Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1591-1605 z 1998
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
OMP-4327-26272-2016Tomáš Babocký BAVAXZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele 56615/10000 nehnuteľnosti - stavby súpisné číslo 2087 („CENTRUM ŽITA V A"), nachádzajúcej sa na Ul. Hviezdoslavovej 64 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN registra „C", č. parcely 1078/2 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria), zapísanej na L V č. 4537 pre katastrálne územie Zlaté Moravce.6 482,77 €17.1.201731.12.2021
16-01-2017-3ELVYT, spol. s r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuDohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €17.1.201731.3.2017
16-01-2017-2PROSOFT, spol. s.r.o. KošiceDohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuDohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €17.1.201731.3.2017
16-01-2017-1Ministerstvo vnútra SRDohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuDohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €17.1.201731.3.2017
16-01-2017DENT - EX, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuDohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €17.1.201731.3.2017
511910101218171513Prvá Komunálna Finančná, a.s.ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIETouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených poistníkom na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako osoby pre výkon dobrovoľníckych služieb v zmysle ust. § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti").19,92 €14.1.2017nestanovený
OMP- 4331-26277-2016Ľuboš Michalica AZ AUTOZmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti - budove so súpisným číslom 1552 /výmenníková stanica/ na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku parcely KN registra „C, č. parcely 887110 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria). Nehnuteľnosť je zapísaná na L V č. 3453, okres: Zlaté Moravce, obec: Zlaté Moravce, katastrálne územie: Zlaté Moravce, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom. 116,33 €14.1.201731.12.2019
12-1-2017Základná škola MojmírovaZmluva o zverení majetku do správyRekonštrukcia plochej strechy telocvične ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce, s. č. 3241, nachádzajúcej sa na pozemku KN registra „C pare. č. 2491/13, zapísanej na LV č. 3453 v k. ú. Zlaté Moravce0,00 €13.1.2017nestanovený
11-1-2017Mestské stredisko kultúry a športu p.o.Zmluva o zverení majetku do správyOsobné motorové vozidlo Škoda Octavia combi 1 U0,00 €12.1.2017nestanovený
OMP-4301-26187-2016Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevínZmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - p o z e m k u, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Zlaté Moravce, a to: - pozemok parcely KN registra „C", č. parcely 2871/4 (druh pozemku: ostatné ploch y) o celkovej výmere parcely 4147 m2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453.1 182,00 €12.1.201731.5.2018
OMP-4299/26183/2016AUTOmax JUDIN s.r.o.Zmluva o nájme pozemkuPrenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností - p o z e m k o v, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Zlaté Moravce, a to: - pozemok parcely KN registra „C, č. parcely 3470/27 (druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria) o celkovej výmere parcely 3060 m2, zapísanej na Okresnom úrade Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453. 339,60 €11.1.201731.12.2026
10-1-2017-2MEDONI, s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuprevzatie práv a povinností zo zmluvného vzťahu a dohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €11.1.2017nestanovený
10-1-2017-1Technické služby Mesta Zlaté MoravceDohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuprevzatie práv a povinností zo zmluvného vzťahu a dohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €11.1.2017nestanovený
10-1-2017CHIR-PED s.r.o.Dohoda o prevzatí práv a povinností zo zmluvného vzťahuprevzatie práv a povinností zo zmluvného vzťahu a dohoda o zmene zmluvnej strany0,00 €11.1.2017nestanovený
2-2016Technické služby Mesta Zlaté MoravceZMLUVA o zabezpečení odvozu triedeného odpaduOdvoz triedeného odpadu0,00 €11.1.2017nestanovený
Položky 1591-1605 z 1998

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka