Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia č.4 k VZN 1-2004

Schválené: 20.9.2012

Účinnosť: 4.1.2013

Novelizácia č. 4
VZN č. 1/2004
o určení školských obvodov pre základné školy v meste Zlaté Moravce
Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 8 zákona č .
596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tejto novelizácii VZN č . 1/2004:
I.
Predmet novelizácie
l . V ČL.1 ods. l) písmeno b) Základná škola, Mojmírova ulica, Zlaté Moravce sa text:
" Hosťovce - ročník 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/2010
ročník 5. - 9. od školského roku 2010/2011 "
nahrádza textom: "Hosťovce 1. - 9. ročník základnej školy"
a na konci ods. l písm. b) sa dopÍňa text:
"Čierne Kľačany pre 8. ročník základnej školy v školskom roku 2012/2013"
2. V ČL. l ods.2) písmeno b) Základná škola, Robotnícka ulica, Zlaté Moravce sa text:
" Hosťovce - ročník 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/20 10
ročník 5. - 9. od školského roku 2010/2011 "
nahrádza textom: "Hosťovce l. - 9. ročník základnej školy"
a na konci ods. 1 písm. b) sa dopÍňa text:
" Čierne Kľačany pre 8. ročník základnej školy v školskom roku 2012/2013"
3. V ČL.l ods.3) písmeno b) Základná škola, Pribinova ulica, Zlaté Moravce sa text:
"Hosťovce - ročník 3. - 9. v školskom roku 2008/2009
ročník 4. - 9. v školskom roku 2009/2010
ročník 5. - 9. od školského roku 2010/2011"
nahrádza textom: "Hosťovce l . - 9. ročník základnej školy"
a na konci ods. l písm. b) sa dopÍňa text:
"Čierne Kľačany pre 8. ročník základnej školy v školskom roku 2012/2013"
II.
Záverečné ustanovenie
Táto novelizáciu čA VZN č. 1/20.04 bola schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých
Moravciach na 18.zasadnutí dňa 20.09.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka