Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-75 z 185
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
A8274670Orange Slovensko, a. s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebSova 15 eur15,00 €20.4.2017nestanovený
1542015OCTIGON, a.s.Zmluva o dielo a poskytovaní poradenských služiebPredmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela, a to spracovaní žiadosti0,00 €20.4.2017nestanovený
2252015OCTIGON, a.s.DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní poradenských služiebPredmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela, a to spracovaní žiadosti0,00 €20.4.2017nestanovený
31122015Nemocnice s poliklinikami n.o.Dohoda Zmluvné strany uzavreli dňa 16.7.2014 uzavreli Zmluvu o nájme hnuteľných vecí, predmetom, ktorej bola pôrodná posteľ GOLEM, LINAX 311100+300500480,00 €19.4.201731.12.2016
2392015Nemocnice s poliklinikami n.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľnej veciPredmet nájmu je hnuteľná vec pôrodná posteľ zn.: AVE, BOR SAD typ PPA-BB patriaca do vlastníctva prenajímateľa.0,00 €19.4.201731.12.2015
1712-2015DENT - EX, s.r.o.Dodatok č. 6 k Zmluve o zabezpečení konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientovTýmto dodatkom sa mení bod 1. a 2. v čl. V. Záverečné ustanovenia. Článok znie nasledovne:0,00 €19.4.2017nestanovený
21/2015Mesto Zlaté MoravcePRÍKAZNÁ ZMLUVAPríkazník sa touto zmluvou zaväzuje, že pre príkazcu vykoná verejné obstarávanie na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu so začiatkom obstarávania v druhom štvrťroku 2015 bezodplatne vo vlastnom mene v rozsahu uvedenom v článku II tejto zmluvy.0,00 €19.4.2017nestanovený
19112015MEDIOX s.r.o.,DODATOK č. 8 k servisnej zmluveNa základe odsúhlaseného "Zoznamu prístrojov Mestská nemocnica prof.MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce pre rok 2016"/príloha č. 1/ zmluvné strany stanovujú výšku ročného paušálu na0,00 €19.4.201731.12.2016
D2015/07/100Magellan Central Europe s.r.o.Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendáriUznanie dlhu a splátkový kalendár0,00 €19.4.2017nestanovený
PZ00016256133GEA Heat Exchangers a.s.KUPNÍ SMLOUVAProdej zboží dle prílohy č. 1 na základe výše uvedené objednávky. 109,20 €19.4.2017nestanovený
27052015ŽP EKO QELET a.s.KÚPNA ZMLUVAM1, Pregio KIA0,00 €19.4.2017nestanovený
2462015MUDr. Ladislav SolčianskyZmluva o zabezpečení konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientovzabezpečenie konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientov0,00 €19.4.2017nestanovený
05062015Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SRZmluva o nájme a usporiadaní akcieUsporiadanie rautu0,00 €19.4.2017nestanovený
23122015Stredoeurópsky inštiút pre zdravotnú politiku - Health Policy lnstituteZmluva o ochrane dôverných informáciiHPI pri plnení svojich záväzkov voči Mestu v rámci Projektu príde do styku s dôvernými informáciami, ktoré sa týkajú alebo môžu v akomkoľvek zmysle týkať činnosti a fungovania Mesta a Mestskej nemocnice. Tieto informácie sa môžu týkať akejkoľvek oblasti činnosti Mesta vrátane, ale nielen, používaných technológií, postupov. podnikateľských zámerov, financií a iných oblastí, pričom záujmom Mesta je chrániť tieto dôverné informácie pred prezradením iným osobám.0,00 €12.4.2017nestanovený
2401142094Generali Poisťovňa, a. s.Poistná zmluvaPoistenie podľa tejto zmluvy sa dojednáva v rozsahu podľa Všeobecných poistných podmienok poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného VPP PZ 14 (ďalej len „VPP PZ 14“) pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s výkonom poistených činností poisteného (ďalej len „Profesijná zodpovednosť“).4 384,00 €12.4.20171.12.2016
Položky 61-75 z 185

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka