Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce Č. 1/2001

Schválené: 9.3.2005

Účinnosť: 24.3.2005

Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Č. 1/2001 , Zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce sa v súlade so zákonom . 369/90 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce Č. 1/2001 o Územnom pláne sídelného útvaru Zlaté Moravce a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Zlaté Moravce doplnkom Č. 1/2005 k ÚPN mesta Zlaté Moravce §1 Úvodné ustanovenia Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje "Záväzná čast' Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky 2005" v súlade s § 27 ods. 3 zákona Č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, ktorá je uvedená v prílohe Č. 1. §2 Spoločné ustanovenia Dokumentácia schváleného Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky 2005 je uložená a možno do nej nahliadnuť na: Krajskom stavebnom úrade v Nitre Mestskom úrade v Zlatých Moravciach §3 Záverečné ustanovenia Na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje "Záväzná časť Územného plánu Mesta Zlaté Moravce - Zmeny a doplnky 2005" číslo 1/2005 sa Zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce uznieslo dňa 09.03.2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Zlaté Moravce, t.j. 24. 03. 2005.

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka