Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci schválili kritéria prideľovania nájomných bytovVytlačiť
 

foto

V Zlatých Moravciach sa postupne rozbieha bytová výstavba. Bolo preto potrebné stanoviť si jasné pravidlá pri prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré podrobne určuje kritériá na prideľovanie takýchto bytov.

Podľa schváleného VZN-ka bude bytová komisia rozdeľovať uchádzačov o byty do štyroch poradovníkov - pre bezbariérové byty, pre jednoizbové byty, pre dvojizbové byty a pre trojizbové byty. „Každý poradovník uchádzačov bude zostavený v závislosti od najvyššieho počtu dosiahnutých bodov podľa hodnotiacich kritérií,“ píše sa vo VZN-ku.

To znamená, že na prvé miesta jednotlivých poradovníkov sa dostanú tí uchádzači, ktorí v bodovacom systéme získajú najviac bodov. Body sa budú udeľovať hneď za niekoľko vecí.

Bodovací systém

Hodnotiť sa bude dĺžka trvalého pobytu v Zlatých Moravciach ku dňu podania úplnej žiadosti o pridelenie bytu. Záujemca, ktorý v našom meste žije 0 – 5 rokov získa 1 bod, 6 – 10 rokov 2 body, 11 – 15 rokov 3 body, 16 – 20 rokov 4 body, 21 a viac rokov 5 bodov. Bodovať sa bude aj dátum podania žiadosti o pridelenie bytu. Uchádzač, ktorý si podal žiadosť do troch rokov pred nadobudnutím účinnosti spomínaného VZN dostane 1 bod. Uchádzač, ktorý si ju podal pred viac ako troma rokmi pred nadobudnutím účinnosti VZN získa 2 body.

Ďalej sa budú sledovať rodinné pomery. Uchádzač, ktorý je samostatnou plnoletou osobou dostane 5 bodov. Pokiaľ sú uchádzačmi bezdetní manželia, získajú 20 bodov. Nezosobášený pár 10 bodov. Osamelý rodič s jedným nezaopatreným dieťaťom dostane 25 bodov, plus 5 bodov za každé ďalšie nezaopatrené dieťa. Uchádzač, ktorý má úplnú rodinu, nie však v manželskom zväzku, s jedným nezaopatreným dieťaťom získa 20 bodov a taktiež plus ďalších 5 bodov za každé ďalšie nezaopatrené dieťa. Pokiaľ však ide o manželský pár s jedným nezaopatreným dieťaťom, miesto 20 bodov získajú 30, plus 5 bodov za každé ďalšie nezaopatrené dieťa. Sledovať sa bude aj to, či je uchádzač alebo člen domácnosti žiadateľa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, v takom prípade sa pridáva ďalších 10 bodov

Pri prideľovaní bytov sa bude prihliadať aj na sociálne postavenie. Nezamestnaný získa 1 bod, študent a dôchodca 2 body, zárobkovo činný, prípadne osoba na materskej či rodičovskej dovolenke bude obodovaná 3 bodmi. Pokiaľ bude mať žiadateľ kultúrny, sociálny, ekonomický alebo zdravotný prínos pre naše mesto, tak získa 5 bodov k dobru.

Mínusové body

Body sa však nebudú len pridávať, môžu sa aj strhávať. Dôvodom na takýto krok môže byť spôsob života uchádzača a jeho rodinných príslušníkov. Sledovať sa budú nezhody s inými nájomcami v doposiaľ obývanom bytovom alebo rodinnom dome; ničenie vnútorného vybavenia mestského bytového alebo rodinného domu; výchovné pomery v rodine s nezaopatrenými deťmi, starostlivosť o výchovu a výživu detí, plnenie povinnej školskej dochádzky; iné odôvodnené a závažné skutočnosti, ktoré môžu mať podľa usúdenia komisie negatívny vplyv pre uchádzača o byt. Za každú jednu z týchto menovaných zistení môže komisia strhnúť po 5 bodov. V prípade žiadateľov zaradených do Poradovníka uchádzačov pre bezbariérové byty sa bude okrem všetkých vyššie zmienených kritérií prihliadať aj na stupeň ich zdravotných postihnutí, pričom ťažší stupeň zdravotného postihnutia bude mať prednosť.

Ako uvádza VZN-ko, kombinácia jednotlivých kritérií a ich bodových hodnotení je možná. Vo finále pridelí komisia byt tomu uchádzačovi, ktorý podľa hodnotiacich kritérií získal najvyšší počet bodov. „V prípade, ak bude na určitom mieste v poradí väčší počet uchádzačov, určí komisia poradie žrebovaním,“ píše sa vo VZN-ku. Čo sa týka už priameho prideľovania jednotlivých bytov podľa čísla a poschodia, tie bude komisia prideľovať taktiež žrebovaním.

Peter Klimant


 
 

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

webygroup
ÚvodÚvodná stránka