom mestského podniku Službyt

11. 1.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom Erasmus

 

3. týždeň 2019

14. 1.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom
 • pracovné stretnutie s obstarávateľom
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HASS, s. r. o.

15. 1.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti, s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

16. 1.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s koordinátorom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

17. 1  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky

18. 1.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s redaktorom Slovenského rozhlasu
 • pracovné stretnutie – mesto Vráble
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s redaktorom televízie Markíza
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • sobáš
 • účasť na Výročnej schôdzi – Zväz diabetikov

19. 1.  2019 – sobota

 • účasť na Výročnej schôdzi – Klub slovenských turistov

 

4. týždeň 2019

21. 1.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s primátorom mesta Vráble
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na otvorení zariadenia pre seniorov – Partizán rezort Obyce

22. 1.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie zo zástupcom spoločnosti Sintel
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s pracovníčkami TSP
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancami MsZ Zlaté Moravce

23. 1.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom spoločnosti Nidec
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

24. 1.  2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s projektovým manažérom
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

25. 1.  2019 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Fašiangovej zábave – Jednota Dôchodcov

 

5.  týždeň 2019

28. 1.  2019 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

29. 1.  2019 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s prednostkou Okresného úradu
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie s občanmi ul. Podjavorinskej
 • pracovné stretnutie so zástupcom Nemocnice Zlaté Moravce a. s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie zo zástupcami Sloves

30. 1.  2019 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom OZ Pestrec
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na pracovnom stretnutí členov SOPK

 

31. 1. 2019 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • finančná kontrola na mieste k projektu Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

 


HARMONOGRAM PRIMÁTORA december 2018
48. týždeň 2018
2. 12. 2018 – nedeľa

• zapálenie 1. adventnej sviečky, nám. A. Hlinku
49. týždeň 2018
3. 12. 2018 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• MŠ Žitavské nábrežie
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s redaktorom Regionálnej televízie Nitra
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• ZŠ Mojmírova – vianočné aranžovanie
4. 12. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na konferencii – Častá Papiernička
5. 12. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti AGEL SK, a. s.
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
6. 12. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• ZŠ Robotnícka
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Červeného kríža
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na podujatí Mikuláš – Nám. A. Hlinku
7. 12. 2018 – piatok
• dovolenka
8. 12. 2018 – sobota
• denné centrum – turnaj
• Mikuláš Chyzerovce
9. 12. 2018 - nedeľa
• zapálenie 2. adventnej sviečky, nám. A. Hlinku
50. týždeň 2018
10. 12. 2018 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie poslancov MsZ Zlaté Moravce
11. 12. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• Primátorská kvapka krvi
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie - Nemocnica Komárno
12. 12. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• skladanie sľubu novej členky MsP
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• SOŠ technická – Benefičné vianočné trhy
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ZŠ Robotnícka – prevzatie sociálnych zariadení
• účasť na 2. zasadnutí MsZ
13. 12. 2018- štvrtok
• dovolenka
14. 12. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie zo zástupcom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
15. 12. 2018 – sobota
• sobáš
• Vianočný koncert MSKŠ
16. 12. 2018 – nedeľa
• zapálenie 3. adventnej sviečky, nám. A. Hlinku
51. týždeň 2018
17. 12. 2018 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom včelárov
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ZŠ Pribinova – vianočné posedenie
• MsP – vianočné posedenie
18. 12. 2018 – utorok
• ½ dňa dovolenka
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie ohľadom APS v Zlatých Moravciach
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
19. 12. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Prvej teplárenskej spoločnosti
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• DOS – vianočné posedenie
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• pracovné stretnutie – vodovod Hájová
• ZŠ Mojmírova – vianočné posedenie
20. 12. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
21. 12. 2018 – piatok
• dovolenka
23. 12. 2018 – nedeľa
• zapálenie 4. adventnej sviečky, nám. A. Hlinku
52. týždeň 2018
24. 12. 2018 – pondelok

• sviatok
25. 12. 2018 – utorok
• sviatok
26. 12. 2018 – streda
• sviatok
27. 12. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
28. 12. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
1. týždeň 2019
31. 12. 2018 – pondelok

• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
HARMONOGRAM PRIMÁTORA november 2018
44. týždeň 2018
1. 11. 2018 – štvrtok
• sviatok
2. 11. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka ZŠ Robotnícka
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
45. týždeň 2018
5. 11. 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka
6.11. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ½ dňa dovolenka
7.11. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka prác Prílepy
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Obecnej školskej rade
8. 11. 2018- štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť – Tradičný deň ZŠ Pribinova
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka mestského cintorína a stojísk
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
9. 11 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka prác - Prílepy
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• sobáš
46. týždeň 2018
12.11. 2018 – pondelok
• dovolenka
13. 11. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
14. 11. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom HaZZ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na dokumentárnej výstave SOŠ obchodu a služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
15. 11. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na odovzdávaní ceny NSK
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• Pietna spomienka - účasť
16. 11. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• obhliadka - MŠ Kalinčiakova, ZŠ Robotnícka a ihrisko Prílepy
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• sobáš
17. 11. 2018 – sobota
• vyhodnotenie súťaže – Zimný štadión
47. týždeň 2018
19. 11. 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
20. 11. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb mesta Zlaté Moravce
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie – lekár NSK
21. 11. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Prvej teplárenskej spoločnosti
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti AGEL SK a. s.
22. 11. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s pracovníkom RTVS
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Mestskom zastupiteľstve
23. 11. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na sneme Požitavského regiónu
24. 11. 2018 – sobota
• účasť - bežecký pretek Slepčany
• účasť - ocenenie futbalistov Žitavany
25. 11. 2018 – nedeľa
• účasť na slávnostnom koncerte - Cantus
48. týždeň 2018
26. 11. 2018 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• obhliadka ZŠ Mojmírova, Prílepy
27. 11. 2018 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• vyhodnotenie výtvarnej súťaže - MSKŠ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
28. 11. 2018 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie - ÚPSVaR
29. 11. 2018 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na regionálnej súťaži J. Kráľa v prednese poézie a prózy
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka skládky komunálneho odpadu
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• ocenenie darcov krvi - MSKŠ
30. 11. 2018 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom SLSP
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zástupcom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

ÚvodÚvodná stránka