Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci mestského zastupiteľstva

1. Balážová Marta, MVDr. NEKA
0903 567 988, mavetmarta@gmail.com

2. Erich Borčin, Ing. SMER-SD

3. Cimmermann Michal, JUDr. NEKA
0905 945 291, mcimmermann@gmail.com

4. Ida Ďurčeková, PaedDr. SMER-SD
0907 961 844, ida.durcekova@gmail.com 

5. Marta Eckhardtová, Ing. MPH SMER-SD
0905 930 567, martae@zoznam.sk

6. Štefan Halgaš, PaedDr. SMER-SD

7. Holub Marek, Ing. SMER-SD
0903 660 867, holub.marek@gmail.com

8. Stanislav Ivanovič SMER-SD

9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. NEKA
0905 964 475, klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk

10. Erika Kukučková, Mgr. SMER-SD
0903 742 517, erika.kukuckova147@gmail.com

11. Madola Ivan SMER-SD
0905 367 858, ivan.madola@gmail.com

12. Ľuboš Orolín, Ing. NEKA

13. Anna Pacalajová, Ing. SMER-SD

14. Petrovič Pavol, PaedDr. NEKA
0908 271 404, pali.petrovic@gmail.com

15. Pavel Šepták, Mgr. SMER-SD

16. Uhrinová Denisa, Mgr. NEKA
0905 331 698, uhrinova.denisa@gmail.com

17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. NEKA
vonhector@centrum.sk

 

I. Výbor mestskej časti č. I. zahŕňa ulice:

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

Členovia výboru z radov poslancov: MVDr. Marta Balážová, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič,II. Výbor mestskej časti č. II. zahŕňa ulice:

1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,

Členovia výboru z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, Ivan Madola, PaedDr. Ida Ďurčeková,


III. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice:

Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova

Člen výboru z radov poslancov: Anna Pacalajová, Ing. SMER-SDIV. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice:

Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
Člen výboru z radov poslancov: Ing. Marek Holub, SMER-SD


 
ÚvodÚvodná stránka