Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

JARNÉ UPRATOVANIE 2018Vytlačiť
 

JARNÉ UPRATOVANIE 2018
Dňa 12. 03. 2018 začína jarné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, tj. konárov zo stromov, buriny a pod. Zber sa netýka vel'korozmerného, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Jarné upratovanie potrvá od 12. 03. 2018 do 16. 03. 2018, každý deň v čase od 7:00 do 18:00.
Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpadu ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov.
Stanovištia určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu (12.03. - 16.03.2018):
ulica Tekovská SNP (medzi domami) ulica Prílepská - vedľa cintorína Zlaté Moravce
Bernolákova - pri železničnom priecestí Žitavské nábrežie - Murgašova
pri pestovateľskej pálenici pri zimnom štadiónom
mestská časť Chyzerovce: ul. Družstevná - pri moste
mestská časť Prílepy:
o Parková (v parku pri autobusovej zastávke)
o Nová (pri Autoskle)
o Hlavná (medzi domami)
Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad vyložiť aj na priestranstvo pred vlastný dom v dňoch podľa nasledujúceho rozpisu. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne pracovníkmi Technických služieb odvážaný na skládku odpadov. Termíny mobilného zberu podľa ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:
Pondelok (12. 03. 2018)
- Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, stanica - závody, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slov. armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésovej, Tichá, Krížna
Streda (14. 03. 2018)
Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého,Kollárova, Štúrova, Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka , Poľná, Spojovacia, Prílepská, Pod Dielami
Štvrtok (15. 03. 2018)
- Tekovská, A. Kmeťa, Námestie A. Hlinku, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií, Hájová, Dolné vinice, Do Kratín, Martinský breh, Viničná, Safranecká, Parková, Obecná, Hlavná, Nová, Hviezdoslavova, Tehelná, Lúčna
Piatok (16. 03. 2018)
Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského, Kukučínova, T. Vansovej, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, Janka Matušku, Kuzmányho, Gorazdova, Slavianska, Kraskova, Hodžova, B. S. Timravy

Občania s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jarného upratovania (tj. 12.03. - 16.03.2018) vlastnými dopravnými prostriedkami na skládku odpadov v Zlatých Moravciach. Za odpad do váhy 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke odpadov. Na priebeh upratovania budú na jednotlivých stanovištiach dohliadať zamestnanci Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Žiadame občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne, aby striktne
dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.
Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia v Zlatých Moravciach a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút vo výške od 165 € (podľa §8 0 ods. 1 písm. b Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odp ad na iné miesto než
na miesto určené obcou").
.
 


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 18.12.2018

meniny má: Sláva, Slávka

webygroup
ÚvodÚvodná stránka