Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Iné informácie

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška NA_ OKI_ Zlaté Moravce, Viničná, VNK, TS, VNV

Zverejnené 11.10.2018


 

Určenie príslušnosti obce pri rozhodovaní o výrube - Tesárske Mlyňany

Zverejnené 11.10.2018


 

Návrh Vzn o dodržiavaní čistoty a poriadku

Zverejnené 3.10.2018


 

Návrh VZN o zimnej údržbe miestnych komunikácií

Zverejnené 3.10.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - pozemku parcely C-KN číslo 2457-51

Zverejnené 2.10.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku pozemku parcely C-KN číslo 1960-75

Zverejnené 2.10.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku - parcela C-KN č. 1588-11

Zverejnené 2.10.2018


 

Obchodná verejná súťaž - nebytový priestor v Župnom dome

Zverejnené 24.9.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 PARILLA SOUND, s.r.o.,

Zverejnené 21.9.2018


 

ROZHODNUTIE-Skládka KO Zlaté Moravce - 1. a II. etapa

Zverejnené 17.9.2018


 
Súbor na stiahnutie rozhodnutie.pdf rozhodnutie.pdf (667.6 kB)

Nájomný bytový dom podporený dotáciou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

1

Zverejnené 6.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre ANEKO

Zverejnené 5.9.2018


 

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov medzi Mestom ZM a Vox Lauri

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru výpožičky pre SHMÚ

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu pozemku pre ZsD a.s_

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu pozemku manželom Hricovým

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu pozemku manželom Budajovým

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu pozemkov pre AGRO Hosťovce

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu bytu manželom Štrbovým

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre p. Minárovú

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre p. Kociana

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre Ing. Bernáta

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre Emília Halvelandová HSH

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre ELEKTROSYSTÉMY spol. s r.o_

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pre Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o_

Zverejnené 4.9.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu Nemocnica Zlaté Moravce a.s_

Zverejnené 4.9.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie Martin nad Žitavou - Hosťovce - prívod vody, 1. etapa

Zverejnené 7.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM POZEMKU 27-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 26-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 25-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 24-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 23-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 22-2018

Zverejnené 1.8.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. - KZ - Šilhavíkoví

Zverejnené 1.8.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.-Frajkoví

Zverejnené 27.7.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM STLPOV VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zverejnené 3.7.2018


 

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Zverejnené 3.7.2018


 
Administratívna budova na Hviezdoslavovej ulici č. 183 PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV.pdf (349.4 kB)

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Šinkoví

Zverejnené 29.6.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 REVITAL STAV s.r.o.,

Zverejnené 27.6.2018


 

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa§ 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 z. z o službách zamestnan ...viac...

Zverejnené 25.6.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. Marcel Gaži

Zverejnené 22.6.2018


 

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - manželia Zachariášoví

Zverejnené 21.6.2018


 

Návrh VZN o sociálnych službách

Zverejnené 6.6.2018


 

Verejná vyhláška - OÚ Zlaté Moravce

Zverejnené 6.6.2018


 

Návrh VZN o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín na území mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 6.6.2018


 

Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 6.6.2018


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Mesta Zlaté Moravce PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Zverejnené 5.6.2018


 

Návrh novelizácie č.2 k VZN 5_2017

Zverejnené 5.6.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku PARILLA SOUND

Zverejnené 5.6.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Slovenská pošta

Zverejnené 5.6.2018


 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Západoslovenská distribučná

Zverejnené 5.6.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Bali Blakčori

Zverejnené 5.6.2018


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Emília Halvelandová HSH

Zverejnené 5.6.2018


 

Zámer na prevyhlásenie chráneného stromu a jeho ochranného pásma - Zlatomoravecký Platan

Zverejnené 30.5.2018


 

Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti

Zverejnené 30.4.2018


 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Zlaté Moravce na roky 2016 - 2025

Zverejnené 26.4.2018


 

Oznámenie o strategickom dokumente-Uzemný plán obce Zitavany

Zverejnené 24.4.2018


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. manželia Kordošoví

Zverejnené 23.4.2018


 

Oznam-podtlak vozovky, chodníka a rozkopávka zelene, za účelom pokládky HDPF rúr pre optické káble

Zverejnené 16.4.2018


 
Súbor na stiahnutie Oznam.pdf Oznam.pdf (1.6 MB)

ROZHODNUTIE

Zverejnené 23.3.2018


 
Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1 ROZHODNUTIE.pdf ROZHODNUTIE.pdf (607.7 kB)

STAVEBNÉ POVOLENIE

Zverejnené 21.3.2018


 

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska

Zverejnené 21.3.2018


 
Súbor na stiahnutie Dohoda.pdf Dohoda.pdf (303.1 kB)

Záverečné stanovisko POH Nitriankeho kraja na roky 2016-2020

Zverejnené 8.3.2018


 

POH Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 - zaslanie záverečného stanoviska

Zverejnené 8.3.2018


 

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,

Zverejnené 26.2.2018


 
Súbor na stiahnutie DOHODA.pdf DOHODA.pdf (1 MB)

Verejná vyhláška

Zverejnené 23.2.2018


 

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

Zverejnené 16.2.2018


 

Návrh Dod_1 k VZN 5_2017 -07.02.2018

Zverejnené 7.2.2018


 

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 7.2.2018


 

Návrh VZN o umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 6.2.2018


 

štatistické zisťovanie VZPS

Zverejnené 30.1.2018


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA-šetrenie potomkov po neznámych vlastníkoch

Zverejnené 25.1.2018


 

Verejná vyhláška IBV Mlynský potok 2 etapa SO 05 Plynárenské zariadenie

Zverejnené 18.1.2018


 

IBV „ Mlynský potok Zlaté Moravce - II. etapa SO 02 Miestne komunikácie

Zverejnené 18.1.2018


 

POLYFUNKČNÁ ZÓNA ViOn - Zlaté Moravce

Zverejnené 17.1.2018


 

Bytový dom

Zverejnené 12.1.2018


 
Súbor na stiahnutie Bytový dom.pdf Bytový dom.pdf (1.5 MB)

Pozastavený výkon Uznesenia č. 777-2017

Zverejnené 9.1.2018


 

Aplikácia § 12b zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Zverejnené 9.1.2018


 

Poplatky na matrike platné od 1.1.2018

Zverejnené 20.12.2017


 

Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č.2

Zverejnené 6.12.2017


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2018

Zverejnené 29.11.2017


 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 27.11.2017
Aktualizované: 28.11.2017


 

Zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 24.11.2017


 

Oznámenie o prerokovaní zadania

Zverejnené 24.11.2017


 

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Zverejnené 16.11.2017


 

ROZHODNUTIE

Zverejnené 14.11.2017


 
„Povrchová úprava - kataforetická linka, Neutralizačná stanica NS 12" ROZHODNUTIE.pdf ROZHODNUTIE.pdf (1.2 MB)

Rozhodnutie

Zverejnené 26.10.2017


 
Súbor na stiahnutie ROZHODNUTIE.pdf ROZHODNUTIE.pdf (534.7 kB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 25.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Víglašský

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Stolároví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Marián Bucheň

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Mária Kuklová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Valkovičoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Števoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Rudolf Ďatko

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Opálení

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Ondrejkoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Martin Mihalka

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Lukáš Schőn

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Lucia Švecová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Jana Nosálová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Ivana Rajtárová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Hudákoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Hučkoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Erika Kubalová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Anton Adamička

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Alžbeta Šútorová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Alena Hosťovecká

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 - Adamcoví

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Špidlík

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Pekárová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Korcová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Frajková

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Ferencová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Demová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Balcarová

Zverejnené 19.10.2017


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zverejnené 19.9.2017


 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ...., o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 13.9.2017
Aktualizované: 19.9.2017


 

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. . . ./2017 o určení výšky dotácie n a mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 12.9.2017


 

STAVEBNÉ POVOLENIE Verejná vyhláška „Úprava križovatky ciest 11/511, 111/1626 a MK ul. 1. mája Zlaté Moravce, S0-01 Stavebné úpravy ciest 11/511 a 111/1626, S0-02 Stavebné úpravy MK ul. 1. mája a chodníkov, k:ú. Zlaté Moravce

Zverejnené 12.9.2017


 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 8/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 12.9.2017


 

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 04. 11. 2017 v meste Zlaté Moravce

Zverejnené 6.9.2017


 

Rozkopávka verejnej zelene

Zverejnené 5.9.2017


 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnené 23.8.2017


 
Súbor na stiahnutie Harmonogram.pdf Harmonogram.pdf (102.7 kB)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnené 18.8.2017


 

Oznam o uložení poštovej zásielky

Zverejnené 18.8.2017


 
Mestský úrad v Zlatých Moravciach oznamuje adresátom, že im bola doručená zásielka Oznam o uložení poštovej zásielky.pdf Oznam o uložení poštovej zásielky.pdf (417.6 kB)

Verejná vyhláška - IBV Mlynský potok Zlaté Moravce - II. etapa

Zverejnené 17.8.2017


 

Úprava križovatky ciest 11/511, 111/1626 a MK ul. 1. Mája Zlaté Moravce, S0-01 Stavebné úpravy ciest 11/511 a 111/1626, S0-02 Stavebné úpravy MK ul. 1. Mája a chodníkov, k.ú. Zlaté Moravce.

Zverejnené 8.8.2017


 

ROZHODNUTIE-Priemyselný areál Zlaté Moravce

Zverejnené 1.8.2017


 

Zoznam daňových dlžníkov mesta Zlaté Moravce k 31.12.2016

Zverejnené 3.7.2017


 

Návrh uznesenia - VZN č. 2 2013 - žumpy

Zverejnené 23.6.2017


 

VZN o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu

Zverejnené 23.6.2017


 

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 23.6.2017


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Zverejnené 23.6.2017


 

FTTH_Zlaté Moravce_ Orange

Zverejnené 23.6.2017


 

Pokládka sekundárneho teplovodného potrubia na ul. Obrancov mieru

Zverejnené 23.6.2017


 

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 z

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Z.z. Albert Vasil a manželka Anna Vasilová

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Z.z. Albert Vasil a manželka Anna Vasilová

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Z.z. Albert Vasil a manželka Anna Vasilová

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Z.z.

Zverejnené 23.6.2017


 

Návrh dodatku 1_VZN č.8-2016 dotácie pre školy

Zverejnené 23.6.2017


 

Verejná vyhláška INS_FTTH_ZM_Zlaté Moravce_polygon_2

Zverejnené 23.6.2017


 

Verejná vyhláška- Pokládka sekundárneho teplovodného potrubia na ul. Obrancov mieru

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 Ľubomíra Rosinská

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 Mgr.Edita Bátorová

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 Zuzana Blaháková

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par. 5 ods. 6 zákona č.211-2000 Z.z.

Zverejnené 23.6.2017


 

Rozhodnutie - Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce

Zverejnené 23.6.2017


 

Zverejňovanie informácii v zmysle paragrafu 5a ods. 3 zák. č. 2112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zverejnené 22.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Ing. Róbert Ďuráček

Zverejnené 22.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Západoslovenská distribučná, a.s.

Zverejnené 22.6.2017


 

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017

Zverejnené 22.6.2017


 

Oznam o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2017

Zverejnené 22.6.2017


 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Zverejnené 22.6.2017


 

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č.12-2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta ZM

Zverejnené 22.6.2017


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE verejná vyhláška UPC Boadband Slovakia

Zverejnené 21.6.2017


 

Obchodná verejná súťaž - odpredaj stavby a pozemkov na ul. Sládkovičova 45

Zverejnené 21.6.2017


 

Kúpna zmluva na odpredaj - Sládkovičova 45

Zverejnené 21.6.2017


 

Návrh VZN ...-2016 na r. 2017

Zverejnené 21.6.2017


 

Rozhodnutie Skládka KO Zlaté Moravce - 1 a II etapa, k.ú. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce

Zverejnené 21.6.2017


 

Štatistické zisťovanie VZPS

Zverejnené 21.6.2017


 

Oznam o zámere navrhovanej činnosti

Zverejnené 21.6.2017


 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Zverejnené 21.6.2017


 

Návrh dodatku č. 3

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu hnuteľného majetku

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov a stavieb pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prevodu pozemkov pre manželov Vasilových

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Ing. Vladimír Raček

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 HP STROJÁRNE spol. s r.o.

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 BenátCentrum, spol. s r.o.

Zverejnené 21.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 manželia Račekoví

Zverejnené 21.6.2017


 

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené 21.6.2017


 

Informácia k PHSR

Zverejnené 21.6.2017


 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 - 2025

Zverejnené 21.6.2017


 

Správa o hodnotení strategického dokumentu PHSR

Zverejnené 20.6.2017


 

Zmena termínu uzávierky MK B.S. Timravy a Palárikova

Zverejnené 20.6.2017


 

Novelizácia č. 1 - návrh

Zverejnené 20.6.2017


 

ponuka prace DPB obce

Zverejnené 20.6.2017


 

ÚPLNÁ UZÁVIERKA B.S.Timravy

Zverejnené 20.6.2017


 

ÚPLNÁ UZÁVIERKA-Palárikova

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku ViOn a.s.

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku NATALY BAR

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Anton Koprda

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 Emil Tonka a manželka Mária Tonková

Zverejnené 20.6.2017


 

Plánované prerušenie EE_FIKT ZSE500 (pokračovanie Novej)č. 5

Zverejnené 20.6.2017


 

upovedomenie o začatých správnych konaniach

Zverejnené 20.6.2017


 

Zoznam daňových dlžníkov mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 20.6.2017


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené 20.6.2017


 

oznámenie Okresného úradu Nitra-odboru starostlivosti o ŽP – správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu - PHSR NSK 2016-2022

Zverejnené 20.6.2017


 

Kanalizácia Chyzerovecká ul. III. časť Zlaté Moravce, časť Kanalizácia Palárikova ul. Zlaté Moravce

Zverejnené 20.6.2017


 

Kúpna zmluva

Zverejnené 20.6.2017


 
Súbor na stiahnutie Kúpna zmluva.doc Kúpna zmluva.doc (51 kB)

Nájomná zmluva

Zverejnené 20.6.2017


 
Súbor na stiahnutie Nájomná zmluva.doc Nájomná zmluva.doc (93 kB)

Verejná vyhláška NA_Zlaté Moravce, Tekovská, NNK, NNV, TS, VNK

Zverejnené 20.6.2017


 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zverejnené 20.6.2017


 

Verejná vyhláška Orange Slovensko

Zverejnené 20.6.2017


 

Novelizácia č. xx VZN č.1-2008 o určení výšky príspevku

Zverejnené 20.6.2017


 

Návrh Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 12-2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 20.6.2017


 

ROZHODNUTIE Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.

Zverejnené 20.6.2017


 

Zlaté Moravce-dobudovanie kanalizácie

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. manželia Lukáčoví

Zverejnené 20.6.2017


 

Návrh Dodatok č. 6 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4-2011

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Helena Ďuriačová

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Ing. Gustáv Stopka

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Helena Kováčová

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Juliana Hlásna

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Rozália Kováčová

Zverejnené 20.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. Emília Hudecová

Zverejnené 19.6.2017
Aktualizované: 20.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnenie_zameru_prevodu_nehnutelneho_majetku_mesta_zlate_moravce

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnenie zámeru prenájmu-prvá energetická a teplárenská spoločnosť

Zverejnené 19.6.2017
Aktualizované: 20.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu Mgr. Michal Máčaj

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu Milan Hargaš

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6

Zverejnené 19.6.2017


 

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, s nariadením ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle par 5 ods. 6 zákona č. 2112000 Z. z. manželia Kobesoví

Zverejnené 19.6.2017


 

Územný plán mesta Zlaté Moravce - zaslanie oznámenia o strategii

Zverejnené 19.6.2017


 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020

Zverejnené 19.6.2017


 

Prípravné práce na spracovanie územného plánu (ÚPN)

Zverejnené 19.6.2017


 

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Zverejnené 19.6.2017


 

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020

Zverejnené 19.6.2017


 

Upozornenie pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Zlaté Moravce

Zverejnené 19.6.2017


 

Výzva - prípravné práce na spracovanie územného plánu (ÚPN) mesta Zlaté Moravce

Zverejnené 19.6.2017


 

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O z posúdenia strategického dokumentu

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa AUTOmax Judin s.r.o.,

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Kamenárstvo Blaško, s.r.o.,

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnenie_zameru_prenajmu_nehnutelneho_majetku_vo_vlastnictve_mesta_zlate_moravce_z_dovodu_hodneho_osobitneho_zretela_msks

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnovanie_informacii_v_zmysle_-_5_ods._6_zakona_c._211-2000_z._z._jan_petrzel_s_manzelkou

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnovanie_informacii_v_zmysle_-_5_ods._6_zakona_c._211-2000_z._z._o_slobodnom_pristupe_k_informaciam_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_ing._julius_keseg_a_ing._maria_kesegova

Zverejnené 19.6.2017


 

zverejnovanie_informacii_v_zmysle_-_5_ods._6_zakona_c._211-2000_z._z._o_slobodnom_pristupe_k_informaciam_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_zuzana_vojtasovicsova_a_martin_vojtasovics

Zverejnené 19.6.2017


 

Zverejňovanie informácií v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211-2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám MVDr.Stanislav Kmeť

Zverejnené 19.6.2017


 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

webygroup
ÚvodÚvodná stránka