Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1606-1620 z 1998
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
38-2016LED-SOLAR, s. r. o.Zmluva o výpožičke hnuteľných vecíLED Street S II 77 M1 11 ks0,00 €6.1.2017nestanovený
5-1-2017-8STARS, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientov zo dňa 24.4.2008, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od pr íslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017-7MUDr. Jozef Máčaj, spol. s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania odborných zdravotníckych služieb zo dňa 30.04.2008, ktorá je uzatvorená dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017-6Vox Lauri, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení zdravotnej starostlivosti pri možných komplikáciách spojených s výkonom zdravotnej starostlivosti zo dňa 02.02.2011, ktorá je uzatvorená na dobu určitú do 31.05.2020 (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017-5CHIR-SON s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Príkaznú zmluvu zo dňa 1.2.2008, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
OMP-4129-26289-2016A.L.F.-Protect, s.r.o.DOHODA O UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVAužívanie verejného priestranstva5 211,35 €1.1.201731.12.2017
5-1-2017-4Základná umelecká školaZmluva o zverení majetku do správy„Zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ" (technické zhodnotenie budovy ZUŠ), s.č. 315, postavenej na pozemku KN registra „C" pare. č. 656, zapísanej na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce0,00 €6.1.2017nestanovený
5-1-2017-3BONA MEDIC, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení konziliárnych vyšetrení pre hospitalizovaných pacientov zo dňa 24.4.2008, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017-2Daniela SivákováDohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu č. 2013/08 o zabezpečení úloh akreditovaného BOZP zo dňa 04.10.2013, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017-1MUDr. Imrich FuleDohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania odborných zdravotníckych služieb zo dňa 30.12.2008, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
5-1-2017Oftalvid, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuÚčastník dohody 1 a Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia majú uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení poskytovania odborných zdravotníckych služieb zo dňa 26.07.2014, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú (ďalej len Zmluva). Na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Zlaté Moravce ku dňu 1.1.2017 zanikla Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, so sídlom Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika, IČO : 17 336 015, mestská príspevková organizácia bez právneho nástupcu, pričom všetky práva a povinnosti prešli na Účastníka dohody 2. Účastník dohody 3 je obchodnou spoločnosťou, ktorá má povolenie od príslušných orgánov na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia od 1.1.2017 v rovnakom rozsahu, ako ho mala Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce.0,00 €6.1.201731.3.2017
OMP-4297-26178-2016Mária OndrišováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.3 106,20 €1.1.201731.12.2017
OMP-4293-26150-2016Flóra MasárováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.1 356,36 €1.1.201731.12.2020
OMP- 4285-26132-2016Blažena NagyováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 444 (Dom služieb), nachádzajúcej sa na Ul. Sládkovičova 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 1885 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.1 470,12 €1.1.201731.12.2020
OMP 4278-26106-2016Mário ZáchenskýZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 3 1 4 („Župný dom), nachádzajúcej sa na Ul. Župná 8 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C, č. parcely 658/1 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 3453 pre katastrálne územie Zlaté Moravce1 173,00 €4.1.201731.12.2019
Položky 1606-1620 z 1998

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka