Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 76-90 z 1686
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_491/2018Špirková MáriaNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom bytu č. 24, nachádzajúceho sa na 3. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 46,4 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 209,73 €7.2.201931.12.2019
GEN_528/2018Špirková MáriaZmluva o finančnej zábezpekezmluva o finančnej zábezpeke - byty 690,18 €7.2.201931.12.2019
GEN_499/2018Mária KukučkováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.15 , nachád zajúceho sa na 2. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2 537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 54,8 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 211,95 €7.2.201931.12.2019
GEN_523/2018Mária KukučkováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 808,50 €7.2.201931.12.2019
GEN_488/2018Zuzana MichníkováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 31 nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 54,8 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 239,45 €5.2.201931.12.2019
GEN_531/2018Zuzana MichníkováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 808,50 €5.2.201931.12.2019
GEN_496/2018Zdenka GolianováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.14 , nachádzajúceho sa na 2. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu) o výmere 34,5 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok) evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele l /1. 522,54 €5.2.201931.12.2019
GEN_522/2018Zdenka GolianováZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 522,54 €5.2.201931.12.2019
GEN_473/2018Lukáč RadoslavNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 1 O, nachádzajúceho sa na 2. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 42, 7 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 170,54 €5.2.201931.12.2019
GEN_506/2018Lukáč RadoslavZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu 683,04 €5.2.2019nestanovený
GEN_483/2018Hudecová LenkaNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 28, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 62 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 62 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 46,0 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 208,49 €5.2.201931.12.2019
GEN_516/2018Hudecová LenkaZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 684,54 €5.2.201931.12.2019
GEN_495/2018Vladimír Beňačka a Veronika BeňačkováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.16 , nachádzajúceho sa na 2. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 46,4 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 264,73 €5.2.201931.12.2019
GEN_524/2018Vladimír BeňačkaZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 690,18 €5.2.201931.12.2019
GEN_490/2018Miroslava DubanováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č. 29, nachádzajúceho sa na 4. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predm et nájmu) o výmere 46,0 m2 + balkón 2,6 m2 (,,ďalej len ako pozemok) evidovaného v katastri nehnu teľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu v Zlatých Moravciach, na liste vlastníctva č. 8123, pre katastrálne územie Zlaté Moravce, v podiele 1/1. 235,99 €29.12.201831.12.2019
Položky 76-90 z 1686

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

ÚvodÚvodná stránka