Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Občania nesúhlasia s výstavbou komunitného centra na Slnečnej uliciVytlačiť
 

fotoFoto: Nespokojní Zlatomoravčania vyjadrili svoj názor aj na zasadnutí zastupiteľstva.

Viacero občanov nášho mesta vyjadrilo svoj otvorený nesúhlas s navrhovaným umiestnením komunitného centra v areáli Materskej školy na Slnečnej ulici a žiadali jeho premiestnenie. Spísali petíciu, pod ktorú sa podpísalo 588 obyvateľov.

Ako sa uvádza v petícii, signatári žiadajú zmenu miesta pracoviska Terénnej sociálnej práce (TSP) a zmenu miesta realizácie plánovaného projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“. Ako dôvod pre túto žiadosť uviedli údajné napätie medzi občanmi žijúcimi v okolí Materskej školy na Slnečnej ulici a občanmi, ktorí navštevovali pracovisko TSP.

Toto pracovisko bolo niekoľko rokov umiestnené v areáli spomínanej škôlky, vlani počas jesene však bolo presunuté do Domu služieb na Sládkovičovej ulici a s najväčšou pravdepodobnosťou sa na Slnečnú ulicu už nevráti. K tejto zmene došlo tesne pred vznikom petície. Aktuálna tak zostáva len žiadosť na zmenu miesta, na ktorom by mohlo vyrásť komunitné centrum. Občania zo Slnečnej sa totiž obávajú, že by ho navštevovali tí istí ľudia, ktorí chodili aj do pracoviska TSP.

Problémy na Slnečnej

Organizátori petície vnímajú projekt komunitného centra ako závažný problém, ktorý podľa nich môže škôlke uškodiť. „Plánovaný projekt Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce môže prispieť k zániku materskej školy, ktorá je jediná pre túto časť mesta ako aj pre mestskú časť Chyzerovce. Žiadame o prehodnotenie využitia areálu materskej školy na Slnečnej ulici v Zlatých Moravciach tak, aby areál slúžil predovšetkým pre občanov, ktorým záleží na svojom okolí, a ktorí aktívne prispievajú k jeho rozvoju. Nevyužité priestory v areáli MŠ by mohli byť využívané ako klub dôchodcov, denný stacionár, centrum voľného času pre deti,... Pre TSP a komunitné centrum žiadame nájsť iné priestory,“  vyzývajú signatári, podľa ktorých občania, ktorí navštevovali pracovisko TSP spôsobovali v minulosti na Slnečnej viaceré problémy.

Bežnou praxou v tejto lokalite vraj napríklad bolo vykonávanie osobných potrieb neprispôsobivými občanmi v areáli MŠ či rôzne krádeže, ku ktorým vraj okrem pôdy škôlky malo dochádzať aj na úrode v okolitých záhradách obyvateľov ulice.

Na 33. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, konaného vo štvrtok 11. januára 2018, zobrali mestskí poslanci túto petíciu na vedomie.

Samospráva môže získať vyše 300-tisíc eur

Mesto Zlaté Moravce sa ešte minulý rok rozhodlo uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo vnútra SR, na projekt „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce.“ Rozhodli o tom zlatomoravskí poslanci v septembri 2017 uznesením číslo 728/2017. Ak by bola samospráva so svojou žiadosťou úspešná, mohla by zrealizovať výstavbu novej stavby pre účely Komunitného centra v Zlatých Moravciach.

Za miesto, na ktorom by sa mal projekt uskutočniť, bol vybraný areál MŠ Slnečná. Celkové oprávnené náklady na jeho vznik sú vyčíslené na 350-tisíc eur, z toho 332 500 eur predstavuje nenávratný finančný príspevok. Mesto by prispelo sumou 17 500 eur.

Hlasovali o zrušení uznesenia

Na januárovom zasadnutí sa mestskí poslanci opäť vrátili k uzneseniu číslo 728/2017, ktorým sa schválilo predloženie žiadosti a spolufinancovanie projektu. Poslankyňa Marta Balážová navrhla jeho zrušenie, čím by sa prakticky vyhovelo signatárom petície a komunitné centrum by tak na Slnečnej ulici naisto nevzniklo.

„Keďže práca poslanca mesta je vlastne služba občanom, poslanecký zbor mesta by mal rešpektovať vôľu svojich voličov. 588 občanom mesta vieme pomôcť a vyhovieť petícii môžeme iba zrušením tohto uznesenia,“ vysvetlila Balážová svoj predložený návrh, o ktorom šlo zastupiteľstvo hlasovať.

S týmto návrhom však viacerí jej kolegovia otvorene nesúhlasili. „Myslím si, že aj keby tam nevzniklo to komunitné centrum, pokiaľ tam napríklad budú chodiť deti do škôlky, budú sa tam prechádzať, tak títo občania tam problémy zrejme robiť budú. Domnievam sa, že ak by tam to komunitné centrum bolo a budú tam jeho pracovníci, práve týmto problémom by sa mohlo predchádzať,“ povedal poslanec Pavol Petrovič, ktorý vníma komunitné centrum ako riešenie väčšiny problémov, ktoré uvádzali nespokojní občania vo svojej petícii.

Zároveň pripomenul, že v prípade úspešnosti podaného projektu musí postavená budova slúžiť ako komunitné centrum len minimálne na dobu piatich rokov. „Keď sa ukáže, že to nefunguje, že stále by tam bol problém, päť rokov to musí slúžiť ako komunitné centrum, potom máme hodnotnú budovu v majetku mesta, s ktorou si môžeme robiť, viac-menej, čo chceme,“ podotkol.

Poslanec Roman Šíra pred hlasovaním upozornil poslanecký zbor, že vzhľadom na pokročilý dátum nejdú rozhodovať len o zmene miesta možnej realizácie projektu, ale o celom projekte ako takom, nakoľko zasadnutie zastupiteľstva sa konalo 11. januára 2018 a žiadosť sa mohla podať najneskôr do 16. januára 2018. Vypracovať nový projekt a získať nové stavebné povolenie by sa tak podľa neho do požadovaného termínu už určite nestihlo.

„Sme tu teraz postavení pred otázku – buď odmietneme komunitné centrum, ale ho neodmietneme len na Slnečnej ulici, odmietneme ho v celom meste Zlaté Moravce, alebo poslanci nezrušia to uznesenie a tú žiadosť podáme a uvidí sa, či bude mesto úspešné,“ povedal.

Poslanci nakoniec v hlasovaní uznesenie číslo 728/2017 nezrušili. Samospráva si preto v požadovanom termíne mohla podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje. O úspešnosti alebo neúspešnosti nášho mesta s týmto projektom sa dozvieme niekedy v priebehu tohto roka, presný termín nie je známy. Samozrejme, možný je aj ten scenár, že mesto neuspeje a komunitné centrum predsa len na Slnečnej ulici nevyrastie.

Ako by to mohlo vyzerať?

Podľa predloženej žiadosti sa okrem výstavby budovy komunitného centra počíta aj s obstaraním vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane vybavenia informačnými a komunikačnými technológiami. Základom samotnej budovy by mala byť hlavná klubová miestnosť, menšia klubová miestnosť, kuchyňa pre praktické tréningy varenia, sociálne zariadenia, stredisko osobnej hygieny, kancelária pre komunitných pracovníkov, sklad materiálu a pomôcok, poprípade dielňa pre výučbu základných remeselných zručností.

Primárnou cieľovou skupinou komunitných centier sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, jednotlivci ako aj celé rodiny. Nejde teda len o Rómov. Spadajú sem napríklad aj seniori, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, viacdetné rodiny či slobodní rodičia. Sekundárnou cieľovou skupinou sú všetci ďalší obyvatelia mesta, v ktorom komunitné centrum pôsobí.

Peter Klimant


 
 

Dnes má službu:

Lekáreň U zlatého hada
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce

037/642 14 29

ďalšie dni

Pondelok 23.7. - 29.7.
Lekáreň U zlatého hada
Župná 54,
953 01 Zlaté Moravce
037/642 14 29
Pondelok 30.7. - 5.8.
Lekáreň Tulip
Hviezdoslavova 62 A,
953 01 Zlaté Moravce
037/642 42 17‎

Ochrana osobných údajov – GDPR

Sms, e-mail služba

dnes je: 23.7.2018

meniny má: Oľga

webygroup
ÚvodÚvodná stránka