Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zrušené organizácie

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc bola k 31.12.2016 zrušená.

Nemocnica Zlaté Moravce a.s. je nemocnica pavilónového typu osadenými v peknom prostredí lesoparku. Nemocnica bola od 1. 1. 2003 do 31.12.2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. Od 1.1.2017 nemocnica pôsobí na poli zdravotnej starostlivosti ako akciová spoločnosť. Základný rajón nemocnice tvorí obyvateľstvo okresu Zlaté Moravce s hraničnými obcami okresov Nitra a Levice - cca 45.000 obyvateľom, po zániku nemocnice Novej Bani /31. 7. 2008/ čiastočne poskytujeme zdravotnícke služby i pre ďalších obyvateľov regiónu Nová Baňa. Zdravotná starostlivosť je v Nemocnici Zlaté Moravce a.s. zabezpečovaná na súčasných 95 lôžkach.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25


Zmluvy
Zmluvy-archiv-kliknite pre zobrazenie
Zmluvy, faktúry, objednávky-kliknite pre zobrazenie
 

 


 
Zmluvy » subjekt: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-30 z 185
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1852016Roche Slovensko, s.r.o. Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o predaji reagenciíZmluvné strany sa dohodli, že doba trvania Zmluvy 2.1 sa týmto predlžuje do 31.12.20160,00 €4.5.201731.12.2016
2052016Roche Slovensko, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme lekárskeho prístrojalekársky prístroj cobas e 4110,00 €4.5.201731.12.2016
1952016Pro Diagnostic Group, a.s.ZMLUVA O PRIDELENÍ PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOVPredmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve, umožniť určeným lekárom posk'Y(ovateľa zdravotnej starostlivosti online prístup na web portál prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré určeným lekárom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe tejto zmluvy pridelí spoločnosť Pro Diagnostic Group, a. s.0,00 €4.5.2017nestanovený
01/2016P. M. S., s. r.o.KÚPNA ZMLUVAPredávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu hnuteľné veci podľa špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „predmet kúpy") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu9 837,14 €4.5.2017nestanovený
552016P.M.S., s.r.o.Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluveZmluvné strany podpisom tohto dodatku nahrádzajú doterajšie znenie ustanovenia článku 1. zmluvy nasledovným znením:0,00 €3.5.2017nestanovený
2572016MUDr. Zuzana HolečkováPríkazná zmluvaPríkazník sa zaväzuje vykonávať pre Mestskú nemocnicu v jej priestoroch operačné výkony pacientov na chirurgickom oddelení v pracovnej dobe príkazcu podľa samostatne stanoveného režimu dohodnutého medzi primárom chirurgického oddelenia a príkazníkom.0,00 €3.5.2017nestanovený
2482016-1MUDr. Libor BafrnecPríkazná zmluvaPríkazník sa zaväzuje vykonávať pre Mestskú nemocnicu v jej priestoroch operačné výkony pacientov na chirurgickom oddelení v pracovnej dobe príkazcu podľa samostatne stru1oveného režimu dohodnutého medzi primárom chirurgického oddelenia a príkazníkom .0,00 €3.5.2017nestanovený
2482016MUDr. Libor BafrnecPríkazná zmluvaPríkazník sa zaväzuje vykonávať pre Mestskú nemocnicu v jej priestoroch operačné výkony pacientov na chirurgickom oddelení v pracovnej dobe príkazcu podľa samostatne stanoveného režimu dohodnutého medzi primárom chirurgického oddelenia a príkazníkom.9,96 €3.5.2017nestanovený
1272016METRO Cash & Carry SR s.r.o.ZMLUVA O VÝPOŽIČKEPredmetom tejto zmluvy je záväzok METRO poskytnúť na dobu a za podmienok dohodnutých touto zmluvou bezplatne vypožičiavateľovi - nasledujúce zariadenia0,00 €3.5.2017nestanovený
30122016Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.KÚPNA ZMLUVAPredávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.17 204,77 €3.5.2017nestanovený
29122016Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s.KÚPNA ZMLUVAPredávajúci je výlučným vlastníkom hnuteľných vecí, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.31 095,51 €3.5.2017nestanovený
2872016MEDONI, s.r.o.Zmluva o vzájomnej spolupráci.MEDONI, s.r.o. sa zaväzuje vykonávať pre Mestskú nemocnicu v jej priestoroch poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti6,50 €3.5.2017nestanovený
55/2016Magellan Central Europe s. r. o.ZMLUVA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKUPredmetom tejto Zmluvy je pristúpenie k Záväzku dlžníka zo strany Pristupujúceho dlžníka0,00 €3.5.2017nestanovený
4419007953Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPoistenie  325,40 €3.5.2017nestanovený
3229000552Komunálna poisťovňa, a.s.Poistná zmluvaPOISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPôSOBENú PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA70,73 €3.5.2017nestanovený
Položky 16-30 z 185

Záhradnícke služby mesta

Záhradnícke služby mesta boli ku dňu 31.12.2015 zrušené bez právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na zriaďovateľa.

Kontaktné info: sekretariat@zlatemoravce.eu t.č.: 037/69 239 25

 

Záhradnícke služby mesta - zmluvy archív


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka