Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pracovný program

DECEMBER  2017

48. týždeň 2017

1. 12. 2017 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

 

3. 12. 2017 – nedeľa

 • účasť na podujatí – Adventné nedele – nám. A. Hlinku

 

49. týždeň 2017

4. 12. 2017 – pondelok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na slávnostnom raute pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva NSK
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty,
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Finančnej komisii

 

5. 12. 2017 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EUROAWK
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Telecom
 • pracovné stretnutie so zástupcom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej

 

6. 12. 2017 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Vego marketing
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • porada s riaditeľmi mestských podnikov
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • účasť na podujatí – Privítanie Mikuláša – Námestie A. Hlinku

 

7. 12. 2017 – štvrtok

 • dovolenka

 

8. 12. 2017 – piatok

 • dovolenka

 

9. 12. 2017 – sobota

 • účasť na podujatí – Mikuláš v Chyzerovciach

 

 

10.12. 2017 – nedeľa

 • účasť na kultúrnom podujatí – Objavujeme talenty + zapálenie 2. adventnej sviečky
 • účasť na podujatí Vianočné svetlo nad Zlatými Moravcami

 

50. týždeň 2017

11. 12. 2017 – pondelok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Estamp
 • pracovné stretnutie s pracovníkom ÚPSVaR
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ViOn
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

 

12. 12. 2017 – utorok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • účasť na podujatí – Primátorská kvapka krvi
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na stretnutí poslancov MsZ

 

13. 12. 2017 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Úrad práce NItra
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s poslancom MsZ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách

 

14. 12. 2017 – štvrtok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na 32. zasadnutí MsZ

 

15. 12. 2017 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Vego marketing
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na vianočnom posedení – Úsmev DSS

 

16. 12. 2017 – sobota

 • sobáš
 • účasť na vianočnom koncerte – Čaro Vianoc

17. 12. 2017 nedeľa

 • účasť na podujatí – Adventné nedele – nám. A. Hlinku

 

51. týždeň 2017

18. 12. 2017 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Waste Recycling
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Vianočnej akadémii ZŠ Robotnícka

 

19. 12. 2017 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Wienerberger
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s pracovníkmi Mestskej polície
 • účasť na Vianočnej akadémii ZŠ Pribinova

 

20. 12. 2017 – streda

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom televízie JOJ
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Vianočnom posedení DOS

 

21. 12. 2017 – štvrtok

 • dovolenka

 

22. 12. 2017 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • stretnutie s pracovníkmi VPP
 • ½ dňa dovolenka

 

24. 12. 2017  - nedeľa

 • účasť na podujatí – Adventné nedele – nám. A. Hlinku

 

52. týždeň 2017

25. 12. 2017 – pondelok

 • sviatok

26. 12. 2017 – utorok

 • sviatok

27. 12. 2017 – streda

 • dovolenka

28. 12. 2017 – štvrtok

 • dovolenka

29. 12. 2017 – piatok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

 

 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR Nitra

 

 • ½ dovolenka

 


NOVEMBER 2017
44. týždeň 2017
1. 11. 2017
– streda
• Sviatok
2. 11. 2017 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie ohľadom okružnej križovatky
• obhliadka skládky komunálneho odpadu
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
3. 11. 2017 – piatok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie k územnému plánu mesta Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
4. 11. 2017 – sobota
• sobáš
45. týždeň 2017
6. 11. 2017
– pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so starostom obce Topoľčianky
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
• účasť na Komisii finančnej
7. 11. 2017 – utorok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• obhliadka Domu služieb
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Robotnícka
• pohreb
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na stretnutí poslancov MsZ
8. 11. 2017 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s redaktorkou rádia Regina
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
9. 11. 2017 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na porade riaditeliek ZŠ
• účasť na porade riaditeliek MŠ
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – VÚC Nitra
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Mestskom zastupiteľstve
10.11. 2017 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
• obhliadka skládky komunálneho odpadu
• obhliadka bytového domu na ul. 1. mája
• obhliadka okružnej križovatky pri MsÚ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
11. 11. 2017 – sobota
• účasť na volejbalovom turnaji
• účasť na podujatí „ Slepčianska 15- tka“
46. týždeň 2017
13. 11. 2017 – pondelok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie s pracovníkmi Komunitného centra
• pracovné stretnutie s pracovníkom ÚPSVaR
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii sociálno- zdravotnej a bytovej
14. 11. 2017 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Robotnícka
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
• pracovné stretnutie so zástupcom Prvej teplárenskej spoločnosti
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou Nemocnice a. s. Zlaté Moravce
15. 11. 2017 – streda
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na vyhodnotení výtvarnej súťaže - MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti HP Strojárne
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EUROAWK
• účasť na Komisii finančnej
16. 11. 2017 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s poslancom MsZ
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na Zasadnutí PRZ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii výstavby, územného plánovania a ŽP
17. 11. 2017 – piatok
• sviatok
• sobáš
47. týždeň 2017
20. 11. 2017 – pondelok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Autosklo
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
21. 11. 2017 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie OR HaZZ
• pracovné stretnutie k ÚPN
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií
22. 11. 2017 – streda
• účasť na konferencii – Moderné trendy v európskej energetike
23. 11. 2017 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – Komunitné centrum
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na podujatí ZŠ Mojmírova – Zdravie na tanieri
24. 11. 2017 – piatok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Pronstav
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
25. 11. 2017 – sobota
• účasť na podujatí – Deň Nitrazdroja
48. týždeň 2017
27. 11. 2017 – pondelok
• dovolenka
28. 11. 2017 – utorok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so zástupcami Slovenských elektrární AE Mochovce
• pracovné stretnutie zo zástupcom o. z. HC Zlaté Moravce
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie – Technické služby
29. 11. 2017 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• účasť na výberovom konaní na Miestnu občiansku hliadku
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na podujatí – Ocenenie darcov krvi Červený kríž
30. 11. 2017 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka Domu služieb
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

OKTÓBER 2017
40. týždeň 2017


2. 10. 2017 – pondelok
•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    stretnutie na Mestskom futbalovom štadióne

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ViOn

•    účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií


3. 10. 2017 – utorok

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    obhliadka skládky komunálneho odpadu

•    pracovné stretnutie zo zástupcom Útulku Zlaté Moravce


•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    účasť na Komisii sociálno- zdravotnej a bytovej


4. 10. 2017 – streda

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    pracovné stretnutie s riaditeľom CVČ


•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce


•    pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Miba Steeltec

•    účasť na Komisii ochrany verejného poriadku, CO a vojenských záležitostí


5. 10. 2017 – štvrtok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    ½ dňa dovolenky


6. 10. 2017 – piatok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    pracovné stretnutie s právnym zástupcom

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

•    pracovné stretnutie s pracovníkmi MŠ Žitavské nábrežie


41. týždeň 2017


9. 10. 2017 – pondelok

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    účasť na zahájení kontroly HaZZ – ZOS, DOS

•    pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb


•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    obhliadka bytového domu vo výstavbe na ul. 1. Mája


10.10. 2017 – utorok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    obhliadka cintorínu v Zlatých Moravciach

•    obhliadka skládky komunálneho odpadu

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    účasť na zasadnutí volebných komisií


11. 10. 2017 – streda

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

•    pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Zlaté Moravce

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

•    účasť na Večernom behu v Zlatých Moravciach


12. 10. 2017 – štvrtok

•    dovolenka

13. 10. 2017 – piatok

•    dovolenka


14. 10. 2017 – sobota

•    účasť na oslave jubilantov
•    účasť na podujatí – Úcta k starším MSKŠ

15. 10. 2017 – nedeľa

•    účasť na podujatí – Úcta k starším Prílepy


42. týždeň 2017


16. 10. 2017 – pondelok

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    pracovné stretnutie – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce

•    pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    účasť na oslave jubilantov – Jednota dôchodcov
•    účasť na podujatí – MŠ Slnečná – športovo relaxačné popoludnie


17. 10. 2017 – utorok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    účasť na porade riaditeľov MŠ okresu Zlaté Moravce
•    pracovné stretnutie so zástupcami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR
•    účasť na oslave jubilantov
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti EUROAWK
•    účasť na Komisii správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu
a služieb

18. 10. 2017 – streda

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách


•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    pracovné stretnutie s právnym zástupcom
•    obhliadka cintorína Zlaté Moravce
•    pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    účasť na podujatí - Mesiac úcty k starším Zväz diabetikov Slovenska


19. 10. 2017 – štvrtok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Zlaté Moravce

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    stretnutie s obyvateľmi DOS


20. 10. 2017 – piatok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    sobáš


21. 10. 2017 – sobota

•    účasť na stretnutí primátorov NSK


43. týždeň 2017


23. 10. 2017 - pondelok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách


•    návšteva obce Jedľové Kostolany

•    pracovné stretnutie ohľadom Komunitného centra
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova

24. 10. 2017 – utorok

•    účasť na Národnom podujatí projektu LADDER Bratislava

25. 10. 2017 – streda

•    účasť na Národnom podujatí projektu LADDER Bratislava

26. 10. 2017 – štvrtok

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Robotnícka
•    pracovné stretnutie so zástupcom organizácie cestovného ruchu
•    účasť na Valnom zhromaždení – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
•    pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
•    pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou MŠ Štúrova

27. 10. 2017 – piatok

•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    pracovné stretnutie so zástupcom SLSP

•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    účasť – pasovanie prvákov ZŠ Mojmírova
•    obhliadka budovy Domu služieb
•    pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti VIA LUMO
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce


30. 10. 2017 – pondelok

•    dovolenka

31. 10. 2017 – utorok
•    riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
•    vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
•    obhliadka kotolne v Dome služieb
•    pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
•    obhliadka Migazziho parku
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Robotnícka
•    pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
•    osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
•    účasť na Komisii školstva, kultúry a športu

 


SEPTEMBER 2017
35. týždeň 2017

1. 9. 2017 – piatok

• Sviatok

36. týždeň 2017

4. 9. 2017 – pondelok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

5. 9. 2017 – utorok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií

6. 9. 2017 – streda
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na porade riaditeľov MŠ a ZŠ
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii školstva, kultúry a športu

7. 9. 2017 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcami Dobrovoľného hasičského zboru
• pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti ViOn
• pracovné stretnutie – Zariadenie sociálnych služieb Olichov
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

8. 9. 2017 – piatok
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie so starostom obce Mankovce
• pracovné stretnutie ohľadom skládky KO
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• sobáš
• účasť na stretnutí zamestnancov MsÚ


9. 9. 2017 – sobota
• účasť na vysvätení MŠ s. Alžbety
• účasť na vinobraní Čierne Kľačany

37. týždeň 2017

11. 9. 2017 – pondelok
• dovolenka

12. 9. 2017 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce

13. 9. 2017 – streda
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom Sloves
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na otvorení zrekonštruovaného Židovského cintorína

14. 9. 2017 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva

15. 9. 2017 – piatok
• sviatok

16. 9. 2017 – sobota
• 2x sobáš

38. týždeň 2017

18. 9. 2017 – pondelok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom Technických služieb
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Finančnej komisii

19. 9. 2017 – utorok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľom m. p. Službyt
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

20.9. 2017 – streda
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s riaditeľkou Nemocnice a.s. Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s právnym zástupcom Mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie – vydavateľstvo CBS
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii školstva, kultúry a športu

21. 9. 2017 – štvrtok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou Spojenej školy
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Zlaté Moravce

22. 9. 2017 – piatok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• obhliadka skládky KO
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Mojmírova
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

23. 9. 2017 – sobota
• účasť na vystúpení speváckeho zboru zo Švédska

39. týždeň 2017

25. 9. 2017 - pondelok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• pracovné stretnutie s redaktorkou Slovenského rozhlasu
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ESTAMP
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti ZVS Nitra
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na Komisii výstavby, územného plánovania a ŽP


26. 9. 2017 – utorok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• rokovanie so zástupcami spoločnosti ARRIVA
• pracovné stretnutie s riaditeľkou Nemocnice a.s. Zlaté Moravce
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s poslancami MsZ

27. 9. 2017 – streda
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
• pracovné stretnutie s právnym zástupcom
• pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti KANVOD
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

28. 9. 2017 – štvrtok
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• účasť na Európskom týždni športu – ZŠ Mojmírova
• pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Zlaté Moravce
• ZŠ Pribinova
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Chyzerovciach

29. 9. 2017 – piatok
• riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
• vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
• osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
• účasť na stretnutí starostov
• otvorenie Zlatomoraveckého jarmoku

30. 9. 2017 – sobota
• účasť na vyhodnotení súťaže – výstava chovateľov
• účasť na omši v kaplnke – poďakovanie za úrodu
• účasť na kultúrnom programe – KD Chyzerovce

AUGUST  2017

31. týždeň 2017

1. 8.  2017 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti OSVO comp a.s.
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Estamp s.r.o.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

2.8. 2017 – streda

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie -  ÚPSVaR
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Arborétum Mlyňany
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb

 

3.8. 2017 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie ohľadom pozemkov
 • pracovné stretnutie zo zástupcom spoločnosti Telecom
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 

4.8. 2017 – piatok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Službyt m.p.
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Zlaté Moravce

 

32. týždeň 2017

7.8.  2017 – pondelok

 • dovolenka

 

8.8.  2017 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti s.r.o.
 • pracovné stretnutie ohľadom doručovania pošty
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

9.8.  2017 – streda

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupkyňou detského letného tábora
 • pracovné stretnutie s poslankyňou MsZ
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

10.8.  2017 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce

 

11.8.  2017 – piatok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Arriva a.s.
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

 

12.8.  2017 – sobota

 • sobáš
 • účasť na podujatí – Lupiniarska paráda
 • účasť na Slnečnom rockovom koncerte

 

33. týždeň 2017

 

14.8.  2017 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie so zástupcom Útulku Zlaté Moravce
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 

15.8.  2017 – utorok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – ÚPSVaR
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou ZUŠ
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

16.8.  2017 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zastupujúcim riaditeľom Technických služieb
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • pracovné stretnutie – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce

 

17.8.  2017 – štvrtok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie – Nemocnica a.s. Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľom Nitrazdroj a.s.
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom ZVAK

 

18.8.  2017 – piatok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom mesta Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ

 

19.8.  2017 – sobota

 • účasť na 29. Ročníku turistického pochodu
 • účasť na súťaži vo varení gulášu
 • sobáš

 

34. týždeň 2017

21.8.  2017 - pondelok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s predsedom NSK
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie ohľadom vianočného osvetlenia

 

22.8. 2017 – utorok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • pracovné stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu chovateľov Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie  so starostom obce  Martin n/Žitavou

 

 

23.8. 2017 – streda

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • obhliadka – MŠ Štúrova, MŠ Žitavské nábrežie, ZŠ Mojmírova, MŠ Slnečná
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie s právnym zástupcom
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia

 

24.8. 2017 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka MŠ Štúrova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • pracovné stretnutie s riaditeľkou MSKŠ
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

25.8. 2017 – piatok

 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Kanvod s.r.o.
 • pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Ardis a.s. 
 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obec Ladice

 

26.8. 2017 – sobota

 • sobáš

 

 

27.8. 2017 – nedeľa

 • účasť na Krojovej svätej omši
 • účasť na Folklórnych slávnostiach

 

35. týždeň 2017

28.8. 2017 – pondelok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • účasť na Spomienkovom stretnutí pri príležitosti 73. výročia SNP

 

29.8.2017 – utorok

 • sviatok – Výročie SNP

 

30.8. 2017 – streda

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • obhliadka MŠ Kalinčiakova
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • pracovné stretnutie – Technické služby mesta Zlaté Moravce
 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce
 • pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

 

31.8. 2017 – štvrtok

 • vybavovanie písomnej agendy, e-mailovej pošty, telefonická komunikácia
 • pracovné stretnutie s pozemnými hokejistkami
 • riešenie pracovných záležitosti so zamestnancami na jednotlivých pracovných

pozíciách

 • osobné stretnutie a riešenie problémov nahlásených občanov mesta Zlaté Moravce

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 23.1.2018

meniny má: Miloš

ÚvodÚvodná stránka