Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Deň učiteľov v Zlatých Moravciach

Deň učiteľov v Zlatých Moravciach Vytlačiť
 

foto

Foto: Paľo Čepček 

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

Práca učiteľa či vychovávateľa je náročná a súčasne  aj príťažlivá. Výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne pripraveného, so zmyslom pre zodpovednosť za vykonanú prácu, mravne uvedomelého a ľudsky prístupného. Pedagóg musí žiaka poznať, nachádzať cesty k jeho vnútru, pomôcť mu v problematických chvíľach. Vedenie Mesta Zlaté Moravce si prácu našich pedagógov veľmi váži a oslava Dňa učiteľov je už tradíciou.

Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo 28. marca 2019 pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení oslavy Dňa učiteľov. Slávnostné odovzdávanie ocenení otvoril primátor mesta Dušan Husár, ktorý vo svojom príhovore  vyslovil slová úcty, vďaky a uznania za náročnú prácu v školách a v školských zariadeniach. Poďakoval sa  pedagógom za ich dôležitú, náročnú a potrebnú prácu.   

V živote sú vzácne chvíle, keď srdce vraví miesto človeka. Takou chvíľou bolo aj odovzdávanie čestných uznaní za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Zlaté Moravce pedagogickým  i nepedagogickým zamestnancom našich škôl primátorom mesta a vedúcou oddelenia školstva  a sociálnych vecí Danušou Hollou. Ocenení pripojili svoje podpisy na stránky pamätnej knihy nášho mesta.

Zoznam ocenených pedagogických zamestnancov: ZŠ Mojmírova: Mgr. Viera Striešková – učiteľka 1.stupňa  a riaditeľka, Mgr. Augustín Šurín – učiteľ náboženskej a etickej  výchovy a informatiky; ZŠ Pribinova:  Mgr. Mariana Sečkárová – učiteľka 1.stupňa, Eva Čepčeková – vychovávateľka ŠKD;   ZŠ Robotnícka: Mgr. Anna Michalíková  - učiteľka ruského jazyka, hudobnej výchovy a 1. Stupňa; Základná umelecká škola:  Mgr. Art. Štefan Jurík, učiteľ hry na dychové nástroje; MŠ Kalinčiakova: Erika Strákošová, učiteľka; MŠ Žitavské nábrežie:  Viera Sýkorová – riaditeľka MŠ.

 Za prácu v rezorte školstva boli ocenení čestným uznaním aj nepedagogickí zamestnanci: Anna Lacová – hlavná kuchárka v školskej jedálni pri MŠ Kalinčiakova a  Mgr. Mária Krátka  - vedúca ZŠS pri MŠ Žitavské nábrežie a pri MŠ Štúrova.

Príjemnou bodkou za milým stretnutím bol program uvitý z krásnych melódií,  ktorí pripravili žiaci a učitelia ZUŠ. Programom sprevádzala Tatiana Kováčová. Prajem vám, vážení učitelia, pevné zdravie, optimizmus v duši, lásku v srdci, veľa kreatívnych nápadov pri výchove a vzdelávaní našich detí. A samozrejme to, čo nesmie v žiadnom prípade chýbať – plnú náruč detskej radosti.“

Na záver chcem vysloviť slová vďaky všetkým zamestnancom – pedagogickým aj nepedagogickým, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese a celkovom „imidži“ školy v súčasnosti, ale aj tým, ktorí si už svoje „odkrútili“ a teraz sú už dôchodcami a vychutnávajú si chvíle oddychu.

Verím, že popoludnie bolo plné veselých zážitkov a spomienok a na krátky čas všetci zabudli na svoje osobné problémy. Prajem vám všetkým nádhernú jar!

Mgr. Danuša Hollá

fotofotofotofotofotofoto


 
 

Sms, e-mail služba

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka