Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 1966
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
GEN_338/2019Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieDotácia na projekt: Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií0,00 €19.7.2019nestanovený
GEN_331/2019Renáta Gregorová Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendáraTouto dohodou sa dlžník zaväzuje splácať veriteľovi dlh v splátkach vo výške a za podmienok stanovených touto dohodou0,00 €27.7.2019nestanovený
GEN_300/2019Anna Stoilová "ZÁLOŽŇA"Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov a o odmene za služby spojené s užívaním nebytových priestorovukončenie nájomnej zmluvy0,00 €25.7.2019nestanovený
GEN_281/2019PKP - SK, s.r.o.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiprevod vlastníckeho práva k pozemkom v Prílepoch 17 675,00 €24.7.2019nestanovený
GEN_337/2019Čulíková Máriadohoda o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 15.03.2018ukončenie nájomnej zmluvy0,00 €24.7.2019nestanovený
GEN_321/2019Renáta GregorováDODATOK č. 1 GEN 321/2019 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. GEN_311/2017Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok ustanovených touto zmluvou nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti (stavbe) uvedenej v bode 1. tohto článku na prízemí, spolu o výmere 142,05 m2 a to: a) nebytový priestor č. 010 o výmere b) ostatné nebytové priestory o výmere c) nebytový priestor č. 008 110,62 m2 14,18 m2 /rozpočítaná chodba a WC/ 17,25 m2 163,62 €23.7.2019nestanovený
PAB_024/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 375/CC/17-D3 k Zmluve o úvere č. 375/CC/17Banka a Dlžník sa dohodli na opätovnom poskytnutí peňažných prostriedkov do výšky splatenej časti istiny Splátkového úveru č. 1 formou navýšenia Splátkového úveru č. 3.0,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_023/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 697/CC/18-D1 k Zmluve o úvere č. 697/CC/18Ustanovenie čl. 1. Základné podmienky, ods. 2., bodu 2.2. Splátkový úver č. 1, sa v časti „Lehota na čerpanie" a „deň konečnej splatnosti Splátkového úveru" vypúšťa a nahrádza sa nasledovným ustanovením:0,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_022/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Dodatok č. 1027/CC/16-D3 k Zmluve o úvere č. 1027/CC/16Banka a Dlžník sa dohodli na navýšení úverového rámca a Kontokorentného úveru s podmienkami uvedenými v tomto Dodatku 350 000,00 €20.7.2019nestanovený
PAB_021/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o úverepredfinancovanie časti oprávnených výdavkov 153 342,71 €20.7.2019nestanovený
PAB_020/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o úverePredmetom tejto úverovej zmluvy je poskytnutie úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto úverovej zmluve, a to až do výšky úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve splatiť poskytnutý úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve. 535 806,12 €20.7.2019nestanovený
PAB_019/2019Slovenská sporiteľňa, a. s.Zmluva o bežnom účtebežný účet0,00 €20.7.2019nestanovený
GEN_335/2019MB SERVIS, s.r.o.Kúpna zmluvazametací, umývací a čistiaci stroj 173 000,00 €19.7.2019nestanovený
GEN_319/2019Stilnyk VitaliiNájomná zmluvanájomná zmluva- byty 172,00 €19.7.201930.6.2020
GEN_330/2019Kováčová MagdalénaZmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a mestského pozemkuprevod podielu pozemku vo veľkosti 7857/442384 na Rovňanovej ulici č. 10 v Zlatých Moravciach 1,40 €19.7.2019nestanovený
Položky 31-45 z 1966

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka