Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 1809
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_188/2019Orange Slovensko, a. s.Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Go 30 Huawei P20 Pro black 285,75 €4.4.2019nestanovený
GEN_168/2019Černá Kristína, Ing.Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov, garážové státie  195,00 €2.4.201931.3.2022
GEN_174/2019Ľubica NízlováZmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov na Duklianskej 2/B 252,45 €2.4.2019nestanovený
GEN_178/2019Scholaris, s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaPoskytovateľ sa zaväzuje, že Objednávateľa zrealizuje verejné obstarávanie na jednotlivé zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávania, zahŕňajúce všetky potrebné úkony a · konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky na základe osobitných písomných objednávok objednávateľa, najmä:0,00 €2.4.2019nestanovený
GEN_179/2019Scholaris, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávaniaPoskytovateľ sa zaväzuje poskytovať klientovi odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bližšie špecifikované v Čl. III. tejto Zmluve, vedúce k úspešnému výberu dodávateľa zákaziek, činností alebo služieb.0,00 €2.4.2019nestanovený
GEN_164/2019Čúzy Peter, Ing.Zmluva o nájme pozemkuZmluva o nájme pozemku - Duklianska1571/216,20 €30.3.201930.4.2029
GEN_169/2019Eva Pavlíková FluoritZmluva o nájme nebytových priestorovZmluva o nájme nebytových priestorov v Dome služieb 235,35 €30.3.201928.2.2022
GEN_177/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDohoda § 60 - Mesto ZMpríspevok pre chránenú dielňu §60 na rok 201915 520,68 €29.3.2019nestanovený
GEN_156/2019Mikuláš HorváthZmluva o nájme nebytových priestorovprenájom nebytových priestor na Viničnej 164,83 €28.3.201930.6.2029
GEN_092/2019Štefan Grznár Dohoda o užívaní verejného priestranstvaUŽÍVANIE VP umiestnením predajného stánku s trvalým stanovišťom č. 43 na Mestskom trhovisku na Ul. Sama Chalúpku – sektor A 821,25 €28.3.201931.12.2019
GEN_155/2019MR SERVIS spol. s.r.o.RÁMCOVÁ ZMLUVA O VÝKONE PRÁCPredmetom tejto zmluvy je rámcové usporiadanie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri „Vykonaní jarnej a jesennej deratizácie v Meste Zlaté MoravceH pre Objednávateľa a v nehnuteľnostiach, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej tiež „plnenie").3 987,00 €27.3.2019nestanovený
GEN_176/2019Úrad vlády Slovenskej republikyDodatok č. 1/2019 CEZ ÚV SR: 276/2018 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 276/2018Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 11 zmluvy znie: „11. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. l ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť : a) do 31. decembra 2018, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného transferu do 1. augusta príslušného roku, b) do 31. marca 2019, ak dotácia bo la poskytnutá vo forme bežného transferu po 1. auguste príslušného roku, a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, c) do 31. mája 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transferu0,00 €27.3.2019nestanovený
GEN_458/2018Roman a Adriana HricováKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostikúpa parcely C-KN č. 2923/2 v k.ú. Zlaté Moravce1 250,00 €27.3.2019nestanovený
GEN_170/2019Západoslovenská distribučná, a.s.ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÝCH BREMIEN V PROSPECH TRETEJ OSOBYZmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby medzi Mestom - ZsD a ZEH  610,00 €27.3.2019nestanovený
GEN_173/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDodatok č.1 k Dohode č. 18/16/50J/46 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiPredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti (ďalej len „príspevok"), ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR") a Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF") v zmysle0,00 €26.3.2019nestanovený
Položky 31-45 z 1809

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

ÚvodÚvodná stránka