Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

Predaj, prenájom

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 21Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 20Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 19Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 18Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Hviezdoslavova 64Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Ul.Hviezdoslavova č.183Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Ul.NitrianskaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Hostiansky potokVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Viničná 1Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Tekovská 37Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE FORMOU PRIAMEHO PRENÁJMU - Dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Ul.Štúrova č.15Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Sládkovičova 1Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Tekovská 37Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU Robotnícka ulicaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 8,00 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C", č. parcely 1885, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce.
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2019.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 6-2019.pdf (351.7 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 5-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 18,36 m2 v budove so súpisným číslom 2062 (,,Centrum voľného
času"), nachádzajúcej sa na Ul. Rovňanovej v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C", č. parcely 2601/17 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č.
3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.
Celková výmera nebytových priestorov: 18,36
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 5-2019.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 5-2019.pdf (386.2 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 4-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 138,94 m2 /administratívna budova/ nachádzajúce sa v budove so
súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele
KN registra „C", č. parcely 3430/9 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaná na LV č.
3453, pre katastrálne územie Zlaté Moravce.
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 4-2019.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 4-2019.pdf (391.2 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 3-2019Vytlačiť
 

nebytový priestor č. 13 nachádzajúci sa na podzemnom podlaží stavby súpisné číslo 3027 (bytový
dom), na Ul. Tekovská v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č.
parcely 3460/71 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísaný v katastri nehnuteľností,
okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálnym
odborom na LV č. 5091.
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 3-2019.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 3-2019.pdf (352 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 2-2019Vytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 89,10 m2 v budove so súpisným číslom 444 (Dom služieb),
nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C", č. parcely 1885, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 2-2019.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 2-2019.pdf (337.9 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

Nebytové priestory o výmere 24,93 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1572
(„Budova SOV"), na Ul. Duklianskej 2/8 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN
registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453
pre katastrálne územie Zlaté Moravce.
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf (321.2 kB)

 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - dom služieb 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - nebytový priestor Tekovská 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - na Ul. HviezdoslavovejVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - nebytový priestor TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV - dom služiebVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV ViničnáVytlačiť
 


 
 

Nemocnica Zlaté Moravce zámer prenájmu zníženie nájomného za stavby na roky 2018 a 2019Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV RovňanovaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Tekovská 2Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV TekovskáVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV DuklianskaVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 33-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM STĹPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA 30-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 32-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 31-2018Vytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV 34-2018Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Baliho BlakčorihoVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre lng. Romana GeiszleraVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Štefana KráľaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Dášu KunkelovúVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Slovenský hydrometeorologický ústavVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Dušana TurzuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku pre Útulok Zlaté MoravceVytlačiť
 


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 75,00 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 2087 („Budova Centrum Žitava"), na Hviezdoslavovej ulici 64 v Zlatých Moravciach PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf (324.2 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 22,81 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330
(„Administratívna budova"), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach
PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf (294.8 kB)

 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 22,34 m2 nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 1330 („Administratívna budova"), na Hviezdoslavovej ulici č. 183 v Zlatých Moravciach


 
 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROVVytlačiť
 

nebytové priestory o výmere 138,94 m2 /administratívna budova/ nachádzajúce sa v budove so súpisným číslom 3344, na Ul. Tekovská 37 v Zlatých Moravciach


 
 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. manželia VišňákovíVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku GRYF MEDIAVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetkuVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie-zámeru-prenájmu-nehnutelného-majetku-ARDSYSTÉMVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnutelného majetku manželia ŠilhavíkovíVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnutelného majetku 1.májaVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Zuzana OndreášováVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku ISPAVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Ing. Ivan RubaninskýVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnutelného majetku Akzent BigBoardVytlačiť
 


 
 
Položky 71-79 z 79
nebytové priestory o výmere 80,83 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/A v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
nebytové priestory o výmere 69,00 m2 v budove so súpisným číslom 3282, nachádzajúcej sa na Viničnej ulici v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2606/3 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce a pozemok o výmere 102,00 m2 /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C", č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 44,00 m2 v budove so súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti"), nachádzajúcej sa na Ul. Duklianskej 2/B v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 2490/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.

 
prevod novovytvorenej parcely KN registra „C" číslo 447/6 o výmere 16 m2

 
časť pozemku o výmere 760 m2 z parcely C-KN číslo 2510/1

 
stavbu so súp. č. 2062 (budova CVČ), nachádzajúcu sa na Ul. Rovňanova č. 7 v Zlatých Moravciach, postavenú na pozemku- parcele KN registra „C", č. parcely 2601/17 o celkovej výmere 1353 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na LV č. 3453, pričom predmetom prenájmu je nebytový priestor o výmere 204,64 m2

 
nebytový priestor o celkovej výmere 29,30 m2 nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1 (iná budova - budova verejnej správy), ktorá sa nachádza v k. ú. Prílepy na pozemku parcely KN registra „C", č. parcely 26

 
Administratívna budova so súp. č. 1330, „Daňový úrad", Hviezdoslavova ulica č. 183 Budova so súp. č. 2087, „CENTRUM ŽITAVA", Hviezdoslavova ulica č. 64 Budova so súp. č. 1572, „Stredisko občianskej vybavenosti", Duklianska 2/ A a 2/B Budova so súp. č. 444, „Dom služieb", Ul. Sládkovičova 1 Budova so súp. č. 2062, „CVČ", Ul. Rovňanova č. 7 Predajný stánok bývalý „TIK" na Ul. Námestie Hrdinov

 
Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 - prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 
Položky 71-79 z 79

Sms, e-mail služba

dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka