Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 46-60 z 1997
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_334/2019Kabát VojtechNájomná zmluvaprenájom 2-izbového bytu na Rovňanovej číslo 1, č. bytu 8 109,00 €6.8.201931.12.2019
GEN_333/2019Kaščák MiroslavNájomná zmluvanájomná zmluva - prenájom 2-izbového bytu na Rovňanovej číslo 5, č. bytu 82 116,00 €6.8.201931.12.2019
GEN_352/2019Peter VagoKúpna zmluvaosobný automobil Škoda Fabia combi EVČ: ZM-X 051 400,00 €6.8.2019nestanovený
GEN_315/2019Ivana HruškováNájomná zmluvaPredmetom tejto zmluvy je dočasný odplatný prenájom 2. - izbového bytu, kategórie 2, bytu č. 18, nachádzajúceho sa na 3. podlaží bytového domu na ulici 1. mája 56 v Zlatých Moravciach, súpisné číslo 976 o celkovej výmere 47,40 m2 (ďalej len ako „nehnuteľnosti alebo „predmet nájmu) vrátane spoločných priestorov.62,70 €6.8.201930.6.2020
GEN_347/2019Helena Havettová BUTIK HELKADodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. SMM- 4367/26465/2015Dodatok k Zmluve 0,00 €6.8.2019nestanovený
GEN_339/2019Marián SkalickýDohoda o ukončení užívania VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor Aosobitné užívanie VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor A  275,40 €3.8.2019nestanovený
GEN_341/2019Mgr. Petra Kičková - PETRADohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendárasplátkový kalendár0,00 €2.8.2019nestanovený
GEN_344/2019Mgr. Petra Kičková - PETRADODATOK č. 1 GEN 344/2019 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3362/18387 /2016Nájomca sa zaväzuje spolu s platbou nájomného uhrádzať zálohové platby za služby spojené s predmetom nájmu a za odvedenie pomernej časti zrážkovej vody do kanalizácie0,00 €2.8.2019nestanovený
GEN_340/2019Miroslav BandaDohoda o ukončení užívania VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku - sektor Aukončenie užívania VP na základe Dohody č. GEN_106/2019 /OMP-3271/868/2019/ O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor A - stánok č. 3 381,60 €2.8.2019nestanovený
GEN_345/2019ROAX s.r.o.Kúpna zmluvaStroje a zariadenia pre ZŠS pri základných školách v meste Zlaté Moravce23 400,00 €2.8.2019nestanovený
GEN_324/2019Beáta SzegényováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku, a to: nebytový priestor - garážové státie č. 487,92 €31.7.2019nestanovený
GEN_336/2019VerosS, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovnájom nebytových priestorov - zmena účelu0,00 €30.7.2019nestanovený
GEN_106/2019Banda MiroslavDohoda o užívaní VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 3 na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor AUŽÍVANIE VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 3 na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor A 657,00 €30.7.201931.12.2019
ŠK_025/2019ZŠ MojmírovaZmluva o poskytovaní stravyZmluvné strany sa dohodli v zmysle § 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, že Základná škola prostredníctvom svojho Zariadenia školského stravovania zabezpečí počas prevádzky Základnej školy poskytovanie stravy pre klientov Opatrovateľskej služby Rovňanova 3, Zlaté Moravce. 109,60 €30.7.201931.12.2019
ŠK_024/2019ESAM s.r.o.Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 02.09.2014ESAM s.r.o. uhradí Mestu Zlaté Moravce náklady za stravu poskytnutú cudzím stravníkom, ktoré predstavujú: - na jedno hlavné jedlo pre dospelého cudzieho stravníka sumu 2,85 eura - na stravu pre deti SMŠ sumu 2087 eura. Suma pozostáva zo sumy 1, 19 eura na stravu pre dospelého stravníka, 1, 19 eura pre dieťa materskej školy, (finančný limit na nákup potravín určený podľa záväzných MSN ) a 1,66 eura na režijné náklady ( reálne režijné náklady na výrobu jedla). ESAM s.r.o. uhradí sumu za režijné náklady a na účet Materskej školy, Žitavské nábrežie č. 1, Zlaté Moravce: SK69 0200 0000 0016 3035 3753 sumu za stravu (na nákup potravín). ESAM, s.r.o. je povinný uhradiť každé nahlásené jedlo, teda aj také, ktoré nestihol v čase určenom podľa ods. 3 odhlásiť. Faktúru - daňový doklad za stravu poskytnutú na základe tejto zmluvy uhradí ESAM, s.r.o. v lehote splatnosti na účet Zariadenia školského stravovania uvedený v zmluve."2 087,00 €30.7.201912.7.2019
Položky 46-60 z 1997

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka