Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 1686
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_486/2018Môcová ZuzanaNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom : bytu č.7, nachádzajúceho sa na 1. podlaží bytového domu nachádzajúceho sa na ulici 1. Mája č. 64 v Zlatých Moravciach, orientačné číslo 64 súpisné číslo 3697, parcelné číslo: 2537/60, (ďalej len ako „predmet nájmu") o výmere 49,10 m2 (,,ďalej len ako pozemok") evidovaného v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym odborom okresného úradu 239,66 €13.2.201931.12.2019
GEN_519/2018Môcová ZuzanaZmluva o finančnej zábezpekePredmetom tejto zmluvy je záväzok budúceho nájomcu uhradiť finančnú zábezpeku na osobitný účet budúceho prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a záväzok budúceho prenajímateľa uzavrieť s budúcim nájomcom nájomnú zmluvu. 691,56 €13.2.201931.12.2019
GEN_127/2019Orange Slovensko, a. s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebApple iPhone 6s Plus 32GB grey0,00 €13.2.2019nestanovený
GEN_048/2019Arpášová HelenaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 72 na 4.podlaží , Rovňanova číslo 5 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 48,15 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 110,00 €12.2.201931.12.2019
GEN_044/2019Lazar JánNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 65 na 2.podlaží , Rovňanova číslo 5 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 44,10 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 140,49 €12.2.201931.12.2019
GEN_030/2019Antolová BarboraNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbov ý byt, 1.kat. byt č. 2 na 1.podlaží , Rovňanova číslo 1 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce 0 celkovej rozlohe 44,10 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 104,13 €12.2.201931.12.2019
GEN_029/2019Siklenková VeronikaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 5 na 2.podlaží , Rovňanova číslo 1 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 48,15 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 120,50 €12.2.201931.12.2019
GEN_081/2019Martinovičová EvaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 2-izbový byt, 1.kat. byt č. 9 na 3.podlaží , Rovňanova číslo 1 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 48,15 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 2 izieb vrátane príslušenstva 114,00 €12.2.201931.12.2019
GEN_028/2019Kukučková MáriaNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 1-izbový byt, 1.kat. byt č. 11 na 3.podlaží , Rovňanova číslo 1 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 35,55 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 1 izby vrátane príslušenstva97,86 €12.2.201931.12.2019
GEN_027/2019Oravec MilanNájomná zmluvaPrenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania 1-izbový byt, 1.kat. byt č. 15 na 4.podlaží , Rovňanova číslo 1 , súpisné číslo 2012, Zlaté Moravce o celkovej rozlohe 35,55 m2, pozostávajúceho z kuchyne, 1 izby vrátane príslušenstva 106,36 €12.2.201931.12.2019
GEN_126/2019JUDr. Henrich KoprdaZmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvyProjekt výstavby miestnej komunikácie „SO-02 Miestne komunikácie" v k.ú. Zlaté Moravce rieši výstavbu miestnej komunikácie v k. ú. Zlaté Moravce.0,00 €12.2.2019nestanovený
GEN_011/2019Dávid ĽubošDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom osobitného užívania verejného priestranstva na základe tejto „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením prenosnej dočasnej garáže" je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza za bytovým domom súpisné číslo 1113 na Ul. 1. mája 4,6,8 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods. 1.2 tejto zmluvy /na ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného základu/. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/1 o celkovej výmere 3 292 m2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (LV č. 3453).20,07 €12.2.201931.12.2019
GEN_004/2019Ľubomír UhreckýDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAJedná sa o časť pozemku v k. ú. Zlaté „C", číslo parcely 1588/1 o celkovej výmere 3 292 m2 ( druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) č. 3453).27,37 €12.2.201931.12.2019
GEN_005/2019Jozef BlaškoDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAPredmetom osobitného užívania verejného priestranstva na základe tejto „Dohody o užívaní verejného priestranstva umiestnením prenosnej dočasnej garáže" je verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza za bytovým domom súpisné číslo 1113 na Ul. 1. mája 4,6,8 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods. 1.2 tejto zmluvy /na ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného základu/. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/1 o celkovej výmere 3 292 m2 ( druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453).32,85 €12.2.201931.12.2019
GEN_007/2019Monika BlaškováDOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAužívanPír edvmereejtnoémh o opsroibeisttnranéhsot vuža ívumaniieas tvneerneíjmné hpor epnroisensetrja nsdtvoač ansna ejz ákglaardáež et"e jtoj e„ Dvoehreojdnyé priestranstvo, ktoré sa nachádza za bytovým domom súpisné číslo 1113 na Ul. 1. mája 4,6,8 v Zlatých Moravciach špecifikované v ods. 1.2 tejto zmluvy /na ktorom sú umiestnené prenosné garáže - garáže bez pevného základu/. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. Zlaté Moravce, parcela KN registra „C", číslo parcely 1588/1 o celkovej výmere 3 292 m2 ( druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (L V č. 3453).32,85 €12.2.201931.12.2019
Položky 46-60 z 1686

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

ÚvodÚvodná stránka