Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 1895
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_236/2019Horolezecký klub Zlaté MoravceZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športuZmluva o poskytnutí dotácie - Nezaspať a ísť stále vpred 300,00 €30.5.2019nestanovený
GEN_250/2019Občianske združenie INOVECZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Zabezpečenie ľudového odevu, obvi, doprava na vystúpenie 500,00 €30.5.2019nestanovený
GEN_233/2019Občianske združenie pri MŠ SlnečnáZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športuZmluva o poskytnutí dotácie - Mama, tata, dedo, babina - my sme rodina 5. ročníka  200,00 €30.5.2019nestanovený
GEN_247/2019Občianske združenie pri MŠ SlnečnáZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Ja som dobrý remeselník  200,00 €30.5.2019nestanovený
GEN_283/2019ARRIVA NITRA a.s.ZmluvaPredmetom Zmluvy je záväzok dopravcu vykonávať vo verejnom záujme dopravné služby prímestskej autobusovej prepravy linkou 407407, spojom 11 a 21 do mestskej časti Prílepy, vyhovujúce základným požiadavkám plynulosti, pravidelnosti, kapacity a kvality, nevyhnutné služby súvisiace s verejnou prepravou osôb a pri stanovených prepravných podmienkach podľa prepravného poriadku a schváleného cestovného poriadku na zmluvné obdobie.42,22 €29.5.201928.2.2022
GEN_270/2019QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o.Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaBudúci povinný uzavrie s budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien, predmetom ktorej bude: zriadenie a uloženie SO 301 Vodovodná prípojka cez nehnuteľnosť č.1 a nehnuteľnosť č. 2, a to takým spôsobom a v takom rozsahu, v akom je riešená v projektovej dokumentácii pre územné konanie vypracovanej spoločnosťou Agrafic s.r.o., 946 12 Zlatná na Ostrove 131 v decembri 2018 pre stavbu "OBCHODNÁ GALÉRIA II Zlaté Moravce"0,00 €29.5.2019nestanovený
GEN_268/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Kúpna zmluvaPredávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva pozemky parc.č. 3460/73 a 3460/74 popísané v bode 1. tohto článku a pozemky parc.č. 154/8 a 154/9 popísané v bode 2. tohto článku, o spoločnej výmere 105 m2 (ďalej aj ako „Predmet prevodu").10 500,00 €29.5.2019nestanovený
GEN_267/2019Západoslovenská distribučná, a.s.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIENPovinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného vecné bremená in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne: a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie; {ďalej len „vecné bremená), za podmienok ďalej dohodnutých v tejto zmluve.29 352,00 €29.5.2019nestanovený
GEN_278/2019BV SERVIS, spol. s r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme nebytových priestorov č. 20/2010 zo dňa 25.11.2010ukončenie nájomnej zmluvy0,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_259/2019Občianske združenie ZlatomoravčiankaZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Ľudové tradície v parku 200,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_253/2019Babička - Zlaté MoravceZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Materiálne zabezpečenie pre nové členky 200,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_241/2019Základná organizácia Zväzu diabetikov SlovenskaZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Diabetologický festival, BB  100,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_242/2019Spevácky súbor KOLOVRÁTOKZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryZmluva o poskytnutí dotácie - Október mesiac úcty k starším  200,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_238/2019OZ SVETLO PRE OLICHOVZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu športuŠportujeme bez bariér 200,00 €28.5.2019nestanovený
GEN_254/2019OZ SVETLO PRE OLICHOVZMLUVA o poskytnutí dotácie na podporu kultúryTvorivé dielne s učením sa základom posunkového jazyka pre deti MŠ 200,00 €28.5.2019nestanovený
Položky 46-60 z 1895

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

ÚvodÚvodná stránka