Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 185
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
311/12/2015/ODSlovenská legálna metrológia, n. o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB OSOBNEJ DOZIMETRIEzáväzok zhotoviteľa zabezpečiť metrologické výkony a komplexné služby osobnej dozimetrie, a to kalibráciu osobných termoluminiscenčných dozimetrov (ďalej len TLD)0,00 €28.4.2017nestanovený
12102015FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRAZmluva o dočasnom pridelení zamestnanca pre výkon práce v inej organizácii uzavretá podľa§ 58 Zákonníka práceVysielajúca organizácia na základe vzájomnej dohody dočasne prideľuje na výkon práce svojho zamestnanca MUDr. Veroniku Plesnivú 133,00 €28.4.2017nestanovený
1189/2015ENERGIA EFEKT spol. s r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, objednávateľovi odovzdá nasledovný predmet diela :0,00 €28.4.2017nestanovený
2312015CHREN a ŠPROCH s.r.o.ZMLUVA O DIELOPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že na základe vypracovanej cenovej ponuky. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. I , v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi dodá tovar špecifikovaný v prílohe č. 1 a vykoná jeho montáž, resp. ostatné úkony uvedené v prílohe č. l a záväzok objednávateľa, že toto dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu. 839,84 €28.4.2017nestanovený
18122014GASTRO-HAAL s.r.o.ZMLUVA O DIELOkonvektornat Retigo 812210,00 €28.4.2017nestanovený
Jj-08·10-27·1Linde Gas k.s.Dodatok k zmluve na dodávky plynov vo fľašiach, zväzkoch fliaš, kvapalných plynov a služiebDodávka plynov0,00 €28.4.2017nestanovený
2422015Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, p.o.Zmluva o prevode správy majetku Mesta Zlaté MoravceSanitné motorové vozidlo Kia Pregio0,00 €28.4.2017nestanovený
5/2015Viera Pechová - Sv. MichalNájomná zmluvaNájomca prenecháva do užívania za odplatu na dočasné užívanie podnájomcovi časť nebytových priestorov v stavbe súpisné č. 501 - administratívna budova na parcele č. 7/6 k.ú. Zlaté Moravce na ul. Bernolákova č. 4 o celkovej výmere: 22,95 m21 488,72 €28.4.201730.6.2015
1/2015Technické služby Mesta Zlaté MoravceZMLUVA o odvoze separovaného odpaduOdvoz separovaného odpadu0,00 €28.4.2017nestanovený
01122015Špila corp. export-import s.r.o.Zmluva o odbere odpadulikvidácia alebo zhodnotenie odpadu0,00 €20.4.2017nestanovený
GEN15063043901Slovanet, a.s.Zmluva o poskytovaní verejných služiebPredmetom tejto Zmluvy je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby špecifikovanej v tejto Zmluve a jej prílohách za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a jej prílohách.0,00 €20.4.2017nestanovený
1612015Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v NitreDOHODA o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhraduodbery vzoriek. laboratórne analýzy0,00 €20.4.2017nestanovený
2952015Lavie spol. s r.o.ZMLUVAPoskytovateľ zabezpečí výkon pracovných zdravotných služieb v zmysle §30d ods. (1) písm. c) a písm. j) a §30e zákona RSR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.0,00 €20.4.2017nestanovený
142015P.M.S., s.r.o.Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 3/2010Nájomca má s prenajímateľom uzavretú nájomnú zmluvu č. č. 3/2010 zo dňa 27.10.2010, predmetom, ktorej sú nehnuteľnosti – nebytové priestory na Bernolákovej 24, Zlaté Moravce v celkovej výmere 423 m2 (ďalej ako „Zmluva“). 391,10 € (jednotková)20.4.2017nestanovený
A4415638Orange Slovensko, a. s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebStrany sa dohodli, že účastník získava uzavretím tohto Dodatku právo na 10% zľavu (ďalej tiež zľavy z výšky základného mesačného poplatku).0,00 €20.4.2017nestanovený
Položky 46-60 z 185

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka