Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Technické služby mesta

Technické služby mesta Zlaté Moravce

Zmluvy - archív
Zmluvy, objednávky, faktúry - kliknite na text pre zobrazenie
Cenníky TSM-kliknite pre zobrazenie
Cenníky útulok-kliknite pre zobrazenie
Objednávky
Fakturácia

Technické služby mesta Zlaté Moravce, príspevková organizácia
Bernolákova 59
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 00587168

DIČ: 2020411877

IČ DPH: SK2020411877
Tel.: 037/6923 217,e-mail: tsmzlm@tsmzlm.sk
Pracovná doba pondelok až piatok 07.00 hod - 15.00 hod.

Obedná prestávka od 11:00 do 11:30Eduard Čechovič – poverený zastupovaním riaditeľa

Telefónne číslo: 037/6923 212, Email: riaditel@tsmzlm.sk
Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja organizácie.

Andrea Hollá, asistentka riaditeľa
Telefónne číslo: 037/6923 211, Email: sekretariat@tsmzlm.sk
Zabezpečuje informačnú a organizačnú agendu riaditeľa organizácie, eviduje písomnosti, zabezpečuje správu registratúry.
 

Branislav Varga, vedúci prevádzky 01 – Skládka odpadov
Mobilné tel. číslo: 0918 326 838, Email: tsmzlm@tsmzlm.sk 
Organizačne zabezpečuje prevádzku skládky odpadov.

 

Karol Hlavatý, vedúci prevádzky 02 – Technické služby
Mobilné tel. číslo: 0905 415 727, Email: tsmzlm@tsmzlm.sk 
Organizačne riadi práce pri vývoze komunálneho odpadu, údržbe mestských komunikácií, mestskej tržnice, verejného WC a pestovateľskej pálenice.
 

Ján Korista, vedúci prevádzky 03 – Komunálne služby
Mobilné tel. číslo: 0918 866 519, Email: korista@tsmzlm.sk
Zabezpečuje práce spojené so správou a údržbou verejnej zelene, cintorínov a detských ihrísk, organizačne riadi útulok spoločenských zvierat, kvetinárstvo a práce súvisiace s verejným osvetlením.

 

Ing. Vlasta Koristová, účtovníčka

Telefónne číslo: 037/6923 214, Email: ekonom@tsmzlm.sk
Komplexne spracováva účtovnícku agendu, zabezpečuje inventarizáciu majetku.

 

Eva Drgoňová, samostatný odborný referent

Telefónne číslo: 037/6923 214, Email: uctovnik@tsmzlm.sk
Vykonáva odbornú prácu na vymedzenom úseku ekonomiky. Hlavne pripravuje, spracováva a zostavuje podklady na rozpočet.

 

Ing. Anna Šalingová, mzdy a personalistika
Telefónne číslo:  037/6923 214, Email: salingova@tsmzlm.sk
Komplexne spracováva mzdovú a personálnu agendu.

Mária Mrázová, pokladníčka a fakturantka
Telefónne číslo:  037/6923 215, Email: mmrazova@tsmzlm.sk
Vedie evidenciu dohôd na vývoz odpadu a objednávok na odvoz odpadu, zabezpečuje fakturáciu, vedie a účtuje pokladničnú knihu.

Mária Blašková, skladníčka
Telefónne číslo: 037/6923 217
Zabezpečuje výmenu KUKA nádob, eviduje objednávky na odvoz odpadu, vedie evidenciu skladu drobného hmotného majetku a pomocného materiálu.
 

Kvetinárstvo a cintorínske služby
Sídlo prevádzky: SNP 4, Zlaté Moravce
Otváracia doba       08.00 hod. – 16.00 hod. – pondelok až piatok
Obedná prestávka  11:30 hod. – 12:00 hod.
tel. 037/6323 523, mobil: 0905 422 673

Mail: spravacintorinazm@gmail.com

 

Verejnosti sú cintoríny prístupné denne

Od 1.4. do 31.5.                7.00 h – 20.00 h
Od 1.6. do 30.9.                 7.00 h – 21.00 h
Od 1.10. do 31.3.              7.00 h – 18.00 h

 

Skládka komunálneho odpadu Zlaté Moravce
Sídlo prevádzky: Pod Kalváriou, Zlaté Moravce
Otváracia doba 07.00 hod. - 18.00 hod. - pondelok až sobota
tel.: 037/6323 882

 

Útulok pre spoločenské zvieratá
Sídlo prevádzky: Robotnícka 1, Zlaté Moravce
Otváracia doba 12.00 hod. - 15.00 hod. - pondelok až piatok
Mail: utulokzm.ji@gmail.com

 

Pestovateľská pálenica Zlaté Moravce

Sídlo prevádzky: Žitavské nábrežie 3, Zlaté Moravce

Otváracia doba v čase prevádzky od 07.00 hod. pondelok až sobota - podľa objednávok

tel. 037/6323 203


Základný predmet činnosti:
a) prevádzkovanie, oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenie, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby
b) strojné a ručné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov
c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu pre obyvateľov Mesta Zlaté Moravce, pre právnické subjekty
d) prevádzkovanie skládky komunálneho odpadu
e) vykonávanie stavebnej údržby a prác stavebnými mechanizmami
f) vykonávanie opravy a údržby mechanizačných prostriedkov v správe Technických služieb mesta Zlaté Moravce
g) vykonávanie prepravy pre potreby mesta
h) oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, mostov, čakární MHD, dopravné značenie MK v správe mesta
i) prevádzkovanie a udržiavanie mestských trhovísk a verejného WC
j) výkon správy verejného majetku, zabezpečenie jeho údržby, úpravy a vedenie jeho evidencie
k) prenájom nebytových priestorov právnickým a fyzickým osobám
l) starostlivosť o verejnú zeleň a zelené plochy v meste
m) prevádzkovanie a starostlivosť o údržbu mestských cintorínov
n) prevádzkovanie pohrebiska
o) starostlivosť o detské ihriská
p) starostlivosť o pomníky a mestské kultúrne pamiatky
r) prevádzkovanie útulku pre spoločenské zvieratá


Podnikateľská činnosť:
a) oprava a údržba verejného osvetlenia, signalizačného zariadenie, slávnostného osvetlenia, zabezpečovanie verejnej výzdoby (pre tretie osoby)
b) strojné čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov (pre tretie osoby) 
c) zber, odvoz, skládkovanie, likvidácia komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a stavebného odpadu (pre tretie osoby)
d) prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia
e) dopravná činnosť
f) poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami
g) stavebná činnosť, autoopravárenská činnosť, elektrozámočnícka činnosť
h) obchodná činnosť


 

 


 

dnes je: 24.11.2017

meniny má: Emília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka