Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 91-105 z 185
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1192015Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 12.9.2014Dohodnutá mtluvná odmena je 1660,- Eur bez DPH za každý mesiac poskytovania právnych služieb0,00 €11.4.201725.12.2015
09072014-1Zariadenie opatrovateľskej službyDodatok č. 1 k Zmluve o výpožičkePožičiavateľ dňom podpísania tejto zmluvy vypožičiavateľovi bezplatne prenecháva a odovzdáva na užívanie vyššie uvedený drobný hmotný majetok na obdobie odo dňa podpisu zmluvy do 31.12.2015.0,00 €11.4.2017nestanovený
29122014PULlmedical, .s.r.o.Dodatok č.1Poskytovateľ. sa zaväzuje zaplatiť za umiestnenie reklamného panelu so svojim logom v prieStoroch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSC. Zláté Moravce, Bemolákova 4 v období od 02.01.2015 do 30.06.2015 odplatu vo výške 700,EUR mesačne (slovom sedemsto EUR).0,00 €11.4.2017nestanovený
1/51000-915512016ZSE Energia, a. s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku rok 2016 - 2017Pre rok 2016 je výsledná cena elektriny na základe potvrdených objednávok a algoritmu výpočtu uvedených v tomto článku a časti vo výške 39.078 €/MWh0,00 €11.4.2017nestanovený
24062015MEDVAL, s.r.o.Dodatok č. 7 k Zmluve o zabezpečení konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientovTýmto dodatkom sa nasledovne mení hod V.záverečné ustanovenia0,00 €11.4.2017nestanovený
1601JV001DATALAN, a.s.Licenčná zmluvaPredmetom zmluvy je poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie (ďalej len „APV“) a poskytovanie služieb podpory zamestnancom objednávateľa - používateľov a administrátorov APV podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 4 tejto zmluvy.0,00 €11.4.2017nestanovený
16032015-1Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK, s.r.o.Darovacia zmluvaPredmetom tejto darovacej zmluvy nižšie uvedené veci určené pre potreby oddelení, resp. úsekov Mestskej nemocnice. LCD monitor BALNEA, model No 1017 10 v počte 2ks multifunkčné zariadenie CANON Laser Base MF 6550 v počte 1ks0,00 €11.4.2017nestanovený
16032015RYBA Košice, s.r.o.Darovacia zmluvaPredmetom tejto darovacej zmluvy je mikrovlnná rúra zn. Electrolux, typ M11, výrobné číslo 44000875, ktorá bude využívaná pre účely obdarovaného na úseku Liečebnej výživy a stravovacej prevádzky (LVaSP).0,00 €11.4.2017nestanovený
2082015MEDICAL TRANSPORT, s.r.o.Darovacia zmluvavozík mechanický, skladací, oceľový0,00 €11.4.2017nestanovený
2342015Peter Černý ChristBookDohoda o skončení podnájmuÚčastníci tejto dohody mali uzavretú zmluvu o podnájme č. 6/2010 zo dňa 9.3.2010, predmetom ktorej bola časť nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zapísanej na LV č. 3467 súp. č. 501,kat. úz. Zlaté Moravce o celkovej výmere 44,05 m2.0,00 €8.4.20171.3.2015
2015010Bio G, spol. s r. o.ZMLUVA O VÝPOŽIČKEPožičiavateľ poskytuje vypožičiavatel'ovi právo bezplatného užívania acidobázického analyzátora RapidLab 500, výrobcu Siemens , sériové číslo s príslušenstvom S .No: ............. , ďalej len "zariadenie". Špecifikácia zariadenia je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy0,00 €8.4.2017nestanovený
18112015Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.Dohoda o ukončení právneho zastupovania medzi účastníkmiKlient dňa 11.11.2015 vypovedal advokátovi všetky udelené plné na zastupovanie v súdnych a iných sporoch. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že zmluva o poskytovaní právnych služieb zo dňa 12.9.2014 v znení dodatku č. 1 uzavretá medzi advokátom a klientom sa dohodou strán zrušuje ku dňu 11.11.2015, kedy nastávajú aj účinky zrušenia. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky vzájomné práva a záväzky vyplývajúce z predmetnej zmluvy o poskytovaní právnych služieb sú vysporiadané. Spisová agenda bola klientovi odovzdaná dňa 13.11.2015.0,00 €8.4.201711.11.2015
15.10004915512015ZSE Energia, a. s.Zmluva o združenej dodávke plynuPredmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa0,00 €8.4.2017nestanovený
1/5100049155/2015ZSE Energia, a. s.Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlkudodávať elektrinu do odberného miesta Odberateľa uvedeného v článku 10,00 €7.4.2017nestanovený
972014Zariadenie opatrovateľskej službyZmluva o výpožičkePožičiavate!' je vlastníkom drobného hmotného majetku (ďalej OHM) - nočných stolíkov v celkovom počte 2 ks0,00 €7.4.2017nestanovený
Položky 91-105 z 185

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka