Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Novelizácia č. 1 VZN č. 7-2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Schválené: 24.1.2007

Účinnosť: 9.2.2007

Novelizácia Č. 1
VZN Č. 7/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo dňa 24. januára 2007 na svojom
2. riadnom zasadnutí na novelizácii VZNm Č. 9/2004 o miestnych daniach na území mesta
Zlaté Moravce nasledovne :
Článok V. Práva pôvodcu odpadu sa dopÍňa o písmená f) a g) :
f) na výmenu zbernej 110 l nádoby 1 x za šesť rokov, po preukázaní sa dokladom o zaplatení
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odovzdaní starej
zbernej nádoby na TSm,
g) v prípade potreby vyviesť komunálny odpad a drobný stavebný odpad do hmotnosti 25 kg
na mestskú skládku a to bezodplatne, ak sa preukáže dokladom o úhrade poplatku za
komunálne odpady a DSO v príslušnom roku a trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce.
V článkuXX. Záverečné ustanoverP.a sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
3. Novelizácia Č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť 15-tym dňom
zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 09. 02. 2007.

Sms, e-mail služba

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka