Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O Z N Á M E N I E ! Uzávierka časti miestnej komunikácie ul. Štúrova v meste Zlaté Moravce. Vytlačiť
 

              Mesto Zlaté Moravce týmto oznamuje účastníkom cestnej premávky, obyvateľom ako aj návštevníkom mesta Zlaté Moravce termín plánovanej uzávierky časti miestnej komunikácie ul. Štúrova z dôvodu realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na uvedenej komunikácii v meste Zlaté Moravce:

 

Žiadateľ:                   STRABAG s.r.o., Oblasť Západ, ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava

Druh uzávierky:       úplná uzávierka

Doba uzávierky:       od 17.06.2019 do 21.06.2019 a od 24.06.2019 do 28.06.2019 v čase od  

                                    07,00 hod.  do 22,00 hod. 

Dôvod uzávierky :    realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na   

                                   MK ul. Štúrova

Miesto uzávierky:    miestna komunikácia, ul. Štúrova v Zlatých Moravciach v úseku                                                                          

                                   o dĺžke 276 m od križovatky s MK, ul. Tolstého po križovatku

                                   s MK,  ul. Vajanského

                                                                                                          

              Zmeny organizácie dopravy v oblasti pracovného miesta t. j. uzávierky a obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením DZ IS 26, vedená po MK Vajanského, Dlhá, Tolstého, časti Štúrova, Štefánikova a ceste III/1624, ul. Bernolákova.

              V prípade potreby ako aj z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude premávka usmerňovaná osobou v zmysle § 63 ods. 2 písmeno f) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá bude označená v súlade s § 58 predmetného zákona resp. v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

              Z dôvodu týchto opatrení vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky aby rešpektovali prenosné dopravné značenie ako aj prípadné usmerňovanie cestnej premávky osobami na to určenými a svojim zodpovedným správaním prispeli k zachovaniu bezpečnosti cestnej premávky.

 

Ďakujeme za pochopenie!

 

 

                                                                                  Emil Hudák,

                                                              referent dopravy a technickej infraštruktúry
.


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka