Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj, prenájom

časť pozemku o výmere 50 m2 na Ul. Viničnej č.1 v Zlatých Moravciach

 
nebytové priestory o výmere 108,00 m2 v budove so súpisným číslom 3283 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach, postavenej na pozemku - parcele KN reg. „C", č. p. 2606/4 zapísanej na OÚ Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453 a pozemok o výmere 263,52 m2 /prislúchajúca časť dvora/ parcela KN reg. „C", č.p. 2606/1, zapísaný v katastri nehnuteľností v k.ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453

 
nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí nehnuteľnosti - budova so súpisným číslom 1330 na Ul. Hviezdoslavova č. 183 v Zlatých Moravciach

 
nebytové priestory v budove so súpisným číslom 2392 (nízka administratívna budova) na Ul. Župnej v Zlatých Moravciach na pozemku - parcela KN reg. „C", č. parcely 658/9

 
mesta formou priameho prenájmu: nebytové priestory o výmere 126,75 m2 (dva skladové priestory o výmere 51,57 m2 a 75,18 m2) v budove so súpisným číslom 3286 na Ul. Viničnej č. 1 v Zlatých Moravciach

 
Zverejnenie zámeru uzavretia dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 - prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 28.3.2017

meniny má: Soňa

webygroup
ÚvodÚvodná stránka