Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

VZN archív-všetky VZN

VZN archív-všetky VZN-kliknite pre zobrazenie

VZN digitálne mesto


 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1991 o organizačnom poriadku Mestskej polície

Schválené: 25.4.2013

Účinnosť: 15.5.2013

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 3/1991 o organizačnom poriadku Mestskej polície Mesto Zlaté Moravce na základe ustanovenia ~ 6 ods. 1 zákona SN R Č. 369/1990 lb. () obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona Č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii znení neskorších predpisov vydúva tento Dodatok Č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 3/1991 o organizačnom poriadku Mestskej polície l. Predmet dodatku Všeobecne záväzné nariadenie mesta Č. 3/1991 o organizačnom poriadku Mestskej polície (d'alej len ,.vzn') sa mení nasledovne: 1) Mení sa názov VZN. pričom nový) názov VZN znie .. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce Č. 3/1991 o zriadení Mestskej polície"' 2) Zrušujú sa ustanovenia ~ 1 až ~ 14 VZN. 3) V ustanovení § 15 sa dopĺňa veta: .. Dodatok Č. :2 k VZN bol schválený) Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce dňa 25.04.2013 a nadobudol účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta:' ll. Záverečné ustanovenia I. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku Č. :2 na 23. zasadnutí dňa :25.04.:2013. I Tento dodatok Č. 2 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Sms, e-mail služba

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka