Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenia MsÚ a kontakty

Oddelenia Mestského úradu Zlaté Moravce

Úsek primátora Mesta Zlaté Moravce

PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
037/6923925, primator@zlatemoravce.eu

Ing. Marek Holub, viceprimátor
037/6923925, viceprimator@zlatemoravce.eu

Ing. Marián Kováč, prednosta
037/6923925, prednosta@zlatemoravce.eu

JUDr. Alžbeta Esterková, hlavný kontrolór mesta
037/6923931, kontrolor@zlatemoravce.eu

Mgr.Silvia Švajčíková, sekretariát
037/6923925, sekretariat@zlatemoravce.eu

Denisa Hlavatá, sekretariát
037/6923925, sekretariat@zlatemoravce.eu

JUDr. Michaela Uličná Ivanová, právnik úradu
037/6923930, pravnik@zlatemoravce.eu

 

Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom

Mgr. Marek Horvát, vedúci oddelenia referát vnútornej správy
037/6923943, marek.horvat@zlatemoravce.eu

Ing. Jaroslav Šurda, referát ochrany osobných údajov a propagácie mesta
037/6923943, jaroslav.surda@zlatemoravce.eu

Ing. Marianna Tonkovičová, referent overovania podpisov a osvedčovania listín
037/6923918, marianna.tonkovicova@zlatemoravce.eu

Eva Chrenová, referent matričného úradu
037/6923918, matrika@zlatemoravce.eu

Mgr. Monika Danišová, referát evid.obyv.domov,bytov,stavieb
037/6923903,
monika.danisova@zlatemoravce.eu

Ivana Vácvalová, referent podatelne a skladovej evidencie
037/6923901, ivana.vacvalova@zlatemoravce.eu

Strnádek Marián, referent pre informatiku - správca siete a informačný technik
037/6923906, marian.strnadek@zlatemoravce.eu

Erika Babocká, referát registr.stred. CO a obrany
037/6923916, erika.babocka@zlatemoravce.eu

Ing. Ivana Vaškovičová, referent BOZP a PO
037/6923907, ivana.vaskovicova@zlatemoravce.eu

Mária Ďurčeková, koordinátor aktivačnej činnosti 
0905970333, maria.durcekova@zlatemoravce.eu

Júlia Jakubíková, referent pre registratúrne stredisko
037/6923916, julia.jakubikova@zlatemoravce.eu


Oddelenie ekonomické

Ing. Iveta Szobiová, vedúca oddelenia referát financií
037/6923904, iveta.szobiova@zlatemoravce.eu

Martina Belianska, účtovníčka pre školstvo
037/6923911, martina.belianska@zlatemoravce.eu

Ľubica Bollová, pokladňa a objednávky
037/6923941, lubica.bollova@zlatemoravce.eu

Mária Očovayová, referát rozpočtovníctva
037/6923942, maria.ocovayova@zlatemoravce.eu

Lenka Drienovská, referát personalistiky a miezd
037/6923924, lenka.drienovska@zlatemoravce.eu

Marianna Segíňová, hlavná účtovníčka
037/6923933, marianna.seginova@zlatemoravce.eu

Helena Zaťková, referát účt.a sklad.evidencií
037/6923912, helena.zatkova@zlatemoravce.eu

Jana Mrváňová, došlé a potravinové faktúry
037/6923910, jana.mrvanova@zlatemoravce.eu

Juraj Opálený, referent pre ekonomiku a finančné analýzy
037/6923929, juraj.opaleny@zlatemoravce.eu

Ing. Daniela Šutková, referát projektov a aktiv. činnosť
037/6923944, daniela.sutkova@zlatemoravce.eu

Mgr. Mária Palušková, referát personalistiky, miezd a dotácií
037/6923924, maria.paluskova@zlatemoravce.eu

referent pre projekty rozvoja mesta a verejné obstarávanie
037/6923926,

 

Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok

Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia referát dane z nehnuteľností
037/6923912, renata.kordosova@zlatemoravce.eu

JUDr. Silvia Očovská, referát vymáhania pohľadávok
037/6923909, silvia.ocovska@zlatemoravce.eu

Ing. Monika Pánik, referát poplatku za TKO
037/6923913, panik.monika@zlatemoravce.eu

Mgr. Jana Gergelová, referát ostatných miestnych daní 
037/6923948, jana.gergelova@zlatemoravce.eu

Mgr. Andrea Fejfárová, referát miestnych daní a vyrubovania sankcií
037/6923909, andrea.fejfarova@zlatemoravce.eu

Ing. Diana Červenáková, referát miestnych daní a vymáhania pohľadávok
037/6923913, diana.cervenakova@zlatemoravce.eu

 

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti

Ing. Júlia Bacigálová, vedúci oddelenia
037/6923915, julia.bacigalova@zlatemoravce.eu

Jana Križanová, referát územného plánovania
037/6923914, jana.krizanova@zlatemoravce.eu

Ing. Hana Ďurčeková, ŠFRB,referát odpadového hospodárstva
037/6923938, hana.durcekova@zlatemoravce.eu

Emil Hudák, referent dopravy a technickej infraštruktúry
037/6923923, emil.hudak@zlatemoravce.eu

Ing. Ivan Jedlovský, referent pre stavebné konanie                                                     037/6923927, ivan.jedlovsky@zlatemoravce.eu

Ing. Veronika Sýkorová, referát životného prostredia
037/6923921, veronika.sykorova@zlatemoravce.eu

 

Oddelenie majetkovo - právne

Ing. Peter Kmeťvedúci oddelenia - ref. pre pasportizáciu a SMM
037/6923928, peter.kmet@zlatemoravce.eu

Ingrid Streďanská, referát pozemkovej agendy a nájomných bytov
037/6923950, ingrid.stredanska@zlatemoravce.eu

JUDr. Marta Gregáčová, referát majetkovo-právnej agendy
037/6923922, marta.gregacova@zlatemoravce.eu

Ing. Jana Mesková, referent pre pril.trhy a amb. predaj
037/6923922, jana.meskova@zlatemoravce.eu

Ing. Zuzana Rajnohová, referent pre agendu náj. vzťahov a podn. činnosti 037/6923922, zuzana.rajnohova@zlatemoravce.eu

 

Oddelenie školstva a sociálnych vecí

Mgr. Danuša Hollá, referát prenesených kompetencií školstva
037/6923919, danusa.holla@zlatemoravce.eu

Zuzana Povodová, referent originálnych kompetencií školstva
037/6923993, zuzana.povodova@zlatemoravce.eu

Mgr. Lucia Gombárová, referát sociálnych vecí
037/6923903, lucia.gombarova@zlatemoravce.eu


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka