Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy, objednávky, faktúry

Zmluvy » subjekt: Mesto Zlaté Moravce » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 861
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
A 11158736Orange Slovensko, a. s.Zmluva o poskytovaní verejných služieb0,00 €29.7.2017nestanovený
GEN_477-2017Viera VaňováPríkazná zmluvaPríkazník sa zaväzuje pre príkazcu zabezpečiť vedenie a písanie kroniky mesta Zlaté Moravce zarok2016. 331,94 €25.7.2017nestanovený
17/16/52A/72Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NitraDOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobeÚčelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (ďalej len „finančný príspevok") podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti"), ktorý sa poskytuje zo v zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF") a štátneho rozpočtu (ďalej len „SR") príjemcovi príspevku v zmysle1 149,84 €25.7.2017nestanovený
GEN 473-2017LAST-stav s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „Stavebná úprava verejného priestranstva, ul. Bernolákova"14 499,96 €22.7.2017nestanovený
GEN_475-2017ViOn, a.s.ZMLUVA O DIELOTouto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu76 463,11 €22.7.2017nestanovený
GEN_476-2017ViOn, a.s.ZMLUVA O DIELOTouto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu 114 089,78 €22.7.2017nestanovený
GEN_400-2017Občianske združenie Atletika pre detiZMLUVA o poskytnutí dotácieMesto Zlaté Moravce v súlade s Rozhodnutím primátora mesta o pridelení dotácie zo dňa 21.06.2017 sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu pre oblasť športu 300,00 €22.7.2017nestanovený
GEN_ 451-2017Materské centrum MAMI-OÁZAZMLUVA o poskytnutí dotácieMesto Zlaté Moravce v súlade s Rozhodnutím primátora mesta o pridelení dotácie zo dňa 21.06.2017 sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu pre oblasť kultúry 200,00 €22.7.2017nestanovený
GEN_472-2017ANEKO SK, a.s.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dielo - „ Výmena otvorových konštrukcií na MŠ Štúrova, Zlaté Moravce19 999,67 €22.7.2017nestanovený
PMM001/2017Technické služby mesta Zlaté MoravceProtokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetkuPreberajúci odníma zo správy Odovzdávajúceho s účinnosťou od 01. 07. 2017 v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a z dôvodu podľa čl. 17 ods. 2 písm. b) a písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce nasledovný hnuteľný majetok v celkovej obstarávacej cene 6 075,36 Eur6 075,36 €21.7.2017nestanovený
GEN_457/2017PAKE, spol. s.r.o.ZMLUVA O DIELOZhotoviteľ sa za podmienok stanovených v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo : „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach a výmenu 2 existujúcich kamier"30 090,00 €21.7.2017nestanovený
GEN 444/2017Technické služby Mesta Zlaté MoravceZmluva o zverení hnuteľného majetku do správyŠtiepkovač drevného odpadu PEZZOLATO PZ 150 E0,00 €18.7.2017nestanovený
GEN_437/2017Technické služby Mesta Zlaté MoravceZmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy 211 138,49 €18.7.2017nestanovený
170720172Mgr. Mária KUKLOVÁKúpna zmluvaPredávajúci predáva a kupujúci kupuje do vlastníctva45 600,00 €18.7.2017nestanovený
170720171Marián BucheňKúpna zmluvaPredávajúci predáva a kupujúci kupuje do vlastníctva39 400,00 €18.7.2017nestanovený
Položky 1-15 z 861

dnes je: 28.7.2017

meniny má: Krištof

ÚvodÚvodná stránka