Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Mestská polícia

Mestská polícia v Zlatých Moravciach sídli na Ulici 1. mája č. 2 v budove MsÚ.

Mestská polícia Zlaté Moravce
Ul. 1. mája č. 2, 
953 01 Zlaté Moravce 1

Kontakt
Tel.: +421 37 642 67 47 alebo priamo 159
Náčelník MsP:PhDr. Marián Takáč

E-mail: marian.takac@zlatemoravce.eu

+421 37 642 67 45
E-mail: msp@zlatemoravce.eu


 

Vznik Mestskej polície v Zlatých Moravciach

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestská polícia v Zlatých Moravciach vznikla na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach dňa 1. augusta 1991.

V začiatku boli v Mestskej polícii v Zlatých Moravciach zamestnaní 2 príslušníci, postupne sa počet príslušníkov zvýšil na 6 , potom 8 a v súčasnej dobe pracuje v počte 13 príslušníkov.


 

Prevencia

Položky 1-5 z 13
Seniori pozor.pdf(823 kB)Seniori pozor.pdf
Cyklisti - upozornenie.pdf(48.1 kB)Cyklisti - upozornenie.pdf
Chovatelia psov.pdf(85.3 kB)Chovatelia psov.pdf
Krádež z vozidla.pdf(934.4 kB)Krádež z vozidla.pdf
Položky 1-5 z 13

Kamerový systém v meste

Prečo treba kamerový systém?
 
Keď uvažujeme nad tým, ako zlepšiť prácu polície a zefektívniť boj so zločinom, tak dospejeme k názoru, že pre súčasnú dobu je nevyhnutná reforma komunikácie s dôrazom na kvalitu, množstvo a spôsob prijímania informácií. Za najkvalitnejšie, najmodernejšie a zároveň najpreukaznejšie riešenie pokladáme komunikáciu na základe vizuálnych informácií.
 
Dovoľujeme si uviesť len niekoľko faktorov, ktoré hovoria v prospech Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému /BMKS/:
 
1) Prvým dôležitým faktorom, ktorý pôsobí pri umiestnení BMKS, je jeho preventívny účinok. Potencionálny páchateľ upustí od kriminálnych úmyslov, keď si je vedomý, že je monitorovaný, a z trestného činu bude ľahko usvedčený.
 
2) V prípade páchania trestnej činnosti je možný rýchly zásah na pokyn stálej služby. Hliadku, ktorá je najbližšie (pri doplnení dobrého displeja s rozmiestnením hliadok), môže stála služba okamžite podľa potreby presunúť na miesto činu.
 
3) Pomocou kamier sa dá predísť falošným poplachom, a tým aj zbytočným zásahom jednoducho tak, že stála služba vyžiada od osoby, ktorá hlási alarm, aby sa zobrazila na monitore a potvrdila opodstatnenosť hlásení.
 
4) Záznam obrazu - účinný prostriedok pri objasňovaní trestnej činnosti a operatívnom vyhľadávaní páchateľov:
a) vreckári - oblasť trestnej činnosti, pri ktorej sa policajti stretávajú s problémom, ako dokázať skupinové konanie páchateľov – s využitím digitálneho záznamu dochádza k odstráneniu tohto problému a policajní pracovníci môžu páchateľov priamo monitorovať a krádeže vďaka zdokumentovaniu dokázať. Taktiež pri príchode celej skupiny do regiónu je možné okamžité nasadenie polície.
c) krádeže áut a poistné podvody
- charakteristické je vysoké % krádeží, a pritom ich malá objasnenosť. S využitím BMKS inštalované kamery na dôležitých križovatkách a výpadovkách zdokumentujú celý vjazd a výjazd áut a pri krádeži auta sa skontrolujú všetky záznamy z kamier v blízkosti miesta odcudzenia.
Pri poistnom podvode polícia zistí, či sa údajne odcudzené auto nachádza na mieste, skadiaľ malo byť odcudzené. Na druhej strane sa dá v prípade skutočného odcudzenia zistiť auto páchateľov, ktoré sa pohybovalo v mieste odcudzenia.
d) zásahy pri aktivácii zabezpečovacej signalizácie na PCO
V prípade zahlásenia poplachu hliadka často príde až po úteku páchateľa z miesta činu. Inteligentné kamery prezradia páchateľa často až detailným záznamom jeho postavy, tváre, oblečenia a priblížia nám i smer jeho následného pohybu.
e) kontrola a dokumentácia pohybu členov organizovaného zločinu. Je možné nasadenie kamier na miesta, kde je predpoklad, že tu dochádza ku stretnutiam členov mafie, čím sa ich činnosť dostáva pod kontrolu polície.
f) rasovo motivované útoky - kamery zachytia činnosť páchateľov a na základe analýzy rasového zloženia prítomných osôb nie je problém dokázať, že sa skutočne jednalo o tento druh trestného činu.
h) výtržnosti - ďalším činiteľom znepokojujúcim občanov je výtržníctvo. V takýchto prípadoch dôjde k okamžitému nasadeniu polície na miesto páchania nočnej výtržnosti a rušenia nočného kľudu.
i) nasadenie kamier k dôležitým objektom, prepojenie ich vonkajších kamerových systémov na pult PCO - bezplatné prepojenie na PCO, príp. finančným príspevkom (zľavami pre objekty, ktoré nainštalujú kamery a prepoja ich k mestským systémom).
j) Drogoví dealeri , nasedením kamerového systému budú mať dealeri obmedzenú možnosť predaja drog.
k) možná vonkajšia ochrana dôležitých inštitúcií, úradov, bánk, poisťovacích inštitúcií, napojenie na dispečerský pult
 
Určite dospejeme k názoru, že BMKS je práve to, čo polícia potrebuje, aby mohla efektívnejšie a účinnejšie vykonávať svoju činnosť, s využitím najmodernejšej techniky a bez potreby zvyšovania počtu pracovníkov.


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka