Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Deň učiteľov v Zlatých Moravciach Vytlačiť
 

foto

28. marec - pre niektorých možno iba jeden z prvých jarných dní. Ale pre nás – pedagogických zamestnancov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Pripomíname si odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Po stáročia sa vraciame k jeho myšlienkam, vzdávame hold jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu učiteľa. Bol jedným z prvých, ktorí začali zápas za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Presadzoval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes.

Povolanie, či skôr poslanie učiteľa, je odjakživa spájané s takými vlastnosťami ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, slušnosť, čestnosť, úprimný vzťah k práci či osobný príklad. Je ťažké vyrátať všetky vlastnosti, ktorými má pedagóg oplývať. Jeho práca je vysoko tvorivá hlavne preto, že vychovať zo žiakov osobnosti si vyžaduje veľkú mieru citu, veľa  pedagogických úvah vychádzajúcich zo sústavného štúdia, vzdelávania a analyzovania výsledkov svojej práce.

Mesto Zlaté Moravce pozvalo súčasných i bývalých zamestnancov našich škôl do Mestského strediska kultúry a športu.  Čestné uznanie za  obetavú a tvorivú pedagogickú prácu v školstve si z rúk primátora PaedDr. Dušana Husára prevzalo 6 pedagogických zamestnancov:

- Mgr. Renáta  Belicová – učiteľka ruského jazyka a geografie, ZŠ Mojmírova 2,

- Anna Holičková  – vychovávateľka ŠKD, ZŠ, Pribinova 1,

- Mgr. Zuzana Hatiarová – učiteľka 1. stupňa, ZŠ Robotnícka 25,

- Mgr. Zuzana Molnárová – učiteľka hudobného odboru v ZUŠ,

- Eva Frajková - učiteľka v Materskej škole, Kalinčiakova 12,

- Martina Mankovecká – učiteľka v Materskej škole, Žitavské nábrežie 1.

Deň učiteľov -  je symbolom „vďaky a uznania“ nielen pre učiteľa v pravom význame slova, ale aj pre všetkých tých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školstva, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

Za dlhoročnú obetavú prácu v školstve boli ocenení aj nepedagogickí zamestnanci.  Čestné uznanie z rúk primátora si prevzali:

-Anna Erdödyová – prevádzkový pracovník Zariadenia školského stravovania pri ZŠ Mojmírova 2,

-Janka Bronišová – hlavná kuchárka v Zariadení školského stravovania pri MŠ Žitavské nábrežie,

-Iveta Pavlendová – ekonómka ZŠ Pribinova 1,

-Helena Jenisová – prevádzkový pracovník v MŠ Slnečná 2.

Na záver chcem vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ školy v súčasnosti, ale aj tým, ktorí si už svoje „odkrútili“ a teraz sú už dôchodcami a vychutnávajú si chvíle oddychu.

Verím, že popoludnie bolo plné veselých zážitkov a spomienok,  na krátky čas všetci zabudli na svoje osobné problémy. Prajem Vám všetkým nádhernú jar!

 

Mgr. Danuša Hollá


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroup
ÚvodÚvodná stránka