Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie Mestského zatupiteľstva

1.Komisia finančná

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Ing. Marek Holub
sekretár komisie: Juraj Opálený
členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová , PaedDr. Klaudia
Ivanovičová , Ing. Marek Holub,  Ing. Marta Eckhardtová MPH
členovia z radov odborníkov: Ing. Iveta Szobiová, Mgr. Milan Galaba, Andrea Jenisová


2.Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Ing. Marta Eckhardtová MPH
Sekretár komisie: Ingrid Streďanská
členovia z radov poslancov: PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, Mgr. Pavel Šepták,
Mgr. Erika Kukučková, Ing. Marta Eckhardtová MPH
členovia z radov odborníkov: MUDr. Nina Horniaková, Ing. Ladislav Boršč, Mgr. Jana Bošiaková


3.Komisia školstva, kultúry a športu

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: PaedDr. Pavol Petrovič
Sekretár komisie: Mgr. Danuša Hollá
členovia z radov poslancov: PaedDr. Klaudia Ivanovičová, PaedDr. Pavol Petrovič,  PaedDr. Ida Ďurčeková, PaedDr. Štefan Halgaš
členovia z radov odborníkov: Marián Tomajko,  Ing. Marián Pánik, Michal Zőlder4.Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Mgr. Pavel Šepták
Sekretár komisie: Ing. Peter Kmeť
členovia z radov poslancov: JUDr. Michal Cimmermann, Ing. Anna Pacalajová, Mgr. Pavel Šepták, Mgr. Denisa Uhrinová
členovia z radov odborníkov: JUDr. Helena Rozborová, Miroslav Záchenský, Ján Kocian5.Komisia výstavby, územného plánovania a ŽP

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Ing. Erich Borčin
Sekretár komisie: Jana Križanová
členovia z radov poslancov: MVDr. Marta Balážová, Ing. Erich Borčin, Ivan Madola, Ing. Ľuboš Orolín
členovia z radov odborníkov: Monika Tižňovská, Ing. Jaroslava Ďurišová, Ing. Mária Sýkorová
 

6.Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Ivan Madola
Sekretár komisie: Ing. Veronika Sýkorová
členovia z radov poslancov: Ivan Madola, Stanislav Ivanovič, Ing. Ľuboš Orolín, Ing. Anna Pacalajová
členovia z radov odborníkov: Emil Hudák, Mgr. Ing. Karol Švajčík, Mgr. Miroslav Ďuráček7.Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: Stanislav Ivanovič
Sekretár komisie: PhDr. Marián Takáč
členovia z radov poslancov: Stanislav Ivanovič, PaedDr. Štefan Halgaš, Ing. Marek Holub
členovia z radov odborníkov: Ing. Slávka Hasprová, Ivan Malý8.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Zápisnice z rokovania komisie-kliknite pre zobrazenie

predseda komisie: PaedDr. Ida Ďurčeková
Sekretár komisie: sekretár sa neurčuje
členovia z radov poslancov: PaedDr. Ida Ďurčeková, Ing. Erich Borčin, MVDr. Marta Balážová

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka