Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci mestského zastupiteľstva

1. Adamec Ján, Ing. SMER – SD, KDH
0905 499 331, jarestherm@jarestherm.sk

2. Balážová Marta, MVDr. NEKA
0903 567 988, mavetmarta@gmail.com
 

3. Balco Oto, MUDr. NEKA
0905 940 566, oto.balco@gmail.com

 

4. Cimmermann Michal, JUDr. NEKA
0905 945 291, mcimmermann@gmail.com
 

5. Dvonč Pavel, JUDr. NEKA
0915 604 630, palec.dvonc@gmail.com

 

6. Marián Tomajko, SMER - SD
0944 601 991, marian.tomajko@post.sk 

 

7. Holub Marek, Ing. NEKA
0903 660 867, holub.marek@gmail.com
 

8. Ida Ďurčeková, PaedDr. SMER – SD, KDH
0907 961 844, ida.durcekova@gmail.com

 

9. Ivanovičová Klaudia, PaedDr. NEKA
0905 964 475, klaudia.ivanovicova@yahoo.co.uk

 

10. Klučiar Vladimír SMER – SD, KDH
0905 750 447, kluciar@post.sk

 

11. Madola Ivan SMER – SD, KDH
0905 367 858, ivan.madola@gmail.com

 

12. Paluška Jozef, RNDr NEKA
0903 111 197, jopal07@gmail.com

 

13. Petrovič Pavol, PaedDr. NEKA
0908 271 404, pali.petrovic@gmail.com

 

14. Šíra Roman, Mgr. NEKA
0905 640 200, colombo23041@gmail.com

15. Švajčík Karol, Mgr. Ing. NEKA
0907 984 585, karol.svajcik@gmail.com
 

16. Uhrinová Denisa, Mgr. NEKA
0905 331 698, uhrinova.denisa@gmail.com
 

17. Vicianová Ivona, PharmDr. JUDr. SMER – SD, KDH
vonhector@centrum.sk

 

I. Výbor mestskej časti č. I. zahŕňa ulice:

Beňadická cesta, Bernolákova, Dlhá, J. Jesenského, Kollárova, Lúčna, M. Urbana, Štefánikova, Štúrova, Tekovská, Tolstého, Vajanského, 1. mája 2 – 22 (párne čísla), A. Kmeťa, Janka Kráľa, Ľ. Podjavorinskej, Migazziho, Mlynská, Nábrežie za majerom, Nám. A. Hlinku, Nám. hrdinov, Prílepská, Poštová, Robotnícka, Sama Chalupku, SNP, Spojovacia, Svätoplukova, Železničiarska, Župná, Gorazdova, Hviezdoslavova 2-30, J. C. Hronského, Kukučínova, Moyzesova, Pod dielami, Poľná, Pribinova, Sládkovičova, Slavianska, Slnečná, Smetanova, Tajovského, Tribečská, T. Vansovej, Záhradnícka, Čajkovského, Dobšinského, E. M. Šoltésovej, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slovenskej armády, Tichá, Továrenská, Zelená, Žitavské nábrežie

Členovia výboru z radov poslancov: MVDr. Marta Balážová, JUDr. Pavel Dvonč, MUDr. Oto Balco, Pharm. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Pavol Petrovič, Ing. Ján AdamecII. Výbor mestskej časti č. II. zahŕňa ulice:

1. mája 1-51 (nepárne čísla), 1. mája 26-76 (párne čísla) Radlinského, Duklianska, Mládeže, Mojmírova, Brezová, Kalinčiakova, Školská, Dolné vinice, M. Benku, Nitrianska, Obrancov mieru, Rovňanova, Staničná, Šafranická, Viničná, Hviezdoslavova 32-82, Do kratín, Do remanancií, Hájova, Pod hájom, Priemyselná, Tehelná, Martinský breh,

Členovia výboru z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, Mgr. Michal Cimmermann, Mgr. Denisa Uhrinová, Ing. Karol Švajčík, Ivan Madola, Vladimír Klučiar, Mgr. Roman Šíra,  PaedDr. Ida Ďurčeková, Marián TomajkoIII. Výbor mestskej časti č. III. (mestská časť Chyzerovce) zahŕňa ulice:

Baničova, Bottova, B. S. Timravy, Družstevná, Hurbanova, Chyzerovecká, Janka Matúšku, Karola Kuzmányho, Kraskova, M. M. Hodžu, M. Pružinského, Palárikova

Člen výboru z radov poslancov: RNDr. Jozef PaluškaIV. Výbor mestskej časti č. IV. (mestská časť Prílepy) zahŕňa ulice:

Čierna dolina, Hlavná, Horný majer, Nová, Obecná, Parková,
Člen výboru z radov poslancov: Ing. Marek Holub


 
ÚvodÚvodná stránka